In order to get ready for the new EU multiannual financial framework (2021-2027) and develop close cooperation with its members, a few months ago ALDA launched a call for proposals addressing its network to collect engaging and innovative project ideas and to offer them free technical assistance in finding the right programmes, drafting and sending the application of the selected projects.

Želimo zahvaliti svim članovima koji su učestvovali s velikim brojem predloga, svi su zanimljivi i na koje ćemo pokušati dati povratne informacije i savete. Sada nam je drago što možemo najaviti da smo odabrali 3 pobednička učesnika i ideje.


Želimo zahvaliti svim članovima koji su učestvovali sa velikim brojem predloga, svi su zanimljvi


Ovo su tri pobednička projekta:

  • Marmara Municipalities Union (MMU) – Turska, sa projektom cilja na povećanje svesti opštinskih službenika o SDG okvira (ciljevi održivog razvoja), kao i nadogradnju njihovih veština i doprinos lokalizaciji i realizaciji.
  • Foster Europe – Austrija. Predloženi projekt cilja na izazivanje nacionalnih istorijskih narativa suočavajući se sa kontradiktornim narativima iz susjednih zemalja o istorijskim pitanjima.
  • Margherita Società Cooperativa Sociale Onlus – Italija, sa projektom koji nastoji poboljšati mogućnosti za osobe sa invaliditetom da postignu nezavisan život i poboljšanje nivoa socijalne uključenosti i kohezije na nivou zajednice.

S obzirom na uspeh poziva, obećavamo da ćemo ga ponoviti svake godine, dodajući ga u prednosti za članove naše međunarodne mreže. 

Ne propustite sledeći! Ostanite informisani!