Sjajan uspeh za forum „Sećanje i međukulturni dijalog“

Internet izdanje regionalnog foruma pod nazivom Sećanje i interkulturni dijalog“ održano je 21. i 22. decembra 2020. Dvodnevna konferencija je u potpunosti organizovana na onlajn koristeći platformu Zoom kako bi se olakšala interakcija među učesnicima, kao i prezentacije. Svaka sesija je emitovana na Facebook Live-u, što je omogućilo veliko učešće na događaju.

Program je imao vitalnu ulogu na forumu; u stvari, u njemu su učestvovali regionalni i međunarodni stručnjaci koji predstavlјaju organizacije civilnog društva, akademike, istraživače, kulturne i obrazovne institucije i profitne korporacije.

Cilј regionalnog foruma bio je ispitati regionalnu saradnju sa posebnim fokusom na pitanje sećanja i međukulturni dijalog na zapadnom Balkanu približavanjem dominantnim narativima i pružanje nove perspektive zasnovane na narativnom nasleđu.

Cilj foruma bio je ispitati regionalnu suradnju s naglaskom na sjećanje i interkulturni dijalog na zapadnom Balkanu

Internet sastanak okupio je 8 panel diskusija i interaktivnih radionica, uklјučujući 40 govornika i oko 60 učesnika iz 14 zemalјa. Više od 720 minuta internet sadržaja proizvedeno je uz visokokvalitetnu debatu. Facebook stranici Balkanske mreže za lokalnu demokraciju.

Inspirativne priče i iskustva odražavale su se na različite teme kao što su integracija u EU kao vektoru mira i pomirenja, multikulturni dijalog i „balkanska ruta“ migracija, uloga novog digitalnog sveta, suočavanje sa prošlošću kroz pripovedanje, kulturno nasleđe i spomen turizam kao potencijal za lokalni razvoj i kulturno razumevanje, jezička raznolikost i borba protiv dezinformacija.

Virtuelni događaj je organizovan u saradnji sa Balkanskom mrežom za lokalnu demokratiju BNLD, a finansijski je podržan od strane Centralne evropske inicijative,Programa Normandija za mir Fonda za Zapadni Balkan i Evropske komisije u okviru projekta Mladi Balkana za Evropu .

Izveštaj i zaklјučci biće dostupni vrlo brzo! Pratite nas i pratite nas na našim društvenim mrežama za dodatne informacije.

Internet izdanje regionalnog foruma pod nazivom Sećanje i interkulturni dijalog“ održano je 21. i 22. decembra 2020. Dvodnevna konferencija je u potpunosti organizovana na onlajn koristeći platformu Zoom kako bi se olakšala interakcija među učesnicima, kao i prezentacije. Svaka sesija je emitovana na Facebook Live-u, što je omogućilo veliko učešće na događaju.

Program je imao vitalnu ulogu na forumu; u stvari, u njemu su učestvovali regionalni i međunarodni stručnjaci koji predstavlјaju organizacije civilnog društva, akademike, istraživače, kulturne i obrazovne institucije i profitne korporacije.

Cilј regionalnog foruma bio je ispitati regionalnu saradnju sa posebnim fokusom na pitanje sećanja i međukulturni dijalog na zapadnom Balkanu približavanjem dominantnim narativima i pružanje nove perspektive zasnovane na narativnom nasleđu.

Cilj foruma bio je ispitati regionalnu suradnju s naglaskom na sjećanje i interkulturni dijalog na zapadnom Balkanu

Internet sastanak okupio je 8 panel diskusija i interaktivnih radionica, uklјučujući 40 govornika i oko 60 učesnika iz 14 zemalјa. Više od 720 minuta internet sadržaja proizvedeno je uz visokokvalitetnu debatu. Facebook stranici Balkanske mreže za lokalnu demokraciju.

Inspirativne priče i iskustva odražavale su se na različite teme kao što su integracija u EU kao vektoru mira i pomirenja, multikulturni dijalog i „balkanska ruta“ migracija, uloga novog digitalnog sveta, suočavanje sa prošlošću kroz pripovedanje, kulturno nasleđe i spomen turizam kao potencijal za lokalni razvoj i kulturno razumevanje, jezička raznolikost i borba protiv dezinformacija.

 

Virtuelni događaj je organizovan u saradnji sa Balkanskom mrežom za lokalnu demokratiju BNLD, a finansijski je podržan od strane Centralne evropske inicijative,Programa Normandija za mir Fonda za Zapadni Balkan i Evropske komisije u okviru projekta Mladi Balkana za Evropu .

Izveštaj i zaklјučci biće dostupni vrlo brzo! Pratite nas i pratite nas na našim društvenim mrežama za dodatne informacije.


Siječnja

Read or download our Newsletter

ENGFRAITASERRUSARA

Read or download our Newsletter

ENGFRAITASERRUSARA