Quality

Oznaka kvaliteta Evropskog korpusa solidarnosti: LDA Crna Gora 3 plodne godine

Od februara 2019. LDA Crne Gore (LDA MN) je nagrađena Oznakom kvaliteta Evropskog korpusa solidarnosti i kao organizacija koja šalje i kao organizacija koja je domaćin, čime je 2021. godina posvećena aktivnostima izgradnje kapaciteta.

Tako su predstavnici LDA Crna Gora prisustvovali nekoliko događaja za izgradnju kapaciteta i umrežavanje u organizaciji SALTO-YOUTH  mreže kao i TOSCA – obuka i podrška organizacijama aktivnim u volonterskim akcijama.

Iz opšte perspektive, program za mlade LDA Crne Gore ima za cilj jačanje učešća mladih, volontiranja i aktivizma na lokalnom nivou. Pored toga, Agencija je 2014. godine pokrenula novu inicijativu, posvećenu mladim generacijama: Info point Nikšić. Detaljnije, ovo drugo služi kao usluga koja pruža informacije o razvoju veština putem neformalnog obrazovanja; mogućnosti za mlade, uz uključivanje mladih u projektne aktivnosti LDA i pomoć u realizaciji sopstvenih inicijativa.


Od februara 2019. godine, LDA Crna Gora je nagrađena „Oznakom kvaliteta Evropskog korpusa solidarnosti“ i kao organizacija koja šalje i kao organizacija domaćin


Takođe, u 2021. godini projekat „Cooperazione Montenegro“, finansiran i podržan od strane Opštine Monfalkone i Autonomnog regiona Friuli Venecija Đulija, uspešno je doneo odlične rezultate i ishode. Ovaj projekat sastojao se od radionica, obuka i javnih događaja u cilju jačanja kapaciteta za učešće mladih na lokalnom nivou i razvijanja kritičkog mišljenja među mladima.

Štaviše, “Youth Taking – over Day” (Mladi preuzimaju), koji obično tradicionalno realizuje LDA Crna Gora na kraju godine i u saradnji sa školama, OCD, univerzitetima, okuplja grupe mladih i lokalnih donosilaca odluka i politika. Dijalog i debate se razvijaju po potrebama i izazovima mladih na evropskom, nacionalnom i lokalnom nivou, strateški posebno za mlade, a to su teme kao što su: nezaposlenost, obrazovanje, zdravstvo, kultura, učešće, slobodno vreme itd.

Konačno, LDA Crna Gora je otvorena za saradnju na Erazmus i ESC projektima, smatra se dobrim potencijalnim partnerom za druge organizacije, jer je tokom svojih 20 godina LDA Crna Gora realizovala brojne omladinske projekte i omladinske aktivnosti. Dodela znaka kvaliteta Evropskog korpusa solidarnosti je znak umeća LDA Crne Gore u podršci mladima!


Shirak

Zastupanje na lokalnom nivou u Širaku: novosti iz LDA Jermenije

Shirak

Dva meseca zanimljivog i izazovnog rada bila su posvećena realizaciji projekta „Zagovaranje na lokalnom nivou-Širak“, u okviru „Škole lokalne demokratije“. Tačnije, u saradnji sa Udruženjem finansijskih službenika zajednica (CFOA), i u obliku šeme sub-grantiranja, fondacija „Agencija lokalne demokratije Jermenija” je realizovala niz sastanaka u nekoliko konsolidovanih zajednica u regionu Širak uz učešće administrativnih rukovodioca, članova saveta, opštinskih službenika i aktivnih građana.


Dva meseca zanimljivog i izazovnog rada bila su posvećena realizaciji projekta „Zastupanje na lokalnom nivou – Širak“


Zbog toga su održana četiri sastanka u proširenim zajednicama Artik, Ani, Ašotsk kako bi se suočili i razgovarali o pitanjima zajednice, u skladu sa naprednim predloženim temama, uz dobijanje predloga za rešavanje problema. Potonji su predstavljeni lokalnim vlastima na dalje razmatranje putem javnog zastupanja.

Gore pomenuti sastanci su bili od velike važnosti: u stvari, jednostavne diskusije i razgovori sa lokalnim stanovništvom mogu pomoći u razumevanju stvarnosti iz osnovne perspektive, odražavajući potrebe i probleme zajednica.

Iz opšte perspektive, ove aktivnosti su deo većeg projekta koji sprovodi slične akcije širom Jermenije, kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou.

Konačno, paket sugestija dobijenih iz svakog regiona biće razrađen od strane stručnjaka CFOA i poslat Ministarstvu teritorijalne uprave i infrastrukture.

