U Strazburu je od 26. do 28. Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti (tbc) održana 41. sednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti. Dva dana intenzivnog i plodonosnog dijaloga o nekoliko ključnih opredeljenju i misiji ALDA-e, Dakle, imajući Kongres među statutarnim članovima Upravnog odbora ALDA-e, samo po sebi se nameće da je odnos između Asocijacije i Institucije jednostavno deo suštine same ALDA-e.

Dnevni red ovogodišnje sednice bio je bogat sadržajem i govornicima. Debate su se, između ostalog, fokusirale na: 

  • Oporavak nakon COVID-a;
  • Migracije;
  • Govor mržnje i lažne vesti;
  • Prekogranična saradnja za bolju integraciju i
  • Obrazovanje i mlada generacija

Štaviše, posebno relevantna i u skladu sa misijom ALDA-e, bila je debata o procesu decentralizacije u Severnoj Makedoniji. G-din Zoran Dimitrovski, zamenik ministra za lokalnu samoupravu, , sa kojim se početkom oktobra takođe susrela generalna sekretarka ALDA-e Antonela Valmorbida,r, intervenisao je tokom sesije „Monitoring Evropske povelje o lokalnoj samoupravi: Severna Makedonija“koja je održana u sredu 27.


 Mogućnost da se fizički prisustvuje 41. sednici Kongresa dala je ovom događaju osećaj „blizine i ljudske veze“ 


Posle dve godine intenzivnog rada, a ipak iz daljine zbog zdravstvene krize, mogućnost da se fizički prisustvuje 41. sednici Kongresa dala je ovom događaju osećaj „blizine i ljudske veze“ koji su generalno u priličnoj meri nedostajali. Sastanci sa predstavnicima drugih zemalja, organizacija i institucija definitivno su dodatno stimulisali ALDA-u da zadrži svoju posvećenost i naporan rad kako bi bila ključni akter u razvoju demokratije i dobrog upravljanja u Evropi i šire.

Više interno rečeno, ova prilika je takođe pružila mogućnost osoblju ALDA-e iz Vićence da se sastane sa kolegama iz kancelarije u Strazburu. Tako je „Sastanak osoblja“ poslužio kao odličan trenutak za deljenje, dijalog i bolje upoznavanje. Na kraju, ali ne i najmanje važno, posle 41. sednice Kongresa, osoblje je takođe imalo priliku da prošeta gradom uz lepu večeru!

***
Više informacija: