Povodom otvaranja izdanja festivala BUK 2021, održanog u subotu 19. juna u „Laboratorio Aperto - bivši AEM“ u Modeni; ALDA se - zajedno sa Evropskim federalističkim pokretom i Kancelarijom za evropsko planiranje opštine Modena - bavila pitanjem kulture u evropskom kontekstu. Kultura kao dodana vrednost, kao poprečna vrednost koja ujedinjuje, koja stvara budućnost. Upravo ovo poslednje je bio ključni aspekt debate: razmatranje Konferencije o budućnosti Evrope kao mogućnosti da zajedno osmislimo Evropu sutrašnjice.

Panelista konferencije, koju je moderirao Frančesko Zarzana - umetnički direktor festivala BUK i potpredsednik ALDA-e, bili su:

  • Antonela Valmorbida - generalna sekretarka ALDA - Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju;
  • Đorđo Anselmi - predsednik Evropskog federalističkog pokreta i Instituta za federalističke studije „Altiero Spinelli“;
  • Antonela Buja - šefica Kancelarije za evropske projekte, međunarodne odnose i koordinaciju složenih projekata opštine Modena; i
  • Đuzepe Karuso - viši menadžer projekata, Kancelarija za evropske projekte, međunarodne odnose i koordinaciju složenih projekata opštine Modena.

Kultura kao dodatna vrednost, kao poprečna vrednost koja ujedinjuje, koja stvara budućnost

Četvorica govornika podelila su viziju prema kojoj kultura, bilo da je to zajednička prošlost ili zajednička sadašnjost, predstavlja za Italiju i za samu Evropu izvor ponovnog rađanja i podsticaj za stvaranje jedinstvene evropske budućnosti.

Tako se kultura, koju su sjajno opisali mnogi izdavači iz malih i srednjih preduzeća, aktivni na lokalnom nivou i učestvujući na BUK festivalu, otvara prema evropskom kontekstu

Štaviše, povodom otvaranja, ALDA je pozdravila opštinu Modena kao svog novog člana i zahvalila se Andrei Bortolamasi - savetnici za kulturu, opštine Modena, na vrednom doprinosu datom na otvaranju konferencije BUK festivala.

Ovo poslednje je konačno označilo početak Generalne skupštine ALDA 2021. godine. Sledeći događaji u kalendaru, koji se uživo prenose iz različitih mesta ALDA-e, poput Strazbura i Brisela, biće usredsređeni na evropski kontekst, Konferenciju o budućnosti Evrope i mnoge njene aspekte: od digitalnog do migracionog

***

Generalna skupština ALDA – Program

BUK Festival – Program

Opština Modena

Povodom otvaranja izdanja festivala BUK 2021, održanog u subotu 19. juna u „Laboratorio Aperto - bivši AEM“ u Modeni; ALDA se - zajedno sa Evropskim federalističkim pokretom i Kancelarijom za evropsko planiranje opštine Modena - bavila pitanjem kulture u evropskom kontekstu. Kultura kao dodana vrednost, kao poprečna vrednost koja ujedinjuje, koja stvara budućnost. Upravo ovo poslednje je bio ključni aspekt debate: razmatranje Konferencije o budućnosti Evrope kao mogućnosti da zajedno osmislimo Evropu sutrašnjice.

Panelista konferencije, koju je moderirao Frančesko Zarzana - umetnički direktor festivala BUK i potpredsednik ALDA-e, bili su:

  • Antonela Valmorbida - generalna sekretarka ALDA - Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju;
  • Đorđo Anselmi - predsednik Evropskog federalističkog pokreta i Instituta za federalističke studije „Altiero Spinelli“;
  • Antonela Buja - šefica Kancelarije za evropske projekte, međunarodne odnose i koordinaciju složenih projekata opštine Modena; i
  • Đuzepe Karuso - viši menadžer projekata, Kancelarija za evropske projekte, međunarodne odnose i koordinaciju složenih projekata opštine Modena.

Kultura kao dodatna vrednost, kao poprečna vrednost koja ujedinjuje, koja stvara budućnost

The four speakers shared the vision according to which culture, be it the common past or the shared present, represent for Italy and for Europe itself a source of rebirth and a stimulus to create a unitary European future.

Tako se kultura, koju su sjajno opisali mnogi izdavači iz malih i srednjih preduzeća, aktivni na lokalnom nivou i učestvujući na BUK festivalu, otvara prema evropskom kontekstu

Štaviše, povodom otvaranja, ALDA je pozdravila opštinu Modena kao svog novog člana i zahvalila se Andrei Bortolamasi - savetnici za kulturu, opštine Modena, na vrednom doprinosu datom na otvaranju konferencije BUK festivala.

Ovo poslednje je konačno označilo početak Generalne skupštine ALDA 2021. godine. Sledeći događaji u kalendaru, koji se uživo prenose iz različitih mesta ALDA-e, poput Strazbura i Brisela, biće usredsređeni na evropski kontekst, Konferenciju o budućnosti Evrope i mnoge njene aspekte: od digitalnog do migracionog

 

***

Generalna skupština ALDA – Program

BUK Festival – Program

Opština Modena