Generalna sekretarka ALDA-e, Antonella Valmorbida, zajedno sa Katicom Janevom - direktorkom kancelarije ALDA u Skoplju i koordinatorom za Jugoistočnu Evropu - posetila je Kosovo* i Severnu Makedoniju u institucionalnoj misiji, od 27. do 30. septembra. Na dnevnom redu nekoliko sastanaka i događaja, od kojih jedan sa Emirom Ćorićem, članom Upravnog odbora ALDA-e.

Ipak, pre nego što nastavimo, potrebno da kažemo nekoliko primarnih napomena . Iz opšte perspektive, bez sumnje se ALDA smatra stabilnim i strateškim partnerom za članove i zainteresovane strane u regionu, imajući u vidu operativnu kancelariju u Skoplju, 8 agencija lokalne demokratije i preko 40 članova koje ALDA broji u ovoj oblasti. Na kraju, ali ne i najmanje važno, ALDA je takođe među osnivačima Balkanske mreže za lokalnu demokratiju. (BNLD), od 2019. godine.

Imajući to u vidu, 29. septembra gđa Valmorbida je zajedno sa gospođom Janevom imala sastanak sa Emirom Ćorićem, članom Upravnog odbora ALDA (GB) i predstavnikom Opštine Centar, u Severnoj Makedoniji. Uzimajući u obzir sjajne i plodne odnose između ALDA-e i njenih članova Upravnog odbora, ova prilika razmene i dijaloga je bila pozitivna i podsticajna kao što se i očekivalo. Tako se razgovaralo o ključnim pitanjima, posebno što se tiče nove strategije i vizije ALDA sa članicama u regionu Balkana.


G. Ćorić, član Upravnog odbora, naglasio je da „prioriteti Udruženja za region moraju biti pretočeni u decentralizaciju, supsidijarnost i interakciju sa građanima“


Veća diskusija o inicijativama ALDA-e za podršku regionalnoj saradnji i procesima integracije u EU u regionu bila je u središtu stvari. Stoga je promovisanje lokalne demokratije i učešća građana kao preduslova za lokalni održivi razvoj od suštinske važnosti u radu i angažovanju ALDA-e u oblastima Balkana. 

Pozitivni primeri

  • Link4Cooperation” projekat zasnovan na principu ELoGE; 
  • VALID" – projekat Evropa za građane, koji vodi opština Peć; i 
  • DAFLS" - ERASMUS+ projekat sa Univerzitetom Caen, Univerzitetom Skopje i Univerzitetom Beograd

jasno svedoče o velikim i pozitivnim uticajima koje ALDA i njene članice imaju u ovoj oblasti. Stoga, kako je naglasio i gospodin Ćorić, „prioriteti Asocijscije za region moraju biti pretočeni u decentralizaciju, supsidijarnost i interakciju sa građanima“.

Sve u svemu, sastanak je poslužio ne samo kao odlična prilika za zajednički razgovor o budućnosti Asocijacije u regionu Balkana, već i da se vidimo lično, provodeći dragoceno vreme zajedno.

***
Više informacija o misiji možete pronaći ovde
M. Zoran Dimitrovski – Deputy Minister of Local Self-Government (North Macedonia)

M. Elbert Krasniqi – Minister of Local Government Administration (RKS)

More information about ALDA commitment to ELoGE, latest updates