Novozapočeta 2022. je takođe obeležila inauguraciju novog predsedavanja Savetom Evropske unije.

Nakon Slovenije, od 1. januara 2022. godine, Francuska je preuzela predsedavanje za narednih šest meseci, do 30. juna 2022. godine.

U svetlu delikatne i osobene situacije kroz koju prolaze Unija i ceo svet, francusko predsedništvo će svoj mandat usmeriti prema očekivanjima i potrebama građana, pokušavajući da na konkretan način donese potrebne promene, navodi se u najnovijim vestima.

2022. počinje francuskim predsedavanjem Savetom Evropske unije

Iz opšte perspektive trojnog programa, što znači da će se ukupna misija francuskog, češkog i švedskog predsedništva, do početka 2023. godine fokusirati na:

  • Zaštita građana i sloboda; zasnovana na evropskim vrednostima;
  • Promoting a new growth and investment model for Europe, inspired by sustainable green growth;
  • Izgradnja zelenije i socijalno pravednije Evrope, sa posebnim osvrtom na zdravlje i
  • Globalna Evropa koja promoviše multilateralizam i obnovljena međunarodna partnerstva

Konkretno o francuskom predsedavanju, njegovi glavni prioriteti su oko tri amblematične oblasti: klimatske, digitalne i društvene. Istovremeno, radiće se na postavljanju osnova za važne promene i dostignuća vezana za ekonomsku sferu, mlade, zdravstvo i kulturu.

ALDA sa entuzijazmom pozdravlja novo francusko predsedavanje i podstiče ga da aktivno učešće građana u evropskoj upravi drži visoko u političkom programu, dajući na taj način potreban podsticaj završnoj fazi Konferencije o budućnosti Evrope!

 

Pogledajte veb stranicu predsedništva