ALDA je izuzetno ponosna što učestvuje u virtuelnom maratonu za dijalog „Anna Lindh“ sa projektom Prekogranična saradnja za jačanje procesa decentralizacije kao odgovor na krizu Covic-19”.

Zapravo, čitav mesec jun, ALDA i njeni treneri bili su angažovani u pružanju obuka i jačanja kapaciteta za tehnike zagovaranja i alate za komunikaciju francuskim i tuniškim organizacijama civilnog društva.

Treninge su održale Antonela Valmorbida, generalna sekretarka ALDA-e, i Elizabeta Uroni, šefica Odeljenja za komunikacije ALDA-e.

Razlog ove akcije bio je pružanje podrške Tunisu u rešavanju problema sa kojima se suočio tokom svog procesa decentralizacije

Iako je opšti cilj projekta bio rasvetljavanje različitih uloga zainteresovanih strana u decentralizaciji, obraćajući posebnu pažnju na ulogu koju država igra u ovakvim procesima, obuke su imale za cilj da lokalnim organizacijama pruže alate i znanje za promociju decentralizacije i demokratskih principa u njihovom lokalnom kontekstu.

Kao rezultat, udružena će morati da pokrenu kampanju zagovaranja putem kratkih video sadržaja koji promovišu demokratiju, vladavinu prava, rešavanje sukoba i kulturu mira.

Kao što je pomenuto, razlog ove akcije bio je pružanje podrške Tunisu u rešavanju problema sa kojima se suočio tokom svog procesa decentralizacije. Zapravo je jedan od prioriteta razjasniti ulogu države u čitavom procesu decentralizacije, jer su mnoge opštine odustale od procesa zbog političkih sukoba i nedostatka interesa i učešća.

***
Da biste saznali više o fondaciji Anna Lindh, proverite veb lokaciju

ALDA je izuzetno ponosna što učestvuje u virtuelnom maratonu za dijalog „Anna Lindh“ sa projektom Prekogranična saradnja za jačanje procesa decentralizacije kao odgovor na krizu Covic-19”.

Zapravo, čitav mesec jun, ALDA i njeni treneri bili su angažovani u pružanju obuka i jačanja kapaciteta za tehnike zagovaranja i alate za komunikaciju francuskim i tuniškim organizacijama civilnog društva.

Treninge su održale Antonela Valmorbida, generalna sekretarka ALDA-e, i Elizabeta Uroni, šefica Odeljenja za komunikacije ALDA-e.

Razlog ove akcije bio je pružanje podrške Tunisu u rešavanju problema sa kojima se suočio tokom svog procesa decentralizacije

Iako je opšti cilj projekta bio rasvetljavanje različitih uloga zainteresovanih strana u decentralizaciji, obraćajući posebnu pažnju na ulogu koju država igra u ovakvim procesima, obuke su imale za cilj da lokalnim organizacijama pruže alate i znanje za promociju decentralizacije i demokratskih principa u njihovom lokalnom kontekstu.

Kao rezultat, udružena će morati da pokrenu kampanju zagovaranja putem kratkih video sadržaja koji promovišu demokratiju, vladavinu prava, rešavanje sukoba i kulturu mira.

Kao što je pomenuto, razlog ove akcije bio je pružanje podrške Tunisu u rešavanju problema sa kojima se suočio tokom svog procesa decentralizacije. Zapravo je jedan od prioriteta razjasniti ulogu države u čitavom procesu decentralizacije, jer su mnoge opštine odustale od procesa zbog političkih sukoba i nedostatka interesa i učešća.

***
Da biste saznali više o fondaciji Anna Lindh, proverite veb lokaciju