Vodeći Projekat CAP-PER had its start on the 29. and 30. je počeo 29. i 30. septembra početnim sastankom na kojem su partneri došli u Vićencu da razgovaraju o implementaciji projekta i organizaciji edukativnih aktivnosti.

Tokom drugog dana imali su priliku da posete ruralnu oblast Carpaneda, savršeno mesto za analizu kako da se definišu teme kao što je veza između grada i sela; kao i međurazmena između ruralnog i urbanog sveta. Istovremeno, to je mesto koje izražava hitnost razvoja i promocije „kulture poljoprivrede“ otvorene za sve građane, što se tiče sledećih tema:

  • Hrana i zdravlje;
  • Očuvanje biodiverziteta i ruralnog pejzaža i
  • Prilagođavanje teritorije izazovima koje predstavljaju klimatske promene.

CAP-PERI očekuje da poboljša svest građana i mladih o društvenim, ekonomskim i ekološkim implikacijama CAP-a na nacionalnom i evropskom nivou


Vodeći itinerant Domaćini šetnje su bila lokalna udruženjaComunità Vicentina per l’AgroecologiaiLaboratorio Spazi Rurali e Boschi Urbanipodizanje vrednosti teritorije kao mesta dijaloga grada i ruralnog područja. Slično tome, prilika je bila savršena da odredi mogućnost da postane centar nove poljoprivrede i održivosti.

U kasnim popodnevnim časovima održana je javna prezentacija projekta u Teatru Astra gde je usledila predstava.

CAP-PERI očekuje da poboljša svest građana i mladih o društvenim, ekonomskim i ekološkim implikacijama CAP-a na nacionalnom i evropskom nivou.

CAP-PERI će rasvetliti kako će budući CAP strateški planovi biti instrument za postizanje ciljeva Zelenog dogovora, kako će podržati politike EU u upravljanju tranzicijom ka održivom sistemu ishrane i jačanju napora poljoprivrednika da doprinesu klimatskim ciljevima EU i zaštite okoliš.

Metodologije projekta su inovativne jer će deca i mladi imati priliku da uče društvene istraživačke i pozorišne tehnike kroz alate proširene stvarnosti i seminare sa stručnjacima.

***
Projekat vodi ALDA (vodeći partner) zajedno sa LaPiccionaia, CESIE, ISBEM Scarl, IRS – Institute for Social Research i Replay Network.