ALDA+ in collaboration with Progetto SUD: new course in October

ALDA + has always been able to provide valuable and professional courses on several topics, and this time is glad to present a new course!

Developed in collaboration with Progetto Sud – Trade Union Institute for International Cooperation promoted by UIL – the labour trade union –   this training will have a strong focus on “Development cooperation: design and management techniques and methodologies”, and it is planned to star in October 2021.


New course starting in October!


Experts and professional will be at your disposal during the course, which will last 80-hour and it will be divided into 5 modules:

  • module 1 – International development cooperation: actors, actions, themes
  • module 2 – Techniques, methodologies and tools for drafting development cooperation projects: a path to generate change
  • module 3 – EU Project management techniques: the management of a development cooperation project for lasting, sustainable and measurable change
  • module 4 – Financial reporting of projects: aspects, criteria and tools
  • module 5 – Working on a project proposal: reflection, analysis, processing and evaluation of the project idea

Do not miss this great occasion, and stay tuned: more information on the way!


ALDA+ an excellent player in supporting UNDP Turkey - LAR III

When it comes to support and assistance, ALDA+ is among the well-experienced and skilled partner, with which carry out relevant projects. Thus, a great example is the collaboration with an outstanding international stakeholder. In fact, ALDA+ is currently supporting UNDP Turkey in developing a comparative assessment within the framework of the project LAR III, Local Administration Reform Project (Phase III).

The overall objective of the latter is to ensure effective, inclusive, accountable, and participatory local governance in Turkey, through support to further implementation of the local administration reform process undertaken between 2003-2013, in line with international standards


Strengthen the administrative capacity ensuring the effective implementation of the new local administration model


More in details, going deeper into the specific aims, the ad-hoc objective is to strengthen the administrative capacity ensuring the effective implementation of the new local administration model according to principles of democratic governance.

Concretely on the role of ALDA+, the latter is overseeing the organisation of online interviews on different services provided by some relevant European Municipalities, cities and towns in an exchange of best practices aiming at producing a comparative assessment for each service. On the agenda, the following topics will be at the core of this comparative exercise:

  • Water & Sewerage
  • Municipality Led – Enterprises

European towns and cities, Local Authorities interested in this great initiative are invited to contact us!


Priručnik i zagovarački rad za promociju uključivanja migranata u rad - projekat LIME

Migracija i integracija građana koji nisu članovi Europske unije (državljani trećih zemalja) ključno je pitanje Evropske unije, ali je i veliki resurs, posebno za tržište rada. Međutim, u 2019. godini stopa zaposlenosti državljana trećih zemalja (TCN) pala je na 60%, oko 13,8 bodova ispod prosjeka za nacionalne građane, s tim da se žene i izbjeglice više bore. Pa čak i kada imaju posao, državljani trećih zemalja često rade ispod svojih kvalifikacija i veština. Ipak, integracija državljana trećih zemalja na tržište rada ključni je element za njihovu efikasnu integraciju u evropska društva.

Ova ideja je duh LIME projekta - projekta koji vodi ALDA i nekoliko partnera iz Francuske, Italije i Španije, a čiji je cilj promocija i podsticanje brze integracije državljana trećih zemalja na tržište rada.

Da bi se to postiglo, projekt je osmislio i razvio novi pristup: Migrantski ekonomski integracijski klaster (MEIC). Cilj mu je ojačati saradnju i mobilizaciju poslodavaca i socijalnih i ekonomskih partnera kroz aktiviranje "klaster mreža" na lokalnom nivou, što znači lokalnu mrežu više aktera koja omogućava upravljanje višedimenzionalnim procesom integracije migranata.


