Lesser

Projekat LIFE FALKON širi svoja krila ka očuvanju vetruške i biodiverziteta agroekosistema!

Lesser

1. oktobra održan je događaj “Istraživanje o maloj vetruški u regionu doline Po: Rezultati kampanje “LIFE FALKON” 2018-2021”" Događaj je održan u Milanu u Ekspo sali istraživačkog prostora uConsiglio Nazionale della Ricerca" (CNR).

Događaj je bio fokusiran na predstavljanje najnovijih istraživanja sprovedenih u okviru projekta: LIFE FALKON , uključujući otvorenu debatu na kojoj se razgovaralo o postignutim rezultatima i tekućem napretku. 

Konferenciju je otvorio projektni menadžer Mikelanđelo Morganti (CNR), koji je učesnike upoznao sa nastankom i ciljevima projekta LIFE FALKON, a napomenuo je i učešće Fondazione Cariplo, jednog od finansijera projekta.

Jedna sesija konferencije bila je posvećena prezentaciji konzervatorskih akcija sprovedenih u okviru projekta LIFE FALKON, uključujući istraživanje i projektovanje različitih modela gnezda i kula za gnežđenje. Nakon toga su predstavljeni rezultati monitoringa efikasnosti ovih akcija.


Događaj na temu istraživanja o vetruški u dolini Po: rezultati kampanje „LIFE FALKON 2018-2021”, održan je u Milanu u Ekspo hali


Oktobar je bio veoma veliki mesec zaprojekat i zato što je u okviru projekta LIFE FALKON “ 22. i 23. oktobra zvanično otvoreno tri od pet kula za gnežđenje u projektnim oblastima ravnice Po. 

Prvo su otvorene dve kule Pođo Rusko (Mantova), uz učešće projekta „LIFE FALKON“, gradonačelnika Pođo Ruska, dr. Fabija Zakija i farmera koji čije su vlasništvo ovi tereni. Kule su posvećene sećanju na dve ličnosti istraživanja i očuvanja prirode: profesora Nikole Sainoao i partizanke i ekološkinje Laure Konti..

Tada je projekat „LIFE FALKON“ otvorio kulu u Mirandoli, podignutu u predivnom pejzažu banje 'Valli Mirandolesi' posvećenu ornitologu Michele Panuccio, kojom će upravljati „LIFE FALKON“ u saradnji sa organizacijama ASOER, i SOM (Stazione Ornitologica Modenese). 

Specijalni gost svečanosti bila je mala sova (Athene noctua), koja je odabrala kulu kao sklonište od hladnih zimskih dana.

[Foto: LIFE FALKON veb sajt]


CSOs Networking for Better Local Democracy in the Balkans – What did we do?

CSOs Networking for Better Local Democracy in the Balkans is a project with a self-explanatory name. The main focus of the project is to address the challenges of civil society organizations within the region of the Western Balkans. It concluded its affairs around October of 2021 and is implemented by the Balkan Network for Local Democracy and funded by the Swedish International Development Cooperation Agency, or SIDA.

There are many challenges in the region related to the CSOs sector, and this project seeks to highlight and support it and its development. The project has the goal of being a major resource for civil society in the region, through methods such as research, providing and spreading information, and encouraging further capacity building in the sector, on local and regional levels. To be able to accomplish that sort of goal, a knowledge sharing platform is necessary, which this project seeks to provide.


Raise awareness, provide resources, facilitate exchange, create cooperation, and strengthen CSOs


An important principle within the function of this project is general awareness raising and promotion. To accomplish this end, under the banner of the project we have seen :

 • 9 animated videos,
 • 9 video interviews,
 • 2 newsletters,
 • 1 large social media campaign,
 • the creation of a resource hub for information,
 • 3 extensive comparative studies and
 • 9 individual local-level case studies, and it was all highlighted with a regional Best Practice Fair.

Vodeći 3 comparative studies all examined local factors such as self-government, CSO cooperation with government and involvement in local-level processes, decentralization, and public participation in policymaking. The resource hub, meanwhile, is a designated area of the website that compiles together resources, documents, infographics, studies, research, etc. all about local democracy within the Western Balkans region.

The time spent on this project was highlighted with the Best Practice Fair, a two-day hybrid event that brought together multiple CSO representatives, BNLD members, public authorities, and members of other groups, where the individual delegations present their best practices for encouraging participation of citizens in local government. This event provided a good opportunity for the participating parties to exchange ideas and programmes. The comparative studies and the individual case studies were presented here, along with their findings and accomplishments respectively.

In conclusion, this project has taken steps necessary to raise awareness, provide resources, facilitate exchange, create cooperation, and generally strengthen CSOs within the realm of the Western Balkans.

***
The project “CSOs Networking for Better Local Democracy in the Balkans” was supported by the Project “Protecting Civic Space – Regional Civil Society Development Hub” financed by Sida and implemented by BCSDN”.


Congress

41. sednica Kongresa: ALDA u skladu sa agendom i misijom

U Strazburu je od 26. do 28. . oktobra 2021. održana 41. sednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti. Dva dana intenzivnog i plodonosnog dijaloga o nekoliko ključnih opredeljenju i misiji ALDA-e, Dakle, imajući Kongres među statutarnim članovima Upravnog odbora ALDA-e, samo po sebi se nameće da je odnos između Asocijacije i Institucije jednostavno deo suštine same ALDA-e.

Dnevni red ovogodišnje sednice bio je bogat sadržajem i govornicima. Debate su se, između ostalog, fokusirale na: 

 • Oporavak nakon COVID-a;
 • Migracije;
 • Govor mržnje i lažne vesti;
 • Prekogranična saradnja za bolju integraciju i
 • Obrazovanje i mlada generacija

Štaviše, posebno relevantna i u skladu sa misijom ALDA-e, bila je debata o procesu decentralizacije u Severnoj Makedoniji. G-din Zoran Dimitrovski, zamenik ministra za lokalnu samoupravu, , sa kojim se početkom oktobra takođe susrela generalna sekretarka ALDA-e Antonela Valmorbida,r, intervenisao je tokom sesije „Monitoring Evropske povelje o lokalnoj samoupravi: Severna Makedonija“koja je održana u sredu 27.


 Mogućnost da se fizički prisustvuje 41. sednici Kongresa dala je ovom događaju osećaj „blizine i ljudske veze“ 


Posle dve godine intenzivnog rada, a ipak iz daljine zbog zdravstvene krize, mogućnost da se fizički prisustvuje 41. sednici Kongresa dala je ovom događaju osećaj „blizine i ljudske veze“ koji su generalno u priličnoj meri nedostajali. Sastanci sa predstavnicima drugih zemalja, organizacija i institucija definitivno su dodatno stimulisali ALDA-u da zadrži svoju posvećenost i naporan rad kako bi bila ključni akter u razvoju demokratije i dobrog upravljanja u Evropi i šire.

Više interno rečeno, ova prilika je takođe pružila mogućnost osoblju ALDA-e iz Vićence da se sastane sa kolegama iz kancelarije u Strazburu. Tako je „Sastanak osoblja“ poslužio kao odličan trenutak za deljenje, dijalog i bolje upoznavanje. Na kraju, ali ne i najmanje važno, posle 41. sednice Kongresa, osoblje je takođe imalo priliku da prošeta gradom uz lepu večeru!

***
Više informacija:


Belgrade

Sastanak partnera DAFLS projekta u Beogradu

Belgrade

Drugi transnacionalni sastanak u okviru DAFLS projekta „Razvoj primenjenih veština stranih jezika“ održan je 18. i 19. oktobra 2021. godine u Beogradu. Domaćin manifestacije bio je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Oko 20 učesnika iz partnerskih organizacija pratilo je prezentacije o stvaranju diploma primenjenih stranih jezika na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu „Sveti Ćirilo i Metodije“ iz Skoplja.

