ALDA ima 10 godina djelovanja

"10 godina u stvaranju nove Europe"

Ova publikacija, objavljena u svibnju 2009. godine, slavi 10 godina djelovanja ALDA-e i ilustrira rast i glavna postignuća ALDA-e od njenog osnivanja do tog vremena.

Objavljivanje

"10 godina u stvaranju nove Europe"

Ova publikacija, objavljena u svibnju 2009. godine, slavi 10 godina djelovanja ALDA-e i ilustrira rast i glavna postignuća ALDA-e od njenog osnivanja do tog vremena.

Ovo je prilagođeni element naslova.