 

***
„Školu lokalne demokratije“ osniva Asocijacija finansijskih službenika (CFOA); fondacija Evroazija ICentar za razvoj i obuku informacionih sistema u okviru Programa građanskog angažovanja u lokalnoj samoupravi (CELoG) koji finansira USAID.


Imereti

Imereti Regionalni Hab: deljenje informacija, iskustva i mogućnosti

Imereti

The works of Imereti Regional Hub are run by Local Democracy Agency Georgia (LDA Georgia) within the framework of the European Union (EU) and Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) funded project “Civil Society STAR initiative: CSOs as Sustainable, Transparent, Accountable and Resilient Development Actors in Georgia” (2021-2025). The project aims to strengthen civil society as an independent, sustainable, transparent, and accountable development actor across Georgia; while the Hub is targeted to support the sharing of information, experience and opportunities.

Konkretno, širi informacije o projektnim aktivnostima u regionu, komunicira sa lokalnim akterima kroz konsultacije, umrežavanje, zagovaranje i praćenje, jača lokalne OCD, CBO, građanske aktiviste i povećava svest javnosti o njihovoj ulozi i radu.

Pored podrške glavnim aktivnostima u okviru „Inicijative Civil Societi STAR“, Hub sprovodi sledeće aktivnosti:

 • LDA Georgia sprovodi obuke za OCD/CBO iz regiona Imereti na sledeće teme: zastupanje; prikupljanje sredstava; pisanje projekta; finansijsko upravljanje projektima.
 • U okviru projekta biće održane studijske posete predstavnika OCD/CBO regiona Imeretija uspešnim organizacijama civilnog društva u regionima Zapadne Gruzije.


Cilj Regionalnog čvorišta Imereti je da podrži razmenu informacija, iskustva i mogućnosti


 • Predstavnici OCD i CBO mogu dobiti konsultacije o pitanjima upravljanja organizacijom kako bi ih ojačali, informacije o konkursima za grantove raspisane u regionu Imereti.
 • SMS platforma je kreirana da proaktivno pruža informacije predstavnicima OCD i CBO u regionu o raznim aktivnostima.
 • Tokom projekta formirano je nekoliko omladinskih klubova kako bi se promenili stavovi mladih/studenta prema civilnom društvu i organizacijama u zajednici; Svaki kurs-seminar traje tri meseca
 • Javne konsultacije će biti organizovane na regionalnom nivou radi razmatranja važnih pitanja na regionalnom nivou uz uključivanje relevantnih aktera.
 • Sastanci se održavaju sa licima nadležnim za odnose sa nevladinim organizacijama opština. Cilj aktivnosti je promovisanje uloge civilnog društva u javnoj politici.
 • Imereti nudi uslugu dežurne linije svim zainteresovanim licima koja će moći da dobiju informacije na daljinu o pravnom pitanju od interesa za njih;

 • Novoosnovane OCD i CBO organizacije biće odabrane da se podrži njihov razvoj i sa kojima će organizacija raditi na usavršavanju svoje strukture, razvijanju internih dokumenata upravljanja.
 • Regionalni forumi civilnog društva biće održani kako bi se povećala odgovornost civilnog društva i poboljšali stavovi javnosti. Povezivanje sa potencijalnim sponzorima i onima koji traže sredstva.
 • Imereti podržava jačanje omladinskog kluba u opštini Bagdati. U toku projekta biće izrađen model naloga gradonačelnika, model obezbeđenja, održavaće se treninzi i konferencije mladih, finansiraće se inicijative mladih.

***
The project “Civil Society STAR initiative: CSOs as Sustainable, Transparent, Accountable and Resilient Development Actors in Georgia” (2021-2025).  is implemented by the Consortium led by the Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) and composed of the following CSOs: Center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG), Civil Society Institute (CSI), Center for Training and Consultancy (CTC), Education Development and Employment Center (EDEC), and Institute for European Politics (IEP).


GEM IN: Usvojite interkulturalno obrazovanje!

Koji je najbolji način učenja? Kroz igru naravno!

„Igra za usvajanje interkulturalnog obrazovanja“ (“Game to EMbrace INtercultural education”) - GEM IN projekat nadograđuje ovaj podsticaj za promociju interkulturalnog obrazovanja koristeći neformalne i razigrane pristupe, poboljšavajući sticanje društvenih i građanskih kompetencija za mlade ljude.

Svrha projekta je podrška interkulturalnom obrazovanju u školi i u neformalnom omladinskom okruženju kao sredstvo za poticanje društvene uključenosti, međukulturnog dijaloga i aktivnog građanstva promoviranjem evropskih vrednosti.

U isto vreme, projekat namerava da pruži inpute i preporuke politike za strategije intervencija za promovisanje međukulturnog obrazovanja i aktivnog građanstva kroz inovativni obrazovni okvir.


Koji je najbolji način učenja? Kroz igru, naravno! Uz projekat GEM IN!


