February/July

Read or download our Newsletter

ENG

Read or download our Newsletter

ENG

Izvještaj o položaju 2006.-2009

„Program lokalnih agencija za demokraciju kao dionik mira i demokracije u proširenoj Europi“

Objava [HR]Objava [FRA]Pubblicazione [ITA]

„Program lokalnih agencija za demokraciju kao dionik mira i demokracije u proširenoj Europi“

Objava [HR]Objava [FRA]Pubblicazione [ITA]

Lokalni ekonomski razvoj na Balkanu

Publikacija - Lokalni ekonomski razvoj na Balkanu

Objavljivanje

Publikacija - Lokalni ekonomski razvoj na Balkanu

Objavljivanje

Demokratizacija, razvojna suradnja i civilno društvo

Projekt "Demokratizacija, prekogranična suradnja i civilno društvo" koji je financirao DCI započeo je krajem 2002. Primarni ciljevi ovog projekta bili su promicanje aktivnog civilnog društva i demokratskih lokalnih vlasti, razvoj zajednice, izgradnja kapaciteta i interkulturni
dijalog kroz prekograničnu suradnju, razvoj mladih i civilnog društva, razmjenu najboljih praksi i jačanje lokalnih vlasti, uspostavljanjem tri nove Agencije lokalne demokracije. Ovo je bilo jedno od najdelikatnijih i najkritičnijih područja na Balkanu u pogledu stabilnosti i mira: Južna Srbija, Kosovo i Crna Gora.

Glavne teme uključivale su demokraciju i upravljanje, obrazovanje i osposobljavanje, etnička i ljudska prava, multikulturne politike, lokalni razvoj, profesionalna udruženja i mreže, javne i općinske službe, kao i regionalni razvoj i politiku.

Objavljivanje

Projekt "Demokratizacija, prekogranična suradnja i civilno društvo" koji je financirao DCI započeo je krajem 2002. Primarni ciljevi ovog projekta bili su promicanje aktivnog civilnog društva i demokratskih lokalnih vlasti, razvoj zajednice, izgradnja kapaciteta i interkulturni
dijalog kroz prekograničnu suradnju, razvoj mladih i civilnog društva, razmjenu najboljih praksi i jačanje lokalnih vlasti, uspostavljanjem tri nove Agencije lokalne demokracije. Ovo je bilo jedno od najdelikatnijih i najkritičnijih područja na Balkanu u pogledu stabilnosti i mira: Južna Srbija, Kosovo i Crna Gora.

Glavne teme uključivale su demokraciju i upravljanje, obrazovanje i osposobljavanje, etnička i ljudska prava, multikulturne politike, lokalni razvoj, profesionalna udruženja i mreže, javne i općinske službe, kao i regionalni razvoj i politiku.

Objavljivanje

Sažetak: Međunarodna konferencija na temu „Uloga lokalnih vlasti u promicanju vrijednosti Europskog ustava“

Sažetak: Međunarodna konferencija na temu „Uloga lokalnih vlasti u promicanju vrijednosti Europskog ustava“ - 23. i 24. studenoga 2005.

Objavljivanje

Sažetak: Međunarodna konferencija na temu „Uloga lokalnih vlasti u promicanju vrijednosti Europskog ustava“ - 23. i 24. studenoga 2005.

Objavljivanje

October 2005/February 2006

Read or download our Newsletter

ENG

Read or download our Newsletter

ENG

June\October

Read or download our Newsletter

ENG

Read or download our Newsletter

ENG

LDAs Activity Report 2004

Izvještaj o aktivnostima LDA-a za 2004. godinu

Izvještaj I. dioIzvještaj, dio IIIzvještaj, dio III

Izvještaj o aktivnostima LDA-a za 2004. godinu

Izvještaj I. dioIzvještaj, dio IIIzvještaj, dio III

Poster 10 godina

Poster 10 godina

Poster

Poster 10 godina

Objavljivanje

October/December

Read or download our Newsletter

ENG

Read or download our Newsletter

ENG