ALDA, danas

Konsolidovana asocijacija sa sve većim opsegom: globalno, na lokalnom nivou

ALDA je globalni savez udruženja, organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava koji podržavaju lokalnu demokratiju i angažovanje građana u Evropi, susedstvu i šire. Sarađuje sa članovima i partnerima na razvoju projekata koji podržavaju njegovu misiju kako bi se postigli https://sdgs.un.org" target="_self"> razvojnih ciljeva i Agende 2030

During its 20 years of activities ALDA has developed more than 500 projects and reached almost 25 million citizens. Today, ALDA is a wide, consolidated network, counting over 350 članova from 45 countries, 15 Local Democracy Agencies (LDAs) and 3 Operational Partners (OPs).

ALDA je iskoristila svoje iskustvo u vodećoj inicijativi, „ Evropska podrška lokalnoj demokratiji ”, koja se danas širi po celom svetu.

ALDA posluje širom proširene Evrope zahvaljujući svom osoblju sačinjenom od skoro 45 ljudi koji rade iz 6 kancelarija , u Strazburu, Briselu, Vićenci, Skoplju, Kišinjevu i Tunisu.

ALDA-u predvodi Upravni odbor koji se bira svake četiri godine, a sastoji se od predstavnika svojih članova i angažovan na ispunjavanju misije. ALDA je uglavnom aktivna na teritorijama Evropske unije, na Balkanu, u Istočnom partnerstvu i na mediteranskom području. Zahvaljujući strateškim pogledima 2021-2024 sada ide globalno i sprovodi svoj program širom sveta.

ALDA je ključni akter u kreiranju politike i zagovaranju prema nacionalnim, evropskim i međunarodnim akterima . Kroz svoje projekte, publikacije i preporuke sprovodeći svoju misiju i političku viziju, dodaje dodatnu vrednost uzrok lokalne uprave i angažovanje građana. ALDA u Evropi bori se za jaču i dublju Evropu za zajednice inkluzivne i održive.

2017. ALDA je pokrenula ALDA + , korporaciju za povlastice u vlasništvu ALDE i posvećen pružanju obuka, ad hoc konsultacija i specijalizovanih usluga u svim oblastima u kojima ALDA posluje više od 20 godina. Zaista, ALDA + predstavlja kapitalizaciju iskustva ALDA-e u oblastima lokalne demokratije, participativnih procesa i upravljanja projektnim ciklusom.

ALDA ima 20 godina delovanja