Tokom poslednjih nekoliko meseci, ALDA, zajedno sa 75 organizacija članica koje rade na panevropskom nivou, aktivno radi na razvoju Konvencije civilnog društva o budućnosti Evrope koja služi kao ključni sagovornik u institucijama EU prenoseći glas građana i civilnog društva u okviru Konferencije za budućnost Evrope (CoFoE).

Ove napore konačno je prepoznao izvršni odbor CoFoE. Iako je u okviru Konvencije posao uveliko u toku i članovi će preduzeti opsežnu kampanju konsultacija širom svojih biračkih okruga - dopirući do miliona građana u svim oblastima života: od obrazovanja do kulture, socijalnog uključivanja, životne sredine, upravljanja i transparentnosti - ne bi imalo dovoljno značaja bez jasnog pogleda na praćenje i razmatranje ovih glavnih zaključaka koje bi imao CoFoE, kojem je upravo zvanično odobreno da ima predstavnika na plenarnom zasedanju.

Predsedavajući su ponudili članovima Konvencije 5 od 8 sedišta rezervisanih za predstavnike civilnog društva

Zaista, predsedavajući su ponudili članovima Konvencije 5 od 8 mesta rezervisanih za predstavnike civilnog društva, posebno ona u Upravnom odboru čiji je deo i ALDA, da zajedno sa građanima i predstavnicima ostalih tela i institucija doprinesu sastancima i debatama.

Ova inicijativa, pored odavanja priznanja radu koji sprovodi Konvencija, pokazuje istinsko razmatranje uloge civilnog društva kao predstavnika glasa građana.

Pozivamo sva evropska udruženja i organizacije da nastave sa radom i agendom Konvencije, koji će mimo ovog stalnog predstavljanja osigurati snažne doprinose po zaključku CoFoE.

I na kraju, ali ne najmanje važno, ALDA Vas sa velikim zadovoljstvom obaveštava da, bilo da ste slobodan građanin, OCD ili lokalna opština, možete nam se pridružiti i biti aktivan igrač u okviru Konferencije o budućnosti Evrope.

Tokom poslednjih nekoliko meseci, ALDA, zajedno sa 75 organizacija članica koje rade na panevropskom nivou, aktivno radi na razvoju Konvencije civilnog društva o budućnosti Evrope koja služi kao ključni sagovornik u institucijama EU prenoseći glas građana i civilnog društva u okviru Konferencije za budućnost Evrope (CoFoE).

Ove napore konačno je prepoznao izvršni odbor CoFoE. Iako je u okviru Konvencije posao uveliko u toku i članovi će preduzeti opsežnu kampanju konsultacija širom svojih biračkih okruga - dopirući do miliona građana u svim oblastima života: od obrazovanja do kulture, socijalnog uključivanja, životne sredine, upravljanja i transparentnosti - ne bi imalo dovoljno značaja bez jasnog pogleda na praćenje i razmatranje ovih glavnih zaključaka koje bi imao CoFoE, kojem je upravo zvanično odobreno da ima predstavnika na plenarnom zasedanju.

Predsedavajući su ponudili članovima Konvencije 5 od 8 sedišta rezervisanih za predstavnike civilnog društva

Zaista, predsedavajući su ponudili članovima Konvencije 5 od 8 mesta rezervisanih za predstavnike civilnog društva, posebno ona u Upravnom odboru čiji je deo i ALDA, da zajedno sa građanima i predstavnicima ostalih tela i institucija doprinesu sastancima i debatama.

Ova inicijativa, pored odavanja priznanja radu koji sprovodi Konvencija, pokazuje istinsko razmatranje uloge civilnog društva kao predstavnika glasa građana.

Pozivamo sva evropska udruženja i organizacije da nastave sa radom i agendom Konvencije, koji će mimo ovog stalnog predstavljanja osigurati snažne doprinose po zaključku CoFoE.

I na kraju, ali ne najmanje važno, ALDA Vas sa velikim zadovoljstvom obaveštava da, bilo da ste slobodan građanin, OCD ili lokalna opština, možete nam se pridružiti i biti aktivan igrač u okviru Konferencije o budućnosti Evrope.