. Europski parlament biraju svakih 5 godina izravno građani EU-a.

Budući da je Lisabonski ugovor 2007. godine, redovni zakonodavni postupak nameće da Parlament i Vijeće Europe odlučuju zajedno o direktivama. Samo ministri i članice Europske unije mogu odlučivati o zakonodavstvu EU-a.

. Europski parlament biraju svakih 5 godina izravno građani EU-a.

Budući da je Lisabonski ugovor 2007. godine, redovni zakonodavni postupak nameće da Parlament i Vijeće Europe zajedno odlučuju o direktivama. Samo ministri i članice Europske unije mogu odlučivati o zakonodavstvu EU-a.