Mijenjanje Europe odozdo

Demokracija u Europi

Kao jedna od najširih i najrazličitijih demokracija na svijetu, Europa je danas, s gotovo 500 milijuna stanovnika među državama članicama EU-a i čak u širem spektru, što se tiče Vijeća Europe, vodeći svjetski akter u sudjelovanju građana i participativnoj demokraciji.

Sada je više nego ikad, s novih 6 prioriteta Europske komisije za razdoblje 2019.-2024., Demokracija istaknuta kao jedna od najvažnijih tema. "Novi poticaj za europsku demokraciju" i njegova programska imovina navodi važnost razvoja demokratskog života europskih građana obraćajući se porastu populističkih pokreta, izazovima koje predstavlja Brexit, učincima i mogućnostima koje su Europski izbori 2019. postavili na stol kao i radikalni učinci pandemije COVID-19. Vijeće Europe se više nego ikad bori za poštivanje njegovih vrijednosti i temeljnih stupova ljudskih prava, demokracije i ljudskih prava, radeći na tome zalaganjem država, lokalnih vlasti, parlamenata i civilnog društva.

ALDA, kao Organizacija civilnog društva, angažirana je sa članovima i partnerima kako bi Europu učinila građanstvom orijentiranijom, inkluzivnijom, participativnijom i održivijom. S tim u vezi, Konferencija o budućnosti Europe jedan je od glavnih procesa u tijeku u koji je uključena ALDA, što nam daje priliku da radimo na tome da se čuju glasovi europskih građana, usredotočujući naš rad u suradnji s drugim mrežama na vladavinu zakon, demokracija, sudjelovanje, EU u svijetu, zeleni posao, digitalizacija i EU u svijetu.

ALDA u akciji

ALDA za Konferenciju o budućnosti Europe

Konferencija o budućnosti Europe (CoFoE) ima za cilj razvijanje prijedloga "izvan okvira" za budućnost Europe, a završit će u svibnju 2022., za vrijeme francuskog predsjedanja.

Konferencija se organizira oko 4 glavne akcije:

Višejezična digitalna platforma:
: mjesto građanima za razmjenu ideja i slanje internetskih prijava koje će se prikupljati, analizirati, nadzirati i objavljivati ​​tijekom Konferencije;

Decentralizirani događaji
: internetska, osobna i hibridna događanja koja održavaju ljudi i organizacije, kao i nacionalne, regionalne i lokalne vlasti širom Europe;

Vijeća europskih građana
: raspravljat će o različitim temama i iznijeti svoje prijedloge; bit će reprezentativni u pogledu zemljopisnog podrijetla, spola, dobi, socioekonomske pozadine i / ili razine obrazovanja;

Plenarni sastanci konferencije:
: zasjedanja kako bi se osiguralo da se o preporukama nacionalnog i europskog vijeća građana, grupiranim po temama, raspravlja bez unaprijed određenog ishoda i bez ograničavanja opsega na unaprijed definirana područja politike. Plenarni sastanak konferencije sastojat će se od predstavnika Europskog parlamenta, Vijeća i Europske komisije, kao i predstavnika svih nacionalnih parlamenata, ravnopravno i građana.

ALDA je aktivno dio procesa slijedeći različite putove:

Biti dio Upravnog odbora Konvencije civilnog društva za budućnost Europe, gdje ALDA koordinira klasterom o demokratskim temeljima Unije i kako ojačati demokratske procese koji upravljaju Europskom unijom. S tim u vezi odredili smo brojne sastanke s članovima Konvencije radi razrade prijedloga. Također radimo na tome da budemo zastupljeni na plenarnoj sjednici kao mreže civilnog društva.

A series of activities are in the pipeline in the upcoming months, stay tuned!

Komunikacijska kampanja (kampanja koju treba izvršiti i ovdje dodati vezu) koja podiže svijest o važnosti sudjelovanja građana tijekom cijelog procesa

I mnogo više...!

CERV Programme

Cilj programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) je zaštita i promicanje prava i vrijednosti kako su sadržani u Ugovorima, Povelji i primjenjivim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima. Štoviše, program CERV podržava organizacije civilnog društva i druge dionike aktivne na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini, nadograđujući se na višegodišnje iskustvo programa REC i programa Europa za građane. Potonja je, također zahvaljujući djelovanju ALDA-e, uspjela postići velike rezultate u promicanju lokalnog sudjelovanja u demokraciji EU-a, poticanju rasprave o europskim pitanjima, razvoju aktivnog građanstva i poticanju međukulturne razmjene i međusobnog razumijevanja.

Rezultati i postignućaJedan program, 500 milijuna glasova!

Saveta Evrope

ALDA je od svog osnutka statutarno i usko povezana s radom Vijeća Europe, posebno kada je riječ o potpori lokalnoj demokraciji i dobroj lokalnoj upravi.

Počevši od Europske povelje o lokalnoj samoupravi, pa sve do provedbe, nadzora i razvoja Programa agencija za lokalnu demokraciju do operativnog partnerstva sa Centrom za dobro upravljanje i Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti, ALDA podržava suradnju između civilnog društva i lokalnih vlasti za održivi lokalni razvoj.

12 načela Dobre Lokalne UpraveELoGE - EU oznaka izvrsnosti upravljanja

Tematska područja djelovanja

Spojimo se

Stupite u kontakt s nama kako biste saznali više o našoj akciji zagovaranja!

ALDA Team

E-mail: membership@alda-europe.eu
Tel: +32 (0)2 430 24 08