Capacity

Još dve radionice za izgradnju kapaciteta (CBW) pre Završne konferencije projekta BRIGHT!!

Kao onaj koji se održava sredinom novembra u Kalabriji, južnom regionu Italije, Španija i Grčka biće domaćini četvrtog i petog CBW-a. 

Koja je ideja iza ovih interaktivnih sastanaka? Iz opšte perspektive, “BRIGHT” radionice za izgradnju kapaciteta, ukupno pet, imaju za cilj da unaprede sposobnost lokalnih institucija, kao i evropskih zemalja, da se oslone na sisteme participativnog upravljanja – bilo da su to sporazumi o saradnji – u meri da omogućavaju ženama da učestvuju u procesima donošenja odluka.


Radionice za izgradnju kapaciteta na kojima se raspravlja o širokoj temi „inkluzije žena“ zaposlenih u sektoru poljoprivrede i drugim sličnim oblastima trećeg sektora


Kao i prilikom prethodnih događaja, i ova dva CBW-a će imati učešće nekoliko zainteresovanih strana, raspravljajući o širokoj temi „inkluzije žena“ zaposlenih u sektoru poljoprivrede i drugim sličnim oblastima trećeg sektora (kao usluge čišćenja i nege), i o tome kako odgovoriti na potrebu za novim i inovativnim strategijama za garantovanje pristupa pravičnim, adekvatnim i osetljivim javnim uslugama. Način da se dođe do nedovoljno zastupljenih grupa je zajednički napor vlasti, socijalnih službi, sindikata, građana i poslodavaca kako bi se osmislila inovativna i inkluzivna rešenja za svačiju dobrobit.

Na osnovu ovoga, projekat “BRIGHT” ne samo da je voljan da prevaziđe ovaj jaz, već je takođe postavio 5 CBW-a za proizvodnju i projektovanje konkretnih rezultata koji će se deliti na evropskom nivou. U okviru ovoga, partneri projekta će se pridružiti radionicama i pozvati ljude da se pridruže:

Last but not least, follow the project on social media, and do not miss the final conference, which will take place in Brussels on February 22nd-23rd (dates TBC).

 

🟡  Upcoming next: the Holistic Online Facilitation training 🟡

This new learning experience shows you how to create interactive online workshops and to avoid online fatigue; while finding out new tools helping you to facilitate online events in a holistic and interactive way. The training will take place online on 10, 15, 17, 22 & 24 February 3-5pm CET, and it will be in English. Special price for ALDA Members: only 150€ instead of 190€.

This training has been organized in cooperation with MitOst e.V.
Registration are open here: http://ow.ly/UgpZ50HFcgC