Forest

FOREST završni događaj: razmjena mišljenja i najbolje prakse

U organizaciji ALDA-e, Veneto Agricoltura je 23. i 24. juna 2022. godine u svojoj kancelariji „Hangar“ bila domaćin završnog događaja „FOREST projekta“ /span> u Cansigliju – Italija. Ovaj objekat je sagrađen na prijelijepoj lokaciji napuštenoe vojnoe baze NATO-a.

Na samom događaju su prisustvovali članovi četiri Evropske organizacije iz Slovenije, Rumunije i Hrvatske koje su sarađivale na projektu:

Prvi dan bio je posvećen sastanku menadžmenta projekta, na kojem su partneri razgovarali o rezultatima projekta, razmjenjivali mišljenja o situaciji u svojim matičnim zemljama i zajedno razgovarali o mogućoj budućoj suradnji.

Dana 24. juna 2022. u 10 sati u Hangaru u Cansigliju počela je završna javna konferencija FOREST-a. Konferenciji se pridružilo skoro 40 učesnika, vlasnika šuma, operatera i edukatora.

Događaj je započeo generalnom prezentacijom projekta Nadie Di Iulio iz ALDA-e i Federica Correalea iz Veneto Agricolture, nakon čega su uslijedile Alessandra Brigo, voditeljica projekta iz ALDA-e i Ana Dijan, iz Hrvatskog drvnog klastera, predstavljanjem knjižice „U susret Evropskog standardnog nastavnog plana i programi šumarstva”, , razvijenog u okviru ovog projekta. Stoga, kao što je ilustrirala Alessandra Brigo, ovaj dokument ima za cilj pružiti sažetak informacija i komparativnih analiza provedenih u okviru projekta, kao i predložiti neka konkretna razmišljanja o važnosti kretanja ka harmonizaciji obrazovanja o šumama.

Pored toga, Ana Dijan je prikazala i komentarisala glavne rezultate dobijene usporednom analizom provedenom u 5 zemalja (Italija, Austrija, Hrvatska, Slovenija, Rumunjska).


 FOREST završni događaj: odlična prilika da svi razmijene mišljenja, iskustva i različita gledišta


Na primjer, rezultati istraživanja zavise od zemlje, njezinog zakonodavnog okvira i najsavremenijeg šumarstva. Iako su sistemi obrazovanja i obuke različiti u svakoj zemlji, rezultati pokazuju da gotovo polovina učesnika (46%) nije zadovoljna organizacijom obrazovnog sistema, posebno brojem posvećenih praksi tokom perioda obuke. Otprilike 60% ispitanika potvrđuje da nije upoznato s Evropskim certifikatom za motornu pilu, ali u isto vrijeme većina (64%) podržava ideju da se Evropski certifikat za motornu pilu uvede kao obavezan uslov u procesu zapošljavanja. Međutim, gotovo dvije trećine ispitanika (68%) pri zapošljavanju daju prednost iskusnim radnicima u odnosu na one koji posjeduju Evropskih certifikata za motornu pilu.

Osim toga, doprinos konferenciji dali su i relevantni Talijanski regionalni predstavnici:

 • Isabella Pasutto (Regija Veneto) je ilustrirala pregled Sesije šumarske obuke u regiji Veneto.
 • Valerio Motta Frè (Regija Pijemont) i Pierpaolo Brenta (IPLA) uslijedili su prezentacijom nacionalne i uspješne inicijative za standardizaciju: „Projekat For.Italy: Iskustvo standardizacije obuke u šumarstvu na nacionalnom nivou.

Konačno, riječ su uzeli projektni partneri počevši od Martina Krondorfera iz Forstliche Ausbildungsstätte Pichl. Govorila je o sigurnosti o radu u šumama, objašnjavajući alate potrebne za smanjenje nesreće u šumama kao što je oprema za radnike u šumarstvu.

Barbara Turk iz GRM Novo Mesto – centra biotehnike u turizmu, Slovenija, prikazala je prezentaciju vezanu za zakonodavni okvir, certifikate i kvalifikacije svake zemlje, objašnjavajući razlike među njima.

Nakon pauze za kafu, sastanak je nastavljen uz dva govora Ana Vorovenci i Diane Bacircea, iz Asociatia Nationala a femeilor din mediul rural, s fokusom na uključivanje žena u šumarstvo. Asocijacija naglašava da se sektor šumarstva i dalje smatra „muškim svijetom“ i da je to jedna od rodno najsegregiranijih aktivnosti. Naime, ciljevi ove asocijacije su poticanje uključivanja vlasnica šuma u poduzetništvo u šumarstvu i podrška ženama u pohađanju šumarske obuke/certifikacije. Na kraju je Ana Dijan iz Hrvatskog drvnog klastera intervenisala kako bi dala pregled održivosti kao dijela sigurnosti na radu.

Forest

Nakon ručka, partneri i sudionici konferencije pridružili su se studijskom putovanju kroz šume Cansiglio i posjetili botaničku baštu, pod vodstvom Veneto Agricolture. Zaključno, debata između sudionika i partnera projekta FOREST bila je izvrsna prilika da se sva mišljenja, iskustva i različita gledišta razmijene prema glavnoj temi konferencije.

