Obrazovni sadržaj za DEVOTE-ovbudući otvoreni onlajn kurs je sada dostupan na 6 jezika!!

DEVOTE tim je naporno radio da razvije strukturu kursa od 6 modula za nastavnike i edukatore, sa ciljem da im pruži veštine i alate za integraciju učenika sa migrantskim poreklom u škole.

Tim je razvio gore pomenute module koristeći povratne informacije učenika migrantskog porekla i njihovih nastavnika, prikupljene putem ankete. Njihov uvid je ukazao na neophodnost da se razgovara o praksama ocenjivanja za učenike migrantskog porekla i poteškoćama na koje mogu da naiđu u vezi sa nacionalnim jezikom. Stoga je projekat DEVOTE osmislio obrazovni sadržaj sa ciljem da nastavnicima pruži alate i smernice za bolju podršku


Projekat DEVOTE osmislio je obrazovni sadržaj sa ciljem da nastavnicima pruži alate i smernice za bolju podršku učenicima i podstiče njihov uspeh u školi


Međutim, sprovedena anketa je takođe pokazala važnost i životne sredine i društvenog okruženja za studente migrantskog porekla. Da bi se pozabavio ovim pitanjima, tim je napravio module o angažovanju roditelja, o psihosocijalnoj podršci i o „pristupu cele škole“. Ovo poslednje uključuje sve delove školskog osoblja kako bi odgovorilo na holističke potrebe učenika. Konačno, ova vežba daje primere dobre prakse u interkulturalnom obrazovanju.

U nastavku možete pronaći sve module na engleskom jeziku. Ako želite da ih preuzmete na drugom jeziku, pogledajte ovu stranicu..

Module 1 – The Whole School Approach DOWNLOAD

Module 2 – Assessment of students with migrant backgrounds DOWNLOAD

Module 3 – National Linguistic Support DOWNLOAD

Module 4 – Parental Involvement DOWNLOAD

Module 5 – Psychosocial support DOWNLOAD

Module 6 – Best practices in Intercultural Education DOWNLOAD

Objavljivanje DEVOTE-ovog obrazovnog sadržaja približava nas stvaranju našeg Masivnog otvorenog onlajn kursa (MOOC) i želimo da vam bude što korisniji i poučan, pa vas molimo da nam date svoje povratne informacije o modulima popunjavanjem sledeće ankete na željenom jeziku:

Engleski Dutch / francuski / Slovenian / Turkish Italian Greek