Belgrade

Drugi transnacionalni sastanak u okviru DAFLS projekta „Razvoj primenjenih veština stranih jezika“ održan je 18. i 19. oktobra 2021. godine u Beogradu. Domaćin manifestacije bio je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Oko 20 učesnika iz partnerskih organizacija pratilo je prezentacije o stvaranju diploma primenjenih stranih jezika na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu „Sveti Ćirilo i Metodije“ iz Skoplja.

Od sledeće godine, studenti u Srbiji i Severnoj Makedoniji će imati priliku da razviju svoje veštine u upravljanju projektima kroz kurseve jezika za učenje na daljinu na osnovnim i master studijama. Predloženi studijski kursevi imaju za cilj da ponude viši nivo obrazovanja studentima kako bi ostali konkurentni drugim univerzitetima. Ambiciozni i motivisani nastavni timovi sa oba univerziteta prihvatiće izazov kreiranja novog kursa.


Domaćin manifestacije bio je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu


Novi studijski program će ponuditi razvoj digitalnih obrazovnih resursa po uzoru na master diplomu iz upravljanja evropskim projektima na Univerzitetu u Kaenu (Francuska).  

Bliska saradnja sa profesionalcima u ovoj oblasti smatra se obaveznom kako bi se studenti motivisali i predstavili im tržišne realnosti. 

To je originalni studijski itinerer koji kombinuje lokalni projektni inženjering sa evropskom dimenzijom. Njegov cilj je da obuči stručnjake za postavljanje i upravljanje projektima u transnacionalnom okviru, koji rade na razvoju jedne teritorije na ekonomskom, naučnom i kulturnom nivou.

ALDA-in tim iz kancelarije u Skoplju podržava ovaj projekat konkretnim primerima upravljanja projektima u EU i kako raditi sa lokalnim akterima.

Projekat finansira Erasmus+ program Evropske komisije, a sprovode ga Univerzitet u Kaenu, Normandija, Univerzitet Sveti Ćirilo i Metodije u Skoplju,, Univerzitet u Beogradu i kancelarija ALDA u Skoplju.