🔸🔸🔸Civil Society Days! Register here to the “Workshop 6: Digital participation and digital rights in the European public space: a focus on youth” 🔸🔸🔸

Od 1. do 3. marta ALDA će u Briselu organizovati dve radionice u okviru Dana građanskog društva 2023 (#CivSocDays)!

Iz opće perspektive, ovaj godišnji događaj, koji od 2016. godine organizuje Evropski ekonomski i socijalni komitet (EESC), simboliše saradnju između EESC i Grupe za vezu, koja predstavlja predstavnika evropskih OCD-ova i mreže.

Stoga EESC koristi ovu priliku da istakne rad koji su organizacije civilnog društva do sada obavile; dok vide kakav put prave i otvaraju vrata za dijalog i učešće.

Događaj okuplja građane, organizacije civilnog društva i evropske institucije i stoga je odličan primjer EESC-a koji djeluje u skladu sa članom 11. Ugovora o Evropskoj uniji. Pod nazivom: 'Organizacije civilnog društva: stub demokratije i ključni igrači za prevazilaženje trenutnih izazova', #CivSocDaystackle je bez sumnje intrigantna i aktuelna tema.


CivSocDays 2023 – „Organizacije civilnog društva: stub demokratije i ključni igrači za prevazilaženje trenutnih izazova”


ALDA će predstaviti dvije zanimljive radionice, od kojih jednu zajedno sa Evropskom inicijativom za digitalna prava (EDRi), o građanskom angažmanu, učešću mladih i digitalizaciji: teme koje su uvijek relevantne u našem društvu koje se stalno mijenja!

Prijave za događaj biti će otvorene u februaru. Ne možete lično prisustvovati? Nema problema! Dani civilnog društva nude mogućnost pridruživanja putem web-streamova. Međutim, registracija će i dalje biti neophodna. 

Sve u svemu, ovaj trodnevni događaj će se održati u sjedištu EESC-a u Briselu (Belgija) i biti će prepun zanimljivih razgovora i stručnjaka iz ove oblasti. To je odlična prilika za upoznavanje sličnih organizacija, jačanje umrežavanja i sudjelovanje u dijalozima kao i razmjeni ideja. ALDA bi voljela vidjeti neka poznata lica na ovoj vodećoj konferenciji civilnog društva i upoznati nova. Vidimo se na #CivSocDays!

🔸🔸🔸PRIJAVITE SE OVDJE🔸🔸
Workshop 6: Digital participation and digital rights in the European public space: a focus on youth”
  is organised by ALDA with the European Digital Rights Association (EDRi), and  in cooperation with the EESC Section for Single Market, Production and Consumption (INT)

 

 

🇦🇲 Read the news in Armenian
🇬🇪 Read the news in Georgian
🇷🇴 Read the news in Romanian
🇺🇦 Read the news in Ukrainian