Sažetak: Međunarodna konferencija na temu „Uloga lokalnih vlasti u promicanju vrijednosti Europskog ustava“

Sažetak: Međunarodna konferencija na temu „Uloga lokalnih vlasti u promicanju vrijednosti Europskog ustava“ - 23. i 24. studenoga 2005.

Objavljivanje

Sažetak: Međunarodna konferencija na temu „Uloga lokalnih vlasti u promicanju vrijednosti Europskog ustava“ - 23. i 24. studenoga 2005.

Objavljivanje