Od sledeće godine, studenti u Srbiji i Severnoj Makedoniji će imati priliku da razviju svoje veštine u upravljanju projektima kroz kurseve jezika za učenje na daljinu na osnovnim i master studijama. Predloženi studijski kursevi imaju za cilj da ponude viši nivo obrazovanja studentima kako bi ostali konkurentni drugim univerzitetima. Ambiciozni i motivisani nastavni timovi sa oba univerziteta prihvatiće izazov kreiranja novog kursa.


Domaćin manifestacije bio je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu


Novi studijski program će ponuditi razvoj digitalnih obrazovnih resursa po uzoru na master diplomu iz upravljanja evropskim projektima na Univerzitetu u Kaenu (Francuska).  

Bliska saradnja sa profesionalcima u ovoj oblasti smatra se obaveznom kako bi se studenti motivisali i predstavili im tržišne realnosti. 

To je originalni studijski itinerer koji kombinuje lokalni projektni inženjering sa evropskom dimenzijom. Njegov cilj je da obuči stručnjake za postavljanje i upravljanje projektima u transnacionalnom okviru, koji rade na razvoju jedne teritorije na ekonomskom, naučnom i kulturnom nivou.

ALDA-in tim iz kancelarije u Skoplju podržava ovaj projekat konkretnim primerima upravljanja projektima u EU i kako raditi sa lokalnim akterima.

Projekat finansira Erasmus+ program Evropske komisije, a sprovode ga Univerzitet u Kaenu, Normandija, Univerzitet Sveti Ćirilo i Metodije u Skoplju,, Univerzitet u Beogradu i kancelarija ALDA u Skoplju.


analysis

Komparativna analiza: Učešće građana na Zapadnom Balkanu

Urađene su tri komparativne studije koje ispituju nivo učešća građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou u šest zemalja Zapadnog Balkana (WB6); u okviru projektaCSOs Networking for Better Local Democracy in the Balkans"(Umrežavanje organizacija civilnog društva za bolju lokalnu demokratiju na Balkanu), finansiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), a implementira Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN). Svaka od gore navedenih studija fokusira se na drugačiji aspekt učešća građana. Ipak, gledano u celini, oni predstavljaju jednu sveobuhvatnu analizu.

Prva knjiga govori o lokalnoj samoupravi i decentralizaciji na Zapadnom Balkanu. Decentralizacija je jedna od najistaknutijih serija reformi u regionu. Međutim, u različitim sistemima vlasti u regionu, nivo decentralizacije se razlikuje zbog različitih domaćih faktora. Vidimo ispitivanje ključnih karakteristika, struktura i mehanizama unutar lokalne uprave višestrukih unutrašnjih sistema u zemljama.


Objavljivanje ovih komparativnih analiza ima za cilj da informiše i deluje kao vodič za zainteresovane građane i grupe


Druga knjiga je o OCD i učešću u odlučivanju i kreiranju politike na lokalnom nivou. Na osnovu ovoga, može se razmotriti koliko je civilni sektor važan u jačanju demokratije i odgovornosti u regionu, i u kojoj meri OCD igraju različite uloge sa različitim nivoima političkog angažovanja. Pored toga, studija ispituje politike, inicijative i mehanizme unutar ciljanog regiona; deluje kao vodič za one koji žele da se uključe u lokalno učešće.

Treća knjiga govori o učešću lokalne zajednice u donošenju odluka na Zapadnom Balkanu. Učešće građana je jedno od obeležja demokratskog funkcionisanja i svaka zemlja ima svoje mehanizme i zakone za regulisanje toga. Svrha analize je da se dalje ispitaju interesi, inicijative i stepen učešća u različitim opštinama.

Sve u svemu, lokalna demokratija i učešće građana i dalje predstavljaju glavni i osnovni fokus u osnaživanju regiona Zapadnog Balkana. Objavljivanje ovih komparativnih studija ima za cilj da informiše i deluje kao vodič za zainteresovane građane i grupe.

