Projekat DESIRE sa zadovoljstvom dijeli s vama svoju novu web stranicu! Zahvaljujući ovoj novoj web stranici, svi mogu pronaći informacije o projektu i 10 partnera uključenih u projekat.

Preko ovog sajta možete saznati više o aktivnostima koje realizuju partneri, na primer partner iz Srbije, Dunav 1245, organizovao je šetnju parkom i pozvao građane da se pridruže u razmjeni iskustava o Šumanovoj deklaraciji, evropskim vrijednostima. Ako želite saznati više o ovoj akciji, kliknite ovdje i ovdje.O projektu „DESIRE“

Šumanova deklaracija: Inicijativa za revitalizaciju Evrope (DESIRE) je projekat koji finansira Evropa za građane. Projekat ima za cilj podizanje svijesti ljudi, a posebno mladih o istorijskoj važnosti i značenju Šumanove deklaracije za EU. Cilj je aktivno uključiti mlade da pristupaju istoriji na proaktivan način. Kroz ko-kreaciju umjetničkih alata, poput videa, pozorišta, igara, audio narativa, partneri će pratiti grupe mladih građana u ponovnom otkrivanju historije iu raspravi o vrijednostima EU kao što su interkulturalni dijalog, mir i solidarnost. Konzorcij predvodi Comune di Lavarone (Italija) a čine ga Fondazione Belvedere-Gschwent (Italija), Savez bugarskih crnomorskih lokalnih vlasti (Bugarska) Municipio de Valongo (Portugal), Dunav 1245 (Srbija) Zdruzenie Institut za razvoj na zaednicata (Bivša jugoslavenska Republika Makedonija), Administration Communale de Grez-Doiceau (Belgija), Fundacio de la Comunitat Valencia de Patrimoni Insdustrial i (Španjolska), Kulturni centar Osijek (Hrvatska), ALDA (Francuska).