Zvanično je: Generalna skupština ALDA stiže uskoro, a sa njom i čitava nedelja posebnih događaja pod zastavom Konferencije o budućnosti Evrope.

***

ALDA je izuzetno ponosna da objavi da će se Generalna skupština 2021 dogoditi u petak, 25. juna, na kraju jedne burne nedelje koja počinje u subotu, 19. juna.

Održavajući se potpuno onlajn po drugi put u svojoj istoriji (a nadamo se i poslednji!), Generalna skupština ALDA 2021 i srodni događaji pratiće zajedničku temu, između ostalog ALDA-u kao ključnog aktera u podsticanju produktivnog dijaloga i učešća na Konferenciji o Budućnost Evrope.

Učešće, dijalog, građani, unija, zajednička rešenja, demokratija: te reči nisu samo glavne vrednosti ALDA-e, već i stubovi CoFoE, čiji je glavni cilj podsticanje građana da dele ideje o Evropi u kojoj želimo da živimo u na taj način zajedno oblikujemo našu budućnost.

U tom okviru, Generalna skupština i prateći događaji podudaraće se sa nizom tema koje je identifikovao CoFoE (tj. klimatske promene i životna sredina, digitalna transformacija, migracije, evropska demokratija...) i služiće podsticanju razmišljanja i diskusije o ključnim pitanja za našu budućnost.

Kako se približava Generalna skupština, u četvrtak 24. juna članovi ALDA Upravnog odbora će se okupiti onlajn, prateći naše članove i mrežu sve do Generalne skupštine i na završne konferencije u petak, 25. juna

Među dvadesetak događaja koji će se odigrati, ALDA Generalna skupština će započeti u vreme lansiranja BUK festivala - Festivala malih i srednjih izdavača , u Modeni (Italija), u organizaciji Kulturnog udruženja „Progettarte“, člana ALDA-e čiji je predsednik gospodin Frančesko Zarzana takođe deo Upravnog odbora.

Raspravljajući o „ulozi kulture u Evropskoj uniji“, događaj se uklapa u CoFoE temu obrazovanja, kulture, omladine i sporta. Antonela Valmorbida, generalna sekretarka ALDA-e , biće među glavnim govornicima sa govorom koji se bavi značajem kulture, kao temeljne vrednosti za pojedinca i zajednicu i kao pokretačka snaga za izgradnju više inkluzivne i ujedinjene Evrope.

Naredni događaji, većina putem Interneta, usmeriće pažnju na upravljanje migracijama i uključivanje migranata na tržište rada, uz doprinos projekta LIME – Labor Integration for Migrants Employment.

Posebno je važno istaći, da će nedelja Generalne skupštine obeležiti prvi sastanak Savetodavnog odbora ALDA i da će svedočiti pokretanje ALDA radnih grupa, sa posebnim sednicama 20, 21, 22. i 23. juna.

Kako se približava Generalna skupština, u četvrtak 24. juna članovi ALDA Upravnog odbora će se okupiti onlajn, prateći naše članove i mrežu sve do Generalne skupštine i na završne konferencije u petak, 25. juna.

Take a look at the Agenda!

Pratite nas za ostale novosti!

Zvanično je: Generalna skupština ALDA stiže uskoro, a sa njom i čitava nedelja posebnih događaja pod zastavom Konferencije o budućnosti Evrope.

***

ALDA je izuzetno ponosna da objavi da će se Generalna skupština 2021 dogoditi u petak, 25. juna, na kraju jedne burne nedelje koja počinje u subotu, 19. juna.

Održavajući se potpuno onlajn po drugi put u svojoj istoriji (a nadamo se i poslednji!), Generalna skupština ALDA 2021 i srodni događaji pratiće zajedničku temu, između ostalog ALDA-u kao ključnog aktera u podsticanju produktivnog dijaloga i učešća na Konferenciji o Budućnost Evrope.

Učešće, dijalog, građani, unija, zajednička rešenja, demokratija: te reči nisu samo glavne vrednosti ALDA-e, već i stubovi CoFoE, čiji je glavni cilj podsticanje građana da dele ideje o Evropi u kojoj želimo da živimo u na taj način zajedno oblikujemo našu budućnost.

U tom okviru, Generalna skupština i prateći događaji podudaraće se sa nizom tema koje je identifikovao CoFoE (tj. klimatske promene i životna sredina, digitalna transformacija, migracije, evropska demokratija...) i služiće podsticanju razmišljanja i diskusije o ključnim pitanja za našu budućnost.

Kako se približava Generalna skupština, u četvrtak 24. juna članovi ALDA Upravnog odbora će se okupiti onlajn, prateći naše članove i mrežu sve do Generalne skupštine i na završne konferencije u petak, 25. juna

Među dvadesetak događaja koji će se odigrati, ALDA Generalna skupština će započeti u vreme lansiranja BUK festivala - Festivala malih i srednjih izdavača , u Modeni (Italija), u organizaciji Kulturnog udruženja „Progettarte“, člana ALDA-e čiji je predsednik gospodin Frančesko Zarzana takođe deo Upravnog odbora.

Raspravljajući o „ulozi kulture u Evropskoj uniji“, događaj se uklapa u CoFoE temu obrazovanja, kulture, omladine i sporta. Antonela Valmorbida, generalna sekretarka ALDA-e , biće među glavnim govornicima sa govorom koji se bavi značajem kulture, kao temeljne vrednosti za pojedinca i zajednicu i kao pokretačka snaga za izgradnju više inkluzivne i ujedinjene Evrope.

Naredni događaji, većina putem Interneta, usmeriće pažnju na upravljanje migracijama i uključivanje migranata na tržište rada, uz doprinos projekta LIME – Labor Integration for Migrants Employment.

Posebno je važno istaći, da će nedelja Generalne skupštine obeležiti prvi sastanak Savetodavnog odbora ALDA i da će svedočiti pokretanje ALDA radnih grupa, sa posebnim sednicama 20, 21, 22. i 23. juna.

Kako se približava Generalna skupština, u četvrtak 24. juna članovi ALDA Upravnog odbora će se okupiti onlajn, prateći naše članove i mrežu sve do Generalne skupštine i na završne konferencije u petak, 25. juna.

Take a look at the Agenda!

Pratite nas za ostale novosti!