Cilj obrazovnog okvira je da bude vodič za sve učitelje, vaspitače, rukovodioce projekata i ljude koji koriste igru kao obrazovni resurs zahvaljujući potpunom objašnjenju svih koraka koji su preduzeti za kreiranje igre i njenog sadržaja, imajući u vidu vrednosti i metodologiju promovisane kroz ceo projekat GEM IN

Na primer, tokom pilot faze projekta na Kipru, deca su imala priliku da saznaju o drugoj kulturi i o tome šta inkluzija znači kroz igru koju je razvio GEM IN; pa čak ni pandemija COVID-19 nije mogla zaustaviti ovo učenje (igranjem) kada su učenici mogli igrati i komunicirati s igrom onlajn, kao i ponuditi pronicljive i konstruktivne povratne informacije.

Za više informacija možete posetiti veb sajt projekta i pročitati oba njuzletera.

***
ENG Newsletter 1 i 2

FR Newsletter 1 i 2


A special EU meeting in Thiene: The Conference on the Future of Europe and the New MFF 2021-2027

In the afternoon of Monday 6 September was held, at the Council Chamber of the Town Hall of Thiene, a training event on the Conference on the Future of Europe and the annexed presentation of the Multiannual Financial Framework 2021-2027, organised by SEI – European Intermunicipal Service with the collaboration of ALDA+, ALDA’s Benefit Company, which has been working for over 20 years in favour of local realities in Italy and across Europe, promoting the active participation of citizens and helping administrations and associations to access the funding tools offered by the European Union, and beyond.

After the welcome by the local authorities, the meeting opened with a speech by Antonella Valmorbida, Secretary General of ALDA on the Conference on the Future of Europe. Valmorbida offered participants a comprehensive overview not only of the meaning and importance of the Conference as a unique opportunity for citizens from all over Europe to freely express opinions and suggestions that will shape European policies in the coming years. More importantly, the Secretary General of ALDA offered a practical demonstration on the use of the online platform that allows citizens to interact, showing them how to register, write their ideas and discuss those of others, search for events in their surroundings.


Since its foundation, ALDA+ supports municipalities in accessing EU and non EU funding for the good of local communities


The conference continued on a European note with the presentation of the New Multiannual Financial Framework of the European Union, by Marco Boaria, Director of Programmes & Development Department of ALDA and CEO of ALDA+. This investment plan sets out the budget and priorities on which the European Union wants to invest from now until 2027 – explained Boaria – adding that it is an unprecedented economic investment plan, which together with the 750 billion euro “Next Generation EU” recovery tool, should represent a valuable instrument for the recovery from the covid-19 pandemic.

Finally, Marco Boaria presented the new funding programmes, which municipalities will be able to try to access and obtain precious funds for the realisation of works useful to the territory and citizens.

The meeting was addressed – among others – to the municipalities of the upper Vicenza area active in SEI, the Intermunicipal European Service coordinated by the Municipality of Thiene and involving Breganze, Marano Vicentino, Villaverla and Zugliano – as well as to the Municipality of Malo, interested in actively cooperating with SEI in the near future. The seminar was an opportunity to get informed about the news related to the new programming, in order to plan the SEI’s project activities in the coming months.


Regionalni sajam najboljih praksi u Skoplju

. Balkanske mreže za lokalnu demokratiju. – BNLD is organising a Regional Best Practice Fair on the 2nd and 3rd September 2021 in Skopje. This two-day hybrid event will bring together representatives from CSOs, youth groups, local public authorities and members of BNLD coming from the 6 Western Balkan countries.

The objective of this interactive fair is to create a positive environment open for exchanging and rethinking the cooperation between local authorities and civil society. During this hybrid event, the physical and virtual audience can participate on a combination of presentations and peer-to-peer exchanges.  The sessions will offer a modern perspective on citizens’ participation adapted to the new reality. The networking will foster the creation of a mutual understanding and cooperation in order to jointly face the challenges in the respective communities


To join the event virtually connect OVDE


During the event the delegations will present their best practices in setting up and running concrete mechanisms for citizens’ participation and programmes of education for active citizenship. They will be encouraged to create presentations that will showcase the full potential for replication of their mechanisms. By the end of the event, participants will vote up 3 best practices with most potential for multiplying effect that will be promoted further within the regional awareness raising campaign of the project.

Sharing best practices is an excellent way to improve the performance, productivity, fill knowledge gaps, improve efficiency, encourage leadership, and more.

To join the event virtually connect OVDE.

***
The event is organised in the framework of the project “CSOs networking for better local democracy in the Balkans”, financially supported within the Project “Protecting Civic Space – Regional Civil Society Development Hub” financed by SIDA and implemented by BCSDN.