Komparativnu analizu dostupnu na 4 jezika, engleskom, albanskom, makedonskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom možete preuzeti ovde ili posetiti naš resursni centar.


European Week

European Week of Regions and Cities: citizens engagement and EU main challenges

European Week

U okviru 19th European Week of Regions and Cities, on the 12th of October 2021, ALDA, together with the European Partnership for Democracy, organized the online workshop “Boosting territorial recovery through innovative citizens’ participation".


The main theme of the workshop was citizens’ engagement, and how it can improve local governance and play a key role in addressing the main challenges the EU is facing right now related to the environment, digitalisation, social inclusion and economic recovery, along with the revitalization of European cities in the post-pandemic reality.


Within the framework of the 19th European Week of Regions and Cities,  ALDA  organized the online workshop “Boosting territorial recovery through innovative citizens’ participation”


The speakers, coming from all over the European Union, were:

 • Gonçalo Lobo Xavier from the European Economic and Social Comittee, who presented the EESC work and recommendations to promote investments in education, infrastructure and industrial policies that can raise employment in EU’s Member States, 
 • Gary Glaukka from Demo Finland, presenting Demo Finland’s approach to enhance democracy through collaborative projects between Finnish political parties and parties in new and developing democracies, 
 • Krzysztof Izdebski from the Open Spending EU Coalition, who presented the Open Spending EU Coalition work to improve transparency, decision making and services in governments through collaboration with activists and citizens,
 • Valentina Minazzi from Legambiente, with a presentation on the effect of citizens’ participation in raising awareness and promoting actions about climate change, and on how to further promote citizens participation for the future, and 
 • Antonela ValmorbidaALDA Secretary General, who presented ALDA’s work in supporting citizens and local authorities affected by the Covid-19 crisis. 

After an introduction by ALDA’s own Project Manager Nadia Di Iulio, the speakers shared their experiences and examples of participatory processes and bringing together different expertises. 

Between the speaker presentations, videos were shown introducing European projects currently facing these issues through citizen participation, such as SMART – Small Museums Alliance Representing Territories, Talas hrane, P-KOCKA i LIME – Labour Integration for Migrant Employment.

A final part of the workshop was dedicated to the participants’ questions for the speakers, discussing further some of the practices and ideas brought to this event.

ALDA is proud to have participated in the organization of this event, and will be thrilled to participate in the European Week of Regions in the future as well! 

***
You can watch the projects videos here: (link to a youtube playlist – soon available)

Curious about the workshop? You can watch the recording online here


Regional Youth Compact: Project Report

Regional Youth Compact for Europe has been designed to help enhance CSOs participation in policy design and in monitoring the process of EU integration in the Western Balkans and to engage youth to participate more actively in this process.

After three years of implementation, the project came to a successful end. To know more read the Project Report

Objavljivanje

Regional Youth Compact for Europe has been designed to help enhance CSOs participation in policy design and in monitoring the process of EU integration in the Western Balkans and to engage youth to participate more actively in this process.

After three years of implementation, the project came to a successful end. To know more read the Project Report

Objavljivanje

Projekat CAP-PERI je započeo u Vićenci: Inovativne metodologije za razgovor o održivosti

Vodeći Projekat CAP-PER had its start on the 29. and 30. je počeo 29. i 30. septembra početnim sastankom na kojem su partneri došli u Vićencu da razgovaraju o implementaciji projekta i organizaciji edukativnih aktivnosti.

Tokom drugog dana imali su priliku da posete ruralnu oblast Carpaneda, savršeno mesto za analizu kako da se definišu teme kao što je veza između grada i sela; kao i međurazmena između ruralnog i urbanog sveta. Istovremeno, to je mesto koje izražava hitnost razvoja i promocije „kulture poljoprivrede“ otvorene za sve građane, što se tiče sledećih tema:

 • Hrana i zdravlje;
 • Očuvanje biodiverziteta i ruralnog pejzaža i
 • Prilagođavanje teritorije izazovima koje predstavljaju klimatske promene.