 

***
🇦🇲 Read the news in Armenian

🇬🇪 Read the news in Georgian

🇷🇴 Read the news in Romanian

🇺🇦 Read the news in Ukrainian


Forestry

Booklet “Towards an European standard forestry curricula”

Forestry

The Booklet “Towards an European standard forestry curricula – Forestry Operators Reflecting on Equalising Skills and Training” aims to provide a summary of the information and comparative analyses carried out within the FOREST project, as well as to suggest some specific reflections on the importance of moving towards a harmonisation of forestry education.

Read it here

EFM

Award Ceremony of the “Let’s become European Citizens” by EFM

EFM

The city of Verona welcomed the Award Ceremony of the “Diventiamo Cittadini Europei” [“Let’s become European Citizens”] students contest, promoted by European Federalist Movement (EFM), on 30. June 2022, and as for the previous editions, ALDA joined it with enthusiasm.

Professor, G. Anselmi, on behalf of EFM, introduced the overall theoretical framework of the contest, welcoming the students, their families and teachers. “How do you see the European Union in 2050?” a participant at the “Ventotene Seminar” asked to the Italian President – Mr. Mattarella – in August 2019, as recalled by Mr. Anselmi. “I am convinced” – replied the President – “that in 2050 the Union will have achieved, and fully expressed that horizon of freedom as indicated in the Ventotene Manifesto”

On this very same question, the participants of the 2022 “Diventiamo Cittadini Europei” contest based their works. Organised by the European Federalist Movement (EFM) in Verona, together with both public and private partners, the competition is intended to engage young people to get closer to the European Union, and to the policies and issues. On the latter for example, several students analysed and worked on the transport and railway system across Europe.


Award Ceremony of the “Let’s become European Citizens” students contest, promoted by European Federalist Movement (EFM)


Almost 30 students from different schools located in the Veneto Region won the competition, and they will, thus, take part at the summer school in Canazei (Trento), during which they will be able to deepen their knowledge on the Union, while creating solid bonds and engage in peer-to-peer dialogues.

At the Award Ceremony, hold at the “Loggia di Fra’ Giocondo” of the historic halls within the Verona Province Headquarter, the President of the Verona Province, Mr. Scalzotto, congratulated students while sharing his experience during the Erasmus period in Passau (Germany). Similarly,   Prof. Coccia, from Institute “San Pio V” in Rome, gave his compliments to the winners, while  Christian Verzé, from Europe Direct Verona, guided the ceremony showing the work of the centre as well as the papers handled in by the participants. In addition, Mr. Farina, on behalf of the “Rotary Club” – Verona Section, stressed the importance of these moments as occasion on growth and share.

ALDA joined the event, expressing the key aspects of stimulating the culture of dialogue, of traveling and of mutual exchange, as a necessity for growth and development of the democratic realities in which we are living.

 

***
Related articles:


Czech

Češko predsjedavanje Europskim vijećem: Dobrodošli!

Nakon šest mjeseci, od januara 2022. do juna 2022, Francuska sada predaje dirigentsku palicu Češkoj. Dakle, sada je vrijeme da dočekamo češko predsjedavanje Evropskim vijećem ,do decembra 2022

Kao što je već spomenuto, Češka je druga država u triju, sastavljenom zajedno sa Francuskom i Švedskom, koji će predvoditi Evropski savjet do 2023. Stoga su ove tri zemlje postavile niz ciljeva koje treba postići kao grupa; bilo da se radi o „zaštiti građana i slobode“; zasnovano na evropskim vrijednostima; ili „izgradnji zelenije i socijalno pravednije Evrope“.


Dobrodošlicačeškom predsjedavanju Europskim vijećem  do decembra 2022


Ipak, češko predsjedništvo je dalje razvilo ove ciljeve, sužavajući ih na pet aspekata:

 1. Upravljanje izbjegličkom krizom i poslijeratna obnova Ukrajine
 2. Energetska sigurnost
 3. Jačanje Evropskih odbrambenih kapaciteta i sajber sigurnosti
 4. Strateška otpornost Evropske privrede
 5. Otpornost demokratskih institucija

Naročito o prvom cilju,Petr Fiala, češki premijer, izjavio je – u svojoj poruci – „Ruska invazija na Ukrajinu pokazala nam je da je naša sigurnost i isloboda i danas ugrožena kao što je bila u prošlosti. Borba za slobodu nikada ne prestaje.” Jasno je da će u sljedećih šest mjeseci obaveza predsjedništva biti posvećena pomnom praćenju trenutne situacije u Ukrajini.

ALDA srdačno pozdravlja predsjedništvo, spremna ga podržati u pretvaranju njegovih ciljeva u akcije, istovremeno ohrabrujući predsjedništvo da nastavi s pomaganjem Ukrajinskim građanima i narodu.

