Danas, 17. maja 2021. godine, Upravni odbor ALDA-e ponovo se sastao putem interneta, utirući put čitavoj našoj godišnjoj Generalnoj skupštini, koja će se održati 25. juna u okviru nedelje događaja koje ALDA organizuje prema Konferenciji o budućnosti Evrope.

Sastanak je bio povod za debatu i razvoj. Članovi Upravnog odbora razgovarali su o nekoliko tema; od osoblja ALDA-e do LDA-a, fokusirajući se posebno na primenu strategija ’ i na ulogu koju će ALDA igrati kao globalni akter. Tako se, kako se ALDA povećava, iz dana u dan postaje još bolji strateški partner za institucije, lokalne vlasti i svet organizovanog civilnog društva; Upravni odbor sada postavlja temelje za još jedan korak napred. Polazeći od 20 godina iskustva i stručnosti u angažovanju ljudi, udruženja i trećih strana iz celog sveta, Upravni odbor je razgovarao o konkretnom putu koji treba slediti u narednim mesecima i godinama.

Pored toga, ALDA - koja je profitirala od novoizabranih mreža članova Upravnog odbora - predložila je da se potpiše Memorandum o razumevanju sa LEADER France.. Potonji, stvoren 1997. godine na inicijativu ruralnih teritorija uključenih u evropski program za ruralni razvoj LEADER, predstavlja 339 LEADER teritorija, kako kontinentalne Francuske, tako i prekomorskih zemalja.

ALDA se povećava, iz dana u dan postaje još bolji strateški partner za institucije i OCD

Štaviše, s obzirom na misiju ALDA-a u promovisanju i stimulisanju angažovanja lokalnih aktera, na današnjem sastanku Upravnog odbora, mogućnosti da se pridruže druženju imali su Paese dell’acqua” („Zemlja vode“). Baveći se pitanjima razvoja i zaštite vodnih resursa, „Paese dell’Acqua“ olakšava stvaranje nacionalne i međunarodne mreže profesionalaca, istovremeno sakupljajući dobre prakse i promovišući istraživanja.

Kao što je rečeno, razgovarajući o budućim koracima, današnji sastanak poslužio je kao povod za pripremu Generalne skupštine, koja će se održati tokom druge polovine juna. Upravni odbor je siguran da će ovogodišnja Generalna skupština biti odlična prilika za raspravu i razmišljanje o ulozi ALDA-e u svetlu velikih izazova koje predstavlja zdravstvena kriza i uloga koju je udruženje imalo na evropskom nivou, pružajući veliku podršku partnerima i institucijama.

Danas, 17. maja 2021. godine, Upravni odbor ALDA-e ponovo se sastao putem interneta, utirući put čitavoj našoj godišnjoj Generalnoj skupštini, koja će se održati 25. juna u okviru nedelje događaja koje ALDA organizuje prema Konferenciji o budućnosti Evrope.

Sastanak je bio povod za debatu i razvoj. Članovi Upravnog odbora razgovarali su o nekoliko tema; od osoblja ALDA-e do LDA-a, fokusirajući se posebno na primenu strategija ’ i na ulogu koju će ALDA igrati kao globalni akter. Tako se, kako se ALDA povećava, iz dana u dan postaje još bolji strateški partner za institucije, lokalne vlasti i svet organizovanog civilnog društva; Upravni odbor sada postavlja temelje za još jedan korak napred. Polazeći od 20 godina iskustva i stručnosti u angažovanju ljudi, udruženja i trećih strana iz celog sveta, Upravni odbor je razgovarao o konkretnom putu koji treba slediti u narednim mesecima i godinama.

Pored toga, ALDA - koja je profitirala od novoizabranih mreža članova Upravnog odbora - predložila je da se potpiše Memorandum o razumevanju sa LEADER France.. Potonji, stvoren 1997. godine na inicijativu ruralnih teritorija uključenih u evropski program za ruralni razvoj LEADER, predstavlja 339 LEADER teritorija, kako kontinentalne Francuske, tako i prekomorskih zemalja.

ALDA se povećava, iz dana u dan postaje još bolji strateški partner za institucije i OCD

Štaviše, s obzirom na misiju ALDA-a u promovisanju i stimulisanju angažovanja lokalnih aktera, na današnjem sastanku Upravnog odbora, mogućnosti da se pridruže druženju imali su Paese dell’acqua” („Zemlja vode“). Baveći se pitanjima razvoja i zaštite vodnih resursa, „Paese dell’Acqua“ olakšava stvaranje nacionalne i međunarodne mreže profesionalaca, istovremeno sakupljajući dobre prakse i promovišući istraživanja.

Kao što je rečeno, razgovarajući o budućim koracima, današnji sastanak poslužio je kao povod za pripremu Generalne skupštine, koja će se održati tokom druge polovine juna. Upravni odbor je siguran da će ovogodišnja Generalna skupština biti odlična prilika za raspravu i razmišljanje o ulozi ALDA-e u svetlu velikih izazova koje predstavlja zdravstvena kriza i uloga koju je udruženje imalo na evropskom nivou, pružajući veliku podršku partnerima i institucijama.