Shirak

Dva meseca zanimljivog i izazovnog rada bila su posvećena realizaciji projekta „Zagovaranje na lokalnom nivou-Širak“, u okviru „Škole lokalne demokratije“. Tačnije, u saradnji sa Udruženjem finansijskih službenika zajednica (CFOA), i u obliku šeme sub-grantiranja, fondacija „Agencija lokalne demokratije Jermenija” je realizovala niz sastanaka u nekoliko konsolidovanih zajednica u regionu Širak uz učešće administrativnih rukovodioca, članova saveta, opštinskih službenika i aktivnih građana.


Dva meseca zanimljivog i izazovnog rada bila su posvećena realizaciji projekta „Zastupanje na lokalnom nivou – Širak“


Zbog toga su održana četiri sastanka u proširenim zajednicama Artik, Ani, Ašotsk kako bi se suočili i razgovarali o pitanjima zajednice, u skladu sa naprednim predloženim temama, uz dobijanje predloga za rešavanje problema. Potonji su predstavljeni lokalnim vlastima na dalje razmatranje putem javnog zastupanja.

Gore pomenuti sastanci su bili od velike važnosti: u stvari, jednostavne diskusije i razgovori sa lokalnim stanovništvom mogu pomoći u razumevanju stvarnosti iz osnovne perspektive, odražavajući potrebe i probleme zajednica.

Iz opšte perspektive, ove aktivnosti su deo većeg projekta koji sprovodi slične akcije širom Jermenije, kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou.

Konačno, paket sugestija dobijenih iz svakog regiona biće razrađen od strane stručnjaka CFOA i poslat Ministarstvu teritorijalne uprave i infrastrukture.

 

***
„Školu lokalne demokratije“ osniva Asocijacija finansijskih službenika (CFOA); fondacija Evroazija ICentar za razvoj i obuku informacionih sistema u okviru Programa građanskog angažovanja u lokalnoj samoupravi (CELoG) koji finansira USAID.