***
🇦🇲 Read the news in Armenian

🇬🇪 Read the news in Georgian

🇷🇴 Read the news in Romanian

🇺🇦 Read the news in Ukrainian

***
[Picture credits: Czech Republic Presidency Twitter account]


NEVERMORE

Istraživanje nauke o klimi i klimatskoj politici u srži projekta NEVERMORE

On 28 and 29 June 2022, 16 partners from 8 different countries met (both in person and virtually) for the official launch of the new Horizon Europe NEVERMORE project.

Projekt, u kojem je ALDA partner, odlučio je podržati izvrsnost u istraživanju nauke o klimi i klimatskoj politici. Fokus je na teoriji modeliranja kako bi se napravio značajan korak naprijed u prevazilaženju postojećeg silosnog pristupa* uz korištenje integrisane evaluacije za procjenu utjecaja, rizika i interakcije klimatskih promjena među sektorima; kao i strategije prilagođavanja i ublažavanja klimatski neutralnog i otpornog društva, oslanjajući se na višestruke povratne informacije koje se javljaju između varijabli uključenih u klimatske promjene.

Tokom ova dva dana intenzivnog rada u Trentu u sjedištu voditelja projekta Fondaciji Bruno Kessler, partneri su razgovarali o budućim koracima koje treba poduzeti i razmijenili svoje projektne ideje i vizije.

Konkretno, ALDA će posebno biti odgovorna za razvoj učinkovite projektne komunikacije i strategije dijeljenja inforamcija. Ovo posljednje će također uključiti stvaranje i angažman pet lokalnih i jednog transnacionalnog vijeća dionika , koje će biti mjesto susreta između projekta i društva. Dakle, gorepomenuti savjeti će uključiti sve one aktere koji su konkretno uključeni u klimatske promjene i srodne politike.


NEWERMORE: podrška izvrsnosti u istraživanju o nauci o klimi i klimatskoj politici


Tokom sastanka projektni partneri NEVERMORE predstavili su svoje aktivnosti za sljedeće 4 godine i geografska područja 5 studija slučaja koji će se pratiti tokom ovog razdoblja.                                  

 1. Sitia, ostrvo Krit (EL), mjesto koje napreduje u poljoprivredi i turizmu gdje su glavni problemi: porast nivoa mora; poplave i suše; nužnost očuvanja biodiverziteta; lanac ishrane i arheologija.
 2. Regija Trentino (IT), planinska regija čija su glavna područja politike turizam (uglavnom zimski) i energije gdje su najvažniji izazovi koje treba riješiti porast temperature, nepredvidivi obrasci padavina i izmijenjena sezonska dinamika klime.
 3. Borealna regija okruga Västerbotten i Norrbotten (SE), regija koju karakterišu proizvodnja energije, turizam i uzgoj irvasa, a koja je sada svjedok porasta temperature, koji uzrokuje nepredvidive obrasce padavina, dok modificira sezonsku dinamiku klime.
 4. Regija Murcia (ES), mediteranska regija sa socio-ekonomskim kontekstom okarakterisanim poljoprivredom, turizmom i industrijom koja je svjedok dezertifikacije zbog erozije tla u poljoprivrednim sistemima, što zahtijeva održiviji sistem upravljanja vodama.
 5. Močvarno područje u delti Dunava (RO) gdje su poljoprivreda, nizak stepen obrazovanja i ekonomska ovisnost opšti okvir ovog područja. Dakle, postoji potreba da se zaštiti životna sredina i etničko bogatstvo, promoviše održivi turizam i eko-poljoprivredu te bolje upravlja zemljištem.

Sve u svemu, ova dva dana su se pokazala kao uspješan početak, a nastala je dobra sinergija koja je otvorila put za sljedeće 4 godine projekta.

Stay tuned and follow NEVERMORE’s social pages: TWITTER| INSTAGRAM| YOUTUBE|

***
NEVERMORE Horizon EU projekat uključuje sljedeće partnere:

 • AUSTRIJA: Centar za društvene inovacije (ZSI);
 • FRANCUSKA: Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju (ALDA);
 • NJEMAČKA: Potsdamski institut za istraživanje utjecaja klime (PIK);
 • GRČKA: Nacionalni centar za naučna istraživanja “Demokritos” (NCSRD), općina Sita;
 • ITALIJA: Fondacija Bruno Kessler (FBK), Rina Consulting Spa, Evro-mediteranski centar za klimatske promjene (CMCC), Autonomna pokrajina Trento (PAT);
 • RUMUNIJA: Software Imagination & Vision SRL(SIMAVI), prefektura okruga Tulcea;
 • ŠPANIJA: Tehnološki centar CARTIF, Univerzitet u Valladolidu (UVa), Institut za razvoj regije Murcia (INFO Murcia);
 • ŠVEDSKA: Švedski institut za istraživanje životne sredine (IVL), Energikontor Norr – Agencija za energetiku Sjeverne Švedske.

 

***

🇦🇲 Read the news in Armenian

🇬🇪 Read the news in Georgian

🇷🇴 Read the news in Romanian

🇺🇦 Read the news in Ukrainian