Vještine vođenja i komunikacije za lokalne vlasti

Publikacija o voditeljskim i komunikacijskim vještinama za lokalne vlasti, izrađena uz podršku Inicijative za lokalnu samoupravu - Budimpešta.

Objavljivanje

Publikacija o voditeljskim i komunikacijskim vještinama za lokalne vlasti, izrađena uz podršku Inicijative za lokalnu samoupravu - Budimpešta.

Objavljivanje