Koliko su zajednice u stanju da podrže mobilne građane EU (EUMC) i kako oni doživljavaju prelazak iz jedne države članice u drugu, posebno u pogledu dostupnosti usluga u digitalnoj eri?

 

Projekat APProach uspješno je odgovorio na ove izazove, čime je voljan da smanji jaz među građanima i lokalnim vlastima.
Da bi se to postiglo, kreiran je namjenski digitalni ekosistem koji pomaže građanima EU koji se suočavaju s preprekama kada odlučuju da se presele sa svojim porodicama u drugu zemlju EU: loše administrativne usluge, socijalna uključenost, školovanje, dodatni zahtjevi da se registruju za glasanje/ izbor kandidata za Europski parlament ili na općinskim izborima.
Zaista, digitalni ekosistem APProach omogućuje brz pristup informacijama o glasanju, obrazovanju, građanskom životu, društvenom životu, kao i o tome kako započeti život u novom gradu!

Nakon mjeseci njegovog zaključenja, doprinos je i dalje vrijedan i koristan za cijelu zajednicu... ali hajde da pogledamo izbliza.

Počevši od 2018. godine, i voljan da poveća znanje o pravima EUMC-a, kao i da razmjenjuje informacije o birokratskim koracima na koje će građani naići, projekat APProach doveo je do posvećenosti šest općina koje su se okupile kako bi pružile podršku novim evropskim pridošlicama.


Pristup digitalnom ekosistemu: izvor za pristup informacijama o glasanju, obrazovanju, građanskom i društvenom životu


Unatoč izazovima koji su predviđeni i riješeni u okviru projekta, veći problem je utjecaj na ovu inicijativu kao i na mnoge druge,a to je: COVID-19. Stoga je čitav projekat bio pod velikim utjecajem ove ogromne zdravstvene krize, ali bez zastrašivanja partnera u projektu.

Thus, in March 2021 a series of three webinars marked the conclusion of this project, debating not only on the concept of citizenship; but also on the impact of COVID19 on digital tools, and new forms of civic participation such as e-voting.

Dakle, iz opšte perspektive, dostignuća se mogu sažeti u pet glavnih stubova:

  1.  Zajednica i mreža: imaju dodatnu vrijednost same po sebi, posebno u odražavanju i analizi efikasnosti i izazova lokalnih vlasti kada ugošćavaju EUMC;
  2.  Digitalni ekosistem: predstavlja novi komunikacijski alat i krajnji izvor za EUMC i općine;
  3. Vidljivost i komunikacija: implementirano je nekoliko rezultata, od malih videa do izvještaja i vijesti, voljni da prošire vrijednost i misiju projekta;
  4. Obuka: za lokalne vlasti i civilno društvo, doprinoseći boljem razumijevanju i implementaciji definicije „Evropski građani“;
  5. Konkretnost: Angažirano je 60 ljudi iz općine, a efektom prelivanja, korist je imalo 7500 EUMC-a (kao pokazatelji aplikacije)

Ukoliko su se navedeni stubovi konkretno odnosili na specifičnosti samog projekta, vrijedi spomenuti i neke pojedinačne akcije koje su partneri provodili, a odnose se na cjelokupno postizanje ciljeva AProach-a.

Vezano za peti stub, konkretnost, u okviru EU parlamenta i administrativnih izbora, na primjer, APProach je pružio veliku podršku EUMC-ima u općini Milano.

Slično tome, Erasmus studenti u Lisabonu zaista predstavljaju veliki procenat mobilnih građana u portugalskom glavnom gradu: stoga je opština, s obzirom na pozitivan alat koji je razvio APProach, ovo ciljala upravo kao podršku tim novim studentima.

 

Osim toga, ali više sa strane OCD-eva , u svjetlu uloge ALDA-e na Konferenciji o budućnosti Evrope,te I kao ključnog aktera u promociji demokratije i građanskog angažmana, asocijacija je preuzela pozitivno iskustvo APProach-a kao primjer najbolje prakse kada je u pitanju odnos demokratije i digitalizacije,posebno u pogledu građanstva. Stoga, u svojoj vodećoj inicijativi Evropska podrška lokalnoj demokratiji,projekat predstavlja savršenu poveeznicu između„potrebe da se ispuni pristup odozgo prema dole koji dolazi iz različitih institucija i pristup odozdo prema gore koji dolazi od građana, organizacija civilnog društva kada su u pitanju digitalni alati za poboljšanje ostvarivanja prava građana.”"

Sve u svemu, uprkos incidentnim krizama koje je izazvao COVID-19, partneri su uspjeli ne samo da ostvare početne ciljeve, već su se i pojedinačni partneri inspirisali ovim projektom, u potpunosti ga implementirajući na lokalnom nivou, istovremeno osnažujući EU mobilne građane.

***

Korisni linkovi:

***

🇦🇲 Read the news in Armenian

🇬🇪 Read the news in Georgian

🇷🇴 Read the news in Romanian

🇺🇦 Read the news in Ukrainian

***