The steering committee meeting (COPIL) of the project AUTREMENT (Urban Planning of the Territory to REinvent Mobility and ENgage Tunisians), held on Tuesday, July 13, 2021, marked the end of the first year of the project.

Projekat AUTREMENT ima za cilj promovisanje održivog urbanog razvoja u tuniskim gradovima Keruan i Mahdia kako bi se poboljšao kvalitet života njihovih stanovnika i atraktivnost privrede i turizma u regionu.

Drugi sastanak COPIL-a bio je prilika za pregled prve godine projekta. Gospođa Lisiane Humbert, administrativna, logistička i finansijska menadžerka projekta, i gospodin Junes Agoun, šef misije AUTREMENT-a, predstavili su napredak aktivnosti i razgovarali o izgledima projekta u vreme kada pandemija ozbiljno koči sprovođenje akcionog plana.

Ova konferencija je obeležena onlajn prisustvom tri predstavnika lokalnih vlasti, partnera projekta: gospodina Radhouena Boudena, gradonačelnika Keruana, gospođe Julije Dumai, zamenice gradonačelnika Strazbura zadužene za međunarodne odnose, gospođe Loubne Zouari, Zamenice gradonačelnika Mahdije zadužene za međunarodna partnerstva.


Jedan od vodećih događaja projekta AUTREMENT, „biciklistička parada”, pokazao je dinamiku ove mreže okupljajući nekoliko desetina učesnika


Iako je poremećen nestabilnim zdravstvenim kontekstom, ovaj period je omogućio koordinacionoj kancelariji u Keruanu da učvrsti svoje prisustvo na terenu, da započne saradnju sa lokalnim i regionalnim OCD-ima i da razvije saradnju sa lokalnim vlastima. Jedan od vodećih događaja u projektu, "biciklistička parada”, organizovana prošlog maja, s pravom je pokazala dinamiku ove mreže okupljajući nekoliko desetina učesnika. Snimak parade, pregledan više od 600 puta na društvenim mrežama, što takođe odražava entuzijazam Tunižana za ovu vrstu događaja.

Međutim, pandemija nije imala uticaja na izvođenje aktivnosti. Odlaganje terenskih misija, radionica i konsultacija sa građanima, kao i događaja u Keruanu i Mahdiji, ograničilo je delovanje projekta AUTREMENT. Timovi su morali biti kreativni u prilagođavanju zdravstvenoj situaciji dok su izvršavali što je moguće više planiranih aktivnosti. Na primer, obuka o biciklističkim politikama za agente i izabrane zvaničnike, zakazana za 12. i 13. jul 2021. koja je planirana da se održi uz fizičko prisustvo, održana je umesto toga u onlajn formatu zbog pogoršanja zdravstvene situacije u Tunisu.

Tokom COPIL-a, gradonačelnik Keruana, gospodin Bouden, pohvalio je otpornost projektnih timova pred pandemiju. Entuzijastičan povodom naredne godine, podsetio je na svoju posvećenost energetskoj tranziciji i najavio stvaranje odeljenja za gradsku mobilnost u saradnji sa tuniskim Ministarstvom saobraćaja. On je izrazio želju da vidi kako autori prate ovu dinamiku kroz konkretne radnje.

Gospođa Zouari, zamenica gradonačelnika Mahdije, bila je zadovoljna uspehom projekta među građanima njenog grada. „Projekat počinje da postaje sve vidljiviji u Mahdiji i podiže očekivanja“, rekla je ona.

Gospođa Dumai, zamenica gradonačelnika Strazbura, pohvalila je prilagodljivost timova i podsetila da je projekat u potpunosti u skladu sa prioritetima ekološke, socijalne i demokratske tranzicije trenutnog mandata Strazbura i u logici razmene iskustava i saradnje između opština.

U narednim mesecima, izgradnja kapaciteta i razvoj javnog prostora su pravac kojim treba da ide akcija.

Projekat „AUTREMENT“ uključuje realizaciju 7 mikro-projekata u Keruanu i 3 u Mahdiji, pored stvaranja kuće za bicikle u Keruanu.

U vezi sa razvojem događaja, zakazane su aktivnosti podizanja svesti i konsultacije sa građanima, posebno odgovarajući na želje koje su izrazili izabrani zvaničnici Keruana i Mahdije.