Čitavu nedelju Generalne skupštine obeležilo je još nekoliko diskusija u vezi sa pitanjem digitalizacije, digitalne transformacije i uticaja novih tehnologija na život građana i demokratske procese.

O takvim temama se uglavnom razgovaralo kroz projekat DIGITAL – Podrška demokratskoj uniji i aktivnom građanstvu u digitalnoj eri tokom dva događaja koja su se održala u utorak 22. i četvrtak 23. juna.

Oba događaja odigrala su se u onlajn formatu, uvodna sesija i prvi vebinar 4. međunarodnog događaja pod nazivom „Budućnost je digitalna“, bili su duboko povezani sa Konferencijom o budućnosti Evrope sa uvidima čiji je cilj bio analiziranje kako će digitalna revolucija koju živimo na kraju, uticati na demokratiju.

Nakon uvoda pripremljenog od strane Lisi Piter, menadžera u ALDA-i DIGITAL-u, panelisti - Virgilio Dastoli, predsednik Evropskog pokreta Italija, Antonela Valmorbida, generalna sekretarka ALDA-e i Giles Pelaio, šef jedinice Programa Evropa za građane - EACEA - usredsredili su se na izazove upućene digitalizacijom u Evropskoj uniji i njenom funkcionisanju, s jedne strane, a s druge strane snage koje takva transformacija donosi u smislu poboljšanja usluga u svakodnevnom životu građana Evrope.

Govornici sa drugog vebinara - Rait Pihelgas, član , Member of the Evropskog komiteta regiona; Ruth-Marie Henckes, koordinatorka za zastupanje i komunikacije – Evropsko partnerstvo za demokratiju; David Frautschi Heredia, direktor za evropsku vladu i regulatorna pitanja - Internet Society; Sofia Caiolo, koordinatorka za upravljanje projektima ALDA-e, usredsređena na budućnost i uticaj trenutne digitalne revolucije na građane, organizaciju civilnog društva i Evropsku uniju (vidi Agendu)

Čitavu nedelju Generalne skupštine obeležilo je nekoliko diskusija u vezi sa pitanjem digitalizacije, digitalne transformacije i uticaja novih tehnologija na život građana i demokratske procese

U četvrtak, 23. juna, učesnici su pozvani na pregled tri teme povezane sa digitalnom revolucijom: Mladi, Lokalne vlasti i Hrana.

Drugi dan je bio podeljen na tri vebinara. Prva, „Omladinska digitalna budućnost“ - sa Frančeskom Pasudeti, šefom italijanske delegacije Y20 i delegatom Društva mladih ambasadora; Tomas Trevisan, delegat za članstvo - Mladi profesionalci u spoljnoj politici Brisela; i Janis Fifka, član međunarodnog odbora Evropskog parlamenta za mlade - otvorili su dijalog između organizacija civilnog društva koje rade sa mladima, kako bi razumeli njihovu viziju digitalne budućnosti u kojoj bi mladi predstavljali glavnu zainteresovanu stranu.

Shodno tome, tokom drugog vebinara dana, razgovor se prebacio na praktičniji i širi nivo, obraćajući se građanima u celini, kako bi se istražilo kako lokalne vlasti koriste nove tehnologije za poboljšanje života građana u pogledu pristupačnosti usluga. Jonatan Vofsi, „Maire de Chevry-cossigny“ (Francuska) i Paskal Goergen, službenik za učešće građana, civilni status, stanovništvo, digitalnu tranziciju, digitalizaciju, međunarodne odnose i partnerstva opštine „Grez-Doiceau“ (Belgija) predstavljeni su u diskusiji da podele sa nama svoja iskustva (vidi span style="text-decoration: underline;">Agendu)

Digitalna hrana: održivija hrana na našim tanjirima? Bila je tema poslednjeg dela, istražiti kako nove tehnologije mogu podržati uspostavljanje održivijeg obrasca, ograničavajući ili ukidajući negativni uticaj koji naši modeli proizvodnje i potrošnje imaju na životnu sredinu. Pomagali su nam u razumevanju problema Isabele Albert, autorka knjige " Tech it green. Transformation numérique et transition écologique : construire la double révolution du 21e siècle", glavni izvršni direktor kompanije Satgana, Doris Markuardt, programska službenica Evropske komisije u Generalnom direktoratu za poljoprivredu i ruralni razvoj - Jedinica B2 - Istraživanje i inovacije , Isabel Piot-Lepetit, ekonomista u INRAE (l’Institut national de la recherche agronomique) i zamenik direktora „InstitutConvergences Agriculture Numérique”, i Sebastien Veikmans , generalni direktor „WalDigiFarm“.

Čitavu nedelju Generalne