EU koristi od svih karakteristika a predstavnička demokracija može imati: vladu (Europsku komisiju) koja predlaže zakone Parlamentu (Europskom parlamentu, koji izravno zastupa građane EU) i Vijeću Europe, sastavljenom od svih ministarstava država članica.

EU koristi od svih karakteristika a predstavnička demokracija može imati: vladu (Europsku komisiju) koja predlaže zakone Parlamentu (Europskom parlamentu, koji izravno zastupa građane EU) i Vijeću Europe, sastavljenom od svih ministarstava država članica.