Promovisati i poticati brzu integraciju državljana trećih zemalja na tržište rada


Nedavno, kroz projekat su objavljena dva korisna rada kako bi ovaj pristup i rezultati projekta postali dostupni i ponovljivi u drugim lokalnim kontekstima:

- Ovaj poučni dokument, a posebno sekcija 3 „Kako aktivirati i konsolidovati MEIC pristup: neke operativne sugestije“, dat će vam osnove ove nove metodologije: kako angažovati institucionalne i privatne aktere, kako upravljati klasterom kako bi odgovorili specifičnim potrebama, kako osigurati dugoročnu održivost u kontekstu, i još mnogo toga! Pogledajte ovde

- Zagovarački dokument: „Primena u klasteru: novi oblik upravljanja za osnaživanje socijalnog kapitala lokalnih mreža za uključivanje radne snage državljana trećih zemalja.“ Ovaj drugi dokument obrađuje nekoliko preporuka iz projekta LIME kako bi se potaklo uključivanje migranata u rad, kao što je promocija uključivanja korisnika u ko-dizajn programa inkluzije rada na lokalnom nivou, prepoznajući postupke priznavanja kvalifikacija za državljane trećih zemalja. itd. Saznajte više o tome ovde

Možete ga pročitati na engleskom, talijanskom i španskom jeziku

Želite li znati više o LIME projektu? Pogledajte web stranicu


Lokalna aktivnost u okviru projekta VALID organizovana u Subotici

On 4th June Local Democracy Agency in Subotica  (LDA Subotica) organised a local path activity within the project VALID – European Cities – Strengthening Common Values of Solidarity and Intercultural Dialogue funded by the Europe for Citizens Programme.

Događaj je bio fokusiran na temu ostvarivanja prava građana na učešće u usvajanju i kreiranju javnih politika kao i na izglede za razvoj lokalne samouprave, dobrog i odgovornog upravljanja na lokalnom nivou, sa principima interkulturnog i socijalnog dijaloga.

Cilj sastanka bio je razgovarati o akcijama lokalne politike za poboljšanje kulture učešća, uz fokus na interkulturni dijalog

Predstavnici OCD, akademske zajednice, lokalnih institucija kao i građani okupili su se kako bi razradili izglede lokalne demokratije i puteve za poboljšanje učešća građana u lokalnoj zajednici. Cilj sastanka je bio da se razgovara o akcijama lokalne politike od značaja za poboljšanje kulture učešća, uz fokus na interkulturni dijalog.

Učesnici su razgovarali o potrebi inkluzivnijih pristupa učešća građana u donošenju politika, ističući, takođe, i Građanski forum kao mogući mehanizam za dijalog sa lokalnom upravom. Lokalne inicijative o relevantnim temama za građane pomenute su kao efikasni alati za povećanje učešća i angažovanja građana. Slično tome, umetnost i kultura su istaknuti kao važni instrumenti u omogućavanju dijaloga i učešća koji se mogu dalje koristiti u sledećim fazama projekta.

Povećavanje interkulturnih i socijalnih pristupa u dizajniranju politika i procesu donošenja odluka je fokus VALID projekta koji će se sprovoditi tokom godine.

On 4th June Local Democracy Agency in Subotica  (LDA Subotica) organised a local path activity within the project VALID – European Cities – Strengthening Common Values of Solidarity and Intercultural Dialogue funded by the Europe for Citizens Programme.

Događaj je bio fokusiran na temu ostvarivanja prava građana na učešće u usvajanju i kreiranju javnih politika kao i na izglede za razvoj lokalne samouprave, dobrog i odgovornog upravljanja na lokalnom nivou, sa principima interkulturnog i socijalnog dijaloga.

Cilj sastanka bio je razgovarati o akcijama lokalne politike za poboljšanje kulture učešća, uz fokus na interkulturni dijalog

Representatives of CSOs, academia, local institutions as well as citizens gathered to elaborate the prospects of local democracy and pathways for improving citizen’s participation in the local community. The objective of the meeting was to discuss local policy actions of importance to improve the culture of participation, while focusing on intercultural dialogue.

Učesnici su razgovarali o potrebi inkluzivnijih pristupa učešća građana u donošenju politika, ističući, takođe, i Građanski forum kao mogući mehanizam za dijalog sa lokalnom upravom. Lokalne inicijative o relevantnim temama za građane pomenute su kao efikasni alati za povećanje učešća i angažovanja građana. Slično tome, umetnost i kultura su istaknuti kao važni instrumenti u omogućavanju dijaloga i učešća koji se mogu dalje koristiti u sledećim fazama projekta.