CAP-PERI očekuje da poboljša svest građana i mladih o društvenim, ekonomskim i ekološkim implikacijama CAP-a na nacionalnom i evropskom nivou


Vodeći itinerant Domaćini šetnje su bila lokalna udruženjaComunità Vicentina per l’AgroecologiaiLaboratorio Spazi Rurali e Boschi Urbanipodizanje vrednosti teritorije kao mesta dijaloga grada i ruralnog područja. Slično tome, prilika je bila savršena da odredi mogućnost da postane centar nove poljoprivrede i održivosti.

U kasnim popodnevnim časovima održana je javna prezentacija projekta u Teatru Astra gde je usledila predstava.

CAP-PERI očekuje da poboljša svest građana i mladih o društvenim, ekonomskim i ekološkim implikacijama CAP-a na nacionalnom i evropskom nivou.

CAP-PERI će rasvetliti kako će budući CAP strateški planovi biti instrument za postizanje ciljeva Zelenog dogovora, kako će podržati politike EU u upravljanju tranzicijom ka održivom sistemu ishrane i jačanju napora poljoprivrednika da doprinesu klimatskim ciljevima EU i zaštite okoliš.

Metodologije projekta su inovativne jer će deca i mladi imati priliku da uče društvene istraživačke i pozorišne tehnike kroz alate proširene stvarnosti i seminare sa stručnjacima.

***
Projekat vodi ALDA (vodeći partner) zajedno sa LaPiccionaia, CESIE, ISBEM Scarl, IRS – Institute for Social Research i Replay Network.


DEVOTE-ov obrazovni sadržaj je spreman na 6 jezika!

Obrazovni sadržaj za DEVOTE-ovbudući otvoreni onlajn kurs je sada dostupan na 6 jezika!!

DEVOTE tim je naporno radio da razvije strukturu kursa od 6 modula za nastavnike i edukatore, sa ciljem da im pruži veštine i alate za integraciju učenika sa migrantskim poreklom u škole.

Tim je razvio gore pomenute module koristeći povratne informacije učenika migrantskog porekla i njihovih nastavnika, prikupljene putem ankete. Njihov uvid je ukazao na neophodnost da se razgovara o praksama ocenjivanja za učenike migrantskog porekla i poteškoćama na koje mogu da naiđu u vezi sa nacionalnim jezikom. Stoga je projekat DEVOTE osmislio obrazovni sadržaj sa ciljem da nastavnicima pruži alate i smernice za bolju podršku


Projekat DEVOTE osmislio je obrazovni sadržaj sa ciljem da nastavnicima pruži alate i smernice za bolju podršku učenicima i podstiče njihov uspeh u školi


Međutim, sprovedena anketa je takođe pokazala važnost i životne sredine i društvenog okruženja za studente migrantskog porekla. Da bi se pozabavio ovim pitanjima, tim je napravio module o angažovanju roditelja, o psihosocijalnoj podršci i o „pristupu cele škole“. Ovo poslednje uključuje sve delove školskog osoblja kako bi odgovorilo na holističke potrebe učenika. Konačno, ova vežba daje primere dobre prakse u interkulturalnom obrazovanju.

U nastavku možete pronaći sve module na engleskom jeziku. Ako želite da ih preuzmete na drugom jeziku, pogledajte ovu stranicu..

