18. maja, od 2 do 3 popodne, generalna sekretarka ALDA-e gospođa Antonela Valmorbida bila je jedan od specijalnih gostiju 8. izdanja Evropskih razgovora, zajedno sa gospođom Veronikom Chmelarovom, generalne sekretarke AEGEE . Evropski razgovori su onlajn diskusija u organizaciji EMI , – Međunarodnog evropskog pokreta, koji okupljaju aktiviste i zainteresovane strane EMI mreže i koji se uživo strimuje na glavnim onlajn kanalima pokreta.

Kako pandemija covid-19 i njene posledice utiču na građane i kakav uticaj ima na stanje demokratija širom Evrope?

Ovo je bila glavna tema koju je gospođa Valmorbida otvorila tokom razgovora, koji je moderirao Petros Fassoulas, generalni sekretar EMI, počevši od objašnjavanja i davanja primera kako je covid-19 uticao na ALDA-u, njene članove i koje alate je ALDA koristila da se suoči sa takvom krizom i da podrži svoju mrežu.

„Uloga lokalnih samouprava u rešavanju poteškoća sa sopstvenim civilnim društvima i građanima je stub oporavka“"

„Ono što sa sobom donosimo je da su lokalne zajednice još važnije nego ranije. Uloga lokalnih samouprava u rešavanju poteškoća sa sopstvenim civilnim društvima i građanima je stub oporavka“- izjavila je generalna sekretarka ALDA-e.

Konačno, onlajn diskusija završila se na lep način, zajedničkim brejnstormingom za jaču Evropu, obraćajući se Konferenciji o budućnosti Evrope, jednogodišnjem inkluzivnom procesu usmerenom na uključivanje građana, organizacija i lokalnih samouprava.

Antonela Valmorbida je naglasila činjenicu da je ovo „ dragoceni trenutak “ za celo društvo i da će se ALDA aktivno pridružiti COFOE-u sa svojom mrežom članova i partnera ALDA-e, organizujući događaje, pružajući informacije o celokupnim mehanizmima i na taj način stimulišući učešće.

Što se tiče rezultata i nada koje svi imamo na Konferenciji, gospođa Valmorbida je uverena da će iz ovog procesa proizaći dobre ideje, kao i uvek rezultat otvorenosti i dijaloga, sve dok i države članice daju dokaz o otvorenosti i prijemčivosti.

Watch the full livestream here!

18. maja, od 2 do 3 popodne, generalna sekretarka ALDA-e gospođa Antonela Valmorbida bila je jedan od specijalnih gostiju 8. izdanja Evropskih razgovora, zajedno sa gospođom Veronikom Chmelarovom, generalne sekretarke AEGEE . Evropski razgovori su onlajn diskusija u organizaciji EMI , – Međunarodnog evropskog pokreta, koji okupljaju aktiviste i zainteresovane strane EMI mreže i koji se uživo strimuje na glavnim onlajn kanalima pokreta.

Kako pandemija covid-19 i njene posledice utiču na građane i kakav uticaj ima na stanje demokratija širom Evrope?

Ovo je bila glavna tema koju je gospođa Valmorbida otvorila tokom razgovora, koji je moderirao Petros Fassoulas, generalni sekretar EMI, počevši od objašnjavanja i davanja primera kako je covid-19 uticao na ALDA-u, njene članove i koje alate je ALDA koristila da se suoči sa takvom krizom i da podrži svoju mrežu.

„Uloga lokalnih samouprava u rešavanju poteškoća sa sopstvenim civilnim društvima i građanima je stub oporavka“"

„Ono što sa sobom donosimo je da su lokalne zajednice još važnije nego ranije. Uloga lokalnih samouprava u rešavanju poteškoća sa sopstvenim civilnim društvima i građanima je stub oporavka“- izjavila je generalna sekretarka ALDA-e.

Konačno, onlajn diskusija završila se na lep način, zajedničkim brejnstormingom za jaču Evropu, obraćajući se Konferenciji o budućnosti Evrope, jednogodišnjem inkluzivnom procesu usmerenom na uključivanje građana, organizacija i lokalnih samouprava.

Antonela Valmorbida je naglasila činjenicu da je ovo „ dragoceni trenutak “ za celo društvo i da će se ALDA aktivno pridružiti COFOE-u sa svojom mrežom članova i partnera ALDA-e, organizujući događaje, pružajući informacije o celokupnim mehanizmima i na taj način stimulišući učešće.

Što se tiče rezultata i nada koje svi imamo na Konferenciji, gospođa Valmorbida je uverena da će iz ovog procesa proizaći dobre ideje, kao i uvek rezultat otvorenosti i dijaloga, sve dok i države članice daju dokaz o otvorenosti i prijemčivosti.

Watch the full livestream here!