Povećavanje interkulturnih i socijalnih pristupa u dizajniranju politika i procesu donošenja odluka je fokus VALID projekta koji će se sprovoditi tokom godine.


Pigafetta, bilje i začini u Vićenci

On Tuesday 6th of July 2021, within the “Gruppo Scintilla” projects, locals had the occasion to jump into history and meet Antonio Pigafetta, a geographer and writer, who walked down the streets of Vicenza, back in the XV° century.  The association Pigafetta 500, together with ALDA, organised an event dedicated precisely to him. Being an “active citizen”,  more than 500 years ago, his actions positively affected the Italian history. Let’s find out why.

As recalled by Stefano Soprana – President of the association, this historic figure is still quite mysterious. Thanks to research and analysis, today we know that he took part in the first tour around the world, together with Magellano, with whom he had a strong and trustful relationship. More in detail, his  fame is related to the  journal he wrote during his adventure around the Earth, which still represents a milestone not only in history, but also in cuisine.

Ljudi iz različitih generacija okupili su se zajedno u „Firenze ulici“ i prepustili učešću u ovom događaju

Stoga, donoseći bilje i začine sa svojih putovanja, Pigafetta je unio inovacije i u svakodnevnu rutinu ljudi. Inspirisani ovim, događaj se zasnivao na interakciji sa učesnicima, koji su morali ispuniti sliku sveta sa različitim elementima: od biljaka do kore; od začina do peska. Djeca, roditelji, bake i dede, svi zajedno da se igraju i angažuju kako bi saznali više o ovom velikom putniku i piscu.

People from different generations gathered together in “Firenze street”, and let themselves be involved in this event. Max, a guy living in this street, played music from his balcony; Igi, musician and storyteller, read some extracts from Pigafetta’s book. Storekeepers opened their shops, shared electricity and products with participants: everyone was there to join!

 The occasion also served as a moment of fundraising for the Scintilla Group, with which this event was related to.  After such a great day, ALDA looks forward to the next meetings which will take place on July 31st at 6 PM CET  at “Pampas – Il Giardino Inclusivo”. More information soon!

***
To know more about “Pigafetta 500” posetite veb stranicu

Take a look at the picture, and follow Gruppo Scintilla

On Tuesday 6th of July 2021, within the “Gruppo Scintilla” projects, locals had the occasion to jump into history and meet Antonio Pigafetta, a geographer and writer, who walked down the streets of Vicenza, back in the XV° century.  The association Pigafetta 500, together with ALDA, organised an event dedicated precisely to him. Being an “active citizen”,  more than 500 years ago, his actions positively affected the Italian history. Let’s find out why.

As recalled by Stefano Soprana – President of the association, this historic figure is still quite mysterious. Thanks to research and analysis, today we know that he took part in the first tour around the world, together with Magellano, with whom he had a strong and trustful relationship. More in detail, his  fame is related to the  journal he wrote during his adventure around the Earth, which still represents a milestone not only in history, but also in cuisine.

Ljudi iz različitih generacija okupili su se zajedno u „Firenze ulici“ i prepustili učešću u ovom događaju

Stoga, donoseći bilje i začine sa svojih putovanja, Pigafetta je unio inovacije i u svakodnevnu rutinu ljudi. Inspirisani ovim, događaj se zasnivao na interakciji sa učesnicima, koji su morali ispuniti sliku sveta sa različitim elementima: od biljaka do kore; od začina do peska. Djeca, roditelji, bake i dede, svi zajedno da se igraju i angažuju kako bi saznali više o ovom velikom putniku i piscu.

People from different generations gathered together in “Firenze street”, and let themselves be involved in this event. Max, a guy living in this street, played music from his balcony; Igi, musician and storyteller, read some extracts from Pigafetta’s book. Storekeepers opened their shops, shared electricity and products with participants: everyone was there to join!

 The occasion also served as a moment of fundraising for the Scintilla Group, with which this event was related to.  After such a great day, ALDA looks forward to the next meetings which will take place on July 31st at 6 PM CET  at “Pampas – Il Giardino Inclusivo”. More information soon!