Module 1 – The Whole School Approach DOWNLOAD

Module 2 – Assessment of students with migrant backgrounds DOWNLOAD

Module 3 – National Linguistic Support DOWNLOAD

Module 4 – Parental Involvement DOWNLOAD

Module 5 – Psychosocial support DOWNLOAD

Module 6 – Best practices in Intercultural Education DOWNLOAD

Objavljivanje DEVOTE-ovog obrazovnog sadržaja približava nas stvaranju našeg Masivnog otvorenog onlajn kursa (MOOC) i želimo da vam bude što korisniji i poučan, pa vas molimo da nam date svoje povratne informacije o modulima popunjavanjem sledeće ankete na željenom jeziku:

Engleski Dutch / francuski / Slovenian / Turkish Italian Greek

 

 


Culture twinning: a strong network of towns to promote cultural tourism

Projekt Culture Twinning: Twinning Tourism Promoting Cultural Heritage, which started in 2018, is coming to an end with an upcoming last meeting online to close the project and sum up the results.

The project, funded by Europe for Citizens programme of the European Union, is led by the Municipality of Novo Mesto (Slovenia) in partnership with ALDA, the Development Centre of Novo Mesto (Slovenia) and the municipalities of Herceg Novi (Montenegro), Torun (Poland), Vilafranca de Penedés (Spain), Trnava (Slovakia), Langhenagen (Germany), Bühl (Germany), Bihać (Bosnia and Herzegovina).

The main objective of this two-year-long project was creation of a strong network of twinned towns to mutually promote cultural tourism and raise awareness among citizens on the importance of cultural heritage. This resulted in the creation of a network of towns that promote cultural heritage in a long-term perspective, and which developed opportunities for mutual understanding, intercultural learning, solidarity and social engagement.

The objective was successfully achieved!


Cultural heritage is more than historical monuments left behind from the past. it defines who we are as individuals, as communities, as regions.


Through project’s activities, partners had the opportunity to meet each other and present their respective towns and their cultural heritage and also to interact with local actors operating in the field.

All events implemented aimed at discovering the rich cultural heritage of each town of the network. In Italija an interactive guided tour for kids took place, in order to stress the importance of educating young generations on local cultural heritage, while in Herceg Novi the international conference “Strategic Tourism Development Based on the Valorization of Cultural Heritage” presented examples of good practice of proper valorisation of cultural heritage in European cities.

In Novo mesto a hackathon was organised where kids presented inspiring examples of good practice of innovative cultural tourism, as well as a visit to the 4th festival of Iron age living and cookery.

Another meeting was in the beautiful and historical city of Trnava, one of the oldest cities in Slovakia, where participants could enjoy the unique medieval atmosphere, culinary specialities and hospitality during the Traditional Trnava Market.

In Vilafranca  exchanged ideas about the methods for creating cultural knowledge, enhancing culture in society and fostering the weight of culture in promoting quality cultural tourism. The participants learnt about the culture of “castellers” through a wide range of activities related to their world.

The sixth and the last meeting of the project, which contributed to the involvement of citizens and awareness of cultural heritage in several European partner cities through education and lifelong learning, took place in Bihać. The urban pulse of the city with an extremely diverse and unique history of different cultures and religions enriches the offer on the river Una.

The event has officially concluded this joint adventure, but the established connections between partners will live on and create common stories backed with richness of natural and cultural heritage. The project has reached an incredible number of citizens, more than 460 direct participants in the events and more than 40.000 indirect participants through the project’s website, partners’ websites, press conferences, news and articles.

***

Why CUT – Culture Twinning Project? 

Cultural heritage consists of cultural and creative resources with a value for society that has been publicly recognised in order to preserve it for future generations. The rich and diverse cultural heritage of central Europe is one of the key attractions for tourists visiting the area. That is why local heritage has become an important economic factor. Efforts to preserve and utilise cultural heritage can help generate tour¬ism income in particular for remote regions, far from economic centres, rely on tourism-related services for employment. The sustainable use of cultural heritage is essential to ensure that central Europe will remain a popular destination to visit and to live in.
Through the exchange of good practice, experience and expertise of involved partners, we have increased involvement of citizens and raised awareness of the importance of Eu¬rope’s cultural heritage through different events and promotion. Through the activities of the project, we have strengthened the tolerance and mutual understanding between European citizens respecting and promoting cultural and linguistic diversity, while contributing to intercultural dialogue.

***

Korisni linkovi: