Sudjelovanje civilnog društva u procesu donošenja odluka na lokalnoj razini

Sudjelovanje civilnog društva u procesu donošenja odluka na lokalnoj razini. Zajednička dodana vrijednost za lokalne vlasti u Europi.

S konferencije koju su organizirali ALDA i grad Barcelona 1-2. Srpnja 2004.

Objavljivanje

Sudjelovanje civilnog društva u procesu donošenja odluka na lokalnoj razini. Zajednička dodana vrijednost za lokalne vlasti u Europi.

S konferencije koju su organizirali ALDA i grad Barcelona 1-2. Srpnja 2004.

Objavljivanje