***
To know more about “Pigafetta 500” posetite veb stranicu

Take a look at the picture, and follow Gruppo Scintilla


Projekat “Rude Awakening” vraća vas u istoriju putem video igre

Projekt Rude Awakening vraća vas u istoriju!

Within the “Rude Awakening” project, a videogame has been developed so that to both bring the younger generation back to the museum; and to learn about history.

Nakon više od godinu dana, ALDA zajedno sa svim uključenim partnerima ima zadovoljstvo objaviti da je glavni rezultat ovog projekta sada spreman za upotrebu.

Igra prikazuje život vojnika tokom Prvog svjetskog rata. Proveri!

Realised by the Rome-based creative hub Centounopercento – 101% studios on the initiative of the Foundation Belvedere-Gschwent (Lavarone, Italy), the video game offers the possibility to undertake a multimedia journey to discover life “on the front line”, to find out more about how historic events have influenced everyday life. Besides, it allows us to also reflect on the present in which we are living in. More in details, the game retraces the life of soldiers during the First World War, and it will be soon available at Forte Belvedere in Lavarone (Italy) from 19 August and from September in all the museum sites of the European project partners in Austria, Slovenia, and North Macedonia.

I na kraju, ali ne najmanje važno, video prezentacija igre “The Rude Awakening”, sa Renzo Carbonera i Daniele Azara, odnosno umetnikom i kreativnim direktorom projekta, sada je dostupna na intenretu.

***
Pogledajte video trailer na engleskom

Pročitajte saopštenje za javnost (ENG)
Pročitajte saopštenje za javnost (IT)
Pročitajte saopštenje za javnost (MK)
Read the press release (FR)

Projekt Rude Awakening vraća vas u istoriju!

Within the “Rude Awakening” project, a videogame has been developed so that to both bring the younger generation back to the museum; and to learn about history.

Nakon više od godinu dana, ALDA zajedno sa svim uključenim partnerima ima zadovoljstvo objaviti da je glavni rezultat ovog projekta sada spreman za upotrebu.

Igra prikazuje život vojnika tokom Prvog svjetskog rata. Proveri!

Realised by the Rome-based creative hub Centounopercento – 101% studios on the initiative of the Foundation Belvedere-Gschwent (Lavarone, Italy), the video game offers the possibility to undertake a multimedia journey to discover life “on the front line”, to find out more about how historic events have influenced everyday life. Besides, it allows us to also reflect on the present in which we are living in. More in details, the game retraces the life of soldiers during the First World War, and it will be soon available at Forte Belvedere in Lavarone (Italy) from 19 August and from September in all the museum sites of the European project partners in Austria, Slovenia, and North Macedonia.

I na kraju, ali ne najmanje važno, video prezentacija igre “The Rude Awakening”, sa Renzo Carbonera i Daniele Azara, odnosno umetnikom i kreativnim direktorom projekta, sada je dostupna na intenretu.

***
Pogledajte video trailer na engleskom
Pročitajte saopštenje za javnost (ENG)
Pročitajte saopštenje za javnost (IT)
Pročitajte saopštenje za javnost (MK)
Read the press release (FR)


ALDA within the Lands of Water Cultural Association

We are pleased to inform you that ALDA has recently entered the network of Paesi dell’Acqua (PDA) (Lands of Water) Cultural Association. In line with its commitment in support of sustainable and green policies at local level, joining the PDA network represents for ALDA a chance to engage on a debate with other CSOs and LAs focusing on creating awareness towards the sustainable management of such an important resource as water. 

PDA – was established in 2015 as a natural consequence of a process developed in collaboration with the Municipality of Sassinoro (BN), in conjunction with the World Water Day created by the United Nations.

Development and protection of water resources by developing a national and international network

It aims to address the issue of development and protection of water resources by developing a national and international network of professionals able to collect good practices, to respond effectively to environmental criticality, to promote studies and research in order to develop a lively debate that would also involve the communities, a debate that effectively boosts participation and implementation of best practices characterised by innovation and development.

