On 28 and 29 June 2022, 16 partners from 8 different countries met (both in person and virtually) for the official launch of the new Horizon Europe NEVERMORE project.

Projekt, u kojem je ALDA partner, odlučio je podržati izvrsnost u istraživanju nauke o klimi i klimatskoj politici. Fokus je na teoriji modeliranja kako bi se napravio značajan korak naprijed u prevazilaženju postojećeg silosnog pristupa* uz korištenje integrisane evaluacije za procjenu utjecaja, rizika i interakcije klimatskih promjena među sektorima; kao i strategije prilagođavanja i ublažavanja klimatski neutralnog i otpornog društva, oslanjajući se na višestruke povratne informacije koje se javljaju između varijabli uključenih u klimatske promjene.

Tokom ova dva dana intenzivnog rada u Trentu u sjedištu voditelja projekta Fondaciji Bruno Kessler, partneri su razgovarali o budućim koracima koje treba poduzeti i razmijenili svoje projektne ideje i vizije.

Konkretno, ALDA će posebno biti odgovorna za razvoj učinkovite projektne komunikacije i strategije dijeljenja inforamcija. Ovo posljednje će također uključiti stvaranje i angažman pet lokalnih i jednog transnacionalnog vijeća dionika , koje će biti mjesto susreta između projekta i društva. Dakle, gorepomenuti savjeti će uključiti sve one aktere koji su konkretno uključeni u klimatske promjene i srodne politike.


NEWERMORE: podrška izvrsnosti u istraživanju o nauci o klimi i klimatskoj politici


Tokom sastanka projektni partneri NEVERMORE predstavili su svoje aktivnosti za sljedeće 4 godine i geografska područja 5 studija slučaja koji će se pratiti tokom ovog razdoblja.                                  

 1. Sitia, ostrvo Krit (EL), mjesto koje napreduje u poljoprivredi i turizmu gdje su glavni problemi: porast nivoa mora; poplave i suše; nužnost očuvanja biodiverziteta; lanac ishrane i arheologija.
 2. Regija Trentino (IT), planinska regija čija su glavna područja politike turizam (uglavnom zimski) i energije gdje su najvažniji izazovi koje treba riješiti porast temperature, nepredvidivi obrasci padavina i izmijenjena sezonska dinamika klime.
 3. Borealna regija okruga Västerbotten i Norrbotten (SE), regija koju karakterišu proizvodnja energije, turizam i uzgoj irvasa, a koja je sada svjedok porasta temperature, koji uzrokuje nepredvidive obrasce padavina, dok modificira sezonsku dinamiku klime.
 4. Regija Murcia (ES), mediteranska regija sa socio-ekonomskim kontekstom okarakterisanim poljoprivredom, turizmom i industrijom koja je svjedok dezertifikacije zbog erozije tla u poljoprivrednim sistemima, što zahtijeva održiviji sistem upravljanja vodama.
 5. Močvarno područje u delti Dunava (RO) gdje su poljoprivreda, nizak stepen obrazovanja i ekonomska ovisnost opšti okvir ovog područja. Dakle, postoji potreba da se zaštiti životna sredina i etničko bogatstvo, promoviše održivi turizam i eko-poljoprivredu te bolje upravlja zemljištem.

Sve u svemu, ova dva dana su se pokazala kao uspješan početak, a nastala je dobra sinergija koja je otvorila put za sljedeće 4 godine projekta.

Stay tuned and follow NEVERMORE’s social pages: TWITTER| INSTAGRAM| YOUTUBE|

***
NEVERMORE Horizon EU projekat uključuje sljedeće partnere:

 • AUSTRIJA: Centar za društvene inovacije (ZSI);
 • FRANCUSKA: Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju (ALDA);
 • NJEMAČKA: Potsdamski institut za istraživanje utjecaja klime (PIK);
 • GRČKA: Nacionalni centar za naučna istraživanja “Demokritos” (NCSRD), općina Sita;
 • ITALIJA: Fondacija Bruno Kessler (FBK), Rina Consulting Spa, Evro-mediteranski centar za klimatske promjene (CMCC), Autonomna pokrajina Trento (PAT);
 • RUMUNIJA: Software Imagination & Vision SRL(SIMAVI), prefektura okruga Tulcea;
 • ŠPANIJA: Tehnološki centar CARTIF, Univerzitet u Valladolidu (UVa), Institut za razvoj regije Murcia (INFO Murcia);
 • ŠVEDSKA: Švedski institut za istraživanje životne sredine (IVL), Energikontor Norr – Agencija za energetiku Sjeverne Švedske.

 

***

🇦🇲 Read the news in Armenian

🇬🇪 Read the news in Georgian

🇷🇴 Read the news in Romanian

🇺🇦 Read the news in Ukrainian