The Association is looking for developing effective collaborations with Municipalities, Associations, and other Organisations to create an intangible network committed to the protection of environment and sustainable management of water resources. This network – RETE DEI PAESI DELL’ACQUA (PDA Network) – will aim to effectively respond to territorial challenges, to promote initiatives, studies and research and to encourage a constant debate through the exchange of good practices and trigger innovative processes. 

The network is growing faster and has been joined by several international organisations brought together by the common purpose of taking care of water resources. Last but not least, every year PDA organises the public event ‘Sassinoro Paese dell’Acqua’, a forum on best practices about water management and environmental sustainability, which celebrates its  13. edition! The latter will take place from August 19. to 24., 2021 in Sassinoro – BN (Italy). 

ALDA is very much glad to be part of this network, and it looks forward to share its knowledge when it comes to water management and green. Together for the planet!

***
To get more information about Paesi dell’Acqua, click OVDE.

We are pleased to inform you that ALDA has recently entered the network of Paesi dell’Acqua (PDA) (Lands of Water) Cultural Association. In line with its commitment in support of sustainable and green policies at local level, joining the PDA network represents for ALDA a chance to engage on a debate with other CSOs and LAs focusing on creating awareness towards the sustainable management of such an important resource as water. 

PDA – was established in 2015 as a natural consequence of a process developed in collaboration with the Municipality of Sassinoro (BN), in conjunction with the World Water Day created by the United Nations.

Development and protection of water resources by developing a national and international network

It aims to address the issue of development and protection of water resources by developing a national and international network of professionals able to collect good practices, to respond effectively to environmental criticality, to promote studies and research in order to develop a lively debate that would also involve the communities, a debate that effectively boosts participation and implementation of best practices characterised by innovation and development.

The Association is looking for developing effective collaborations with Municipalities, Associations, and other Organisations to create an intangible network committed to the protection of environment and sustainable management of water resources. This network – RETE DEI PAESI DELL’ACQUA (PDA Network) – will aim to effectively respond to territorial challenges, to promote initiatives, studies and research and to encourage a constant debate through the exchange of good practices and trigger innovative processes. 

The network is growing faster and has been joined by several international organisations brought together by the common purpose of taking care of water resources. Last but not least, every year PDA organises the public event ‘Sassinoro Paese dell’Acqua’, a forum on best practices about water management and environmental sustainability, which celebrates its  13. edition! The latter will take place from August 19. to 24., 2021 in Sassinoro – BN (Italy). 

ALDA is very much glad to be part of this network, and it looks forward to share its knowledge when it comes to water management and green. Together for the planet!

***
To get more information about Paesi dell’Acqua, click OVDE.


AVATAR project and digitalisation: call for best practices

The AVATAR project (Alto Vicentino, Alleanza per Azioni in Rete) strongly believes in the importance of sharing and exchanging practices, activities and experiences with other organisations and networks whose projects are coherent with AVATAR objectives. To this end, we have launched a “Call for Best Practices on e-government and Open government” addressed to local authorities in the European Union and in the neighbouring countries.

Fill in the form to join the call

This initiative allows us to establish close relationships and contacts with new partners and projects, with the aim to promote collaboration among various local realities. From this it follows that, the overall goal is to foster greater coordination and harmonisation of activities and practices, benefitting both project, and the involvement of citizens of small realities in Italy and abroad.

Thanks also to the contribution and commitment of public administrators who strongly believe in digitalisation as a means to strengthen citizens’ participation in local self-government, by sharing and exchange of best practices we intend to increase the value of the AVATAR project itself.

Last but not least, digitalisation is an essential aspect when promoting a transparent and efficient relationship between citizens and public administrations.

Fill in the form to join the call

The AVATAR project (Alto Vicentino, Alleanza per Azioni in Rete) strongly believes in the importance of sharing and exchanging practices, activities and experiences with other organisations and networks whose projects are coherent with AVATAR objectives. To this end, we have launched a “Call for Best Practices on e-government and Open government” addressed to local authorities in the European Union and in the neighbouring countries.

Fill in the form to join the call

This initiative allows us to establish close relationships and contacts with new partners and projects, with the aim to promote collaboration among various local realities. From this it follows that, the overall goal is to foster greater coordination and harmonisation of activities and practices, benefitting both project, and the involvement of citizens of small realities in Italy and abroad.

Thanks also to the contribution and commitment of public administrators who strongly believe in digitalisation as a means to strengthen citizens’ participation in local self-government, by sharing and exchange of best practices we intend to increase the value of the AVATAR project itself.

Last but not least, digitalisation is an essential aspect when promoting a transparent and efficient relationship between citizens and public administrations.

Fill in the form to join the call


Novi restart: ponovo u prisustvu iz Ukrajine

Po prvi put u novijoj istoriji, nešto što se ne može kontrolisati nateralo nas je da zastanemo i razmislimo o svetu u kome živimo. Tokom duge izolacije zbog pandemije Covid-19, svi smo sebi postavljali pitanja o stvarnosti u kojoj živimo, svom načinu života i onoj u kojoj bismo želeli živeti i graditi za našu budućnost.

ALDA je, takođe, vodila duboku i razrađenu refleksiju usmerenu na osiguravanje kontinuiteta svojih aktivnosti i pružanje podrške svim svojim članovima i partnerima, čak i sa distance.

Tako je nakon duge pauze, 4. jula, generalna sekretarka ALDA-e Antonella Valmorbida doputovala u Ukrajinu kako bi održala niz obuka u okviru programa Platforma za dobro upravljanje i zaštitu životne sredine”, koju finansira UNDP u Ukrajini. 


ALDA: rad za ljude i sa ljudima


Naime, gospođa Valmorbida vodi sedam interaktivnih i participativnih treninga, od 5. do 14. jula, o sljedećim temama:

  • Podizanje svesti o profesionalnim kompetencijama predstavnika lokalnih vlasti i javnih lidera ciljnih zajednica;
  • Kreativnost i inovacije u lokalnoj upravi;
  • Odgovorna lokalna uprava: publicitet, transparentnost, inovacije i partnerstvo.

Ove aktivnosti, provedene u prisustvu, su bitni aspekti sveukupne misije ALDA-e: rad za ljude i s ljudima. Ako s jedne strane gore spomenuti treninzi označavaju mali, ali važan korak; s druge strane, ovo postignuće ne bi bilo moguće bez stalnog zalaganja ALDA-e tokom 2020. godine. Stoga, Asocijacija i njeno osoblje su uspjeli redizajnirati svoje projekte, ne menjajući ciljeve; nego naprotiv, preraspodelom svojih aktivnosti, događaja i metoda.

ALDA, vođena svojim iskustvima i vizijom, uspela je uspešno prebroditi ovu intenzivnu godinu, pretvarajući izazove u mogućnosti i mogućnosti u stvarnost... i sada je napokon spremna za ponovni susret sa svojim partnerima i prijateljima!

Ostanite sa nama za dalje informacije!


ENLARGE Gamebook

The ENLARGE Gamebook has been built on 31 real cases we collected and analyzed, and the chosen topic is a story about a local government that is attempting to formulate and implement an energy consumption reduction plan. The plan involves the location and construction of a new wind farm and the implementation of a series of interventions to improve energy efficiency in public and private buildings.

The book is intended to be a living tool for all communities wishing to kick off collaborative processes. Therefore, for two years beyond project completion, the book will be integrated with comments and suggestions by those who are using it.

Don’t miss the chance and embark on your own adventure in collaborative governance.

Gamebook

The ENLARGE Gamebook has been built on 31 real cases we collected and analyzed, and the chosen topic is a story about a local government that is attempting to formulate and implement an energy consumption reduction plan. The plan involves the location and construction of a new wind farm and the implementation of a series of interventions to improve energy efficiency in public and private buildings.

The book is intended to be a living tool for all communities wishing to kick off collaborative processes. Therefore, for two years beyond project completion, the book will be integrated with comments and suggestions by those who are using it.

Don’t miss the chance and embark on your own adventure in collaborative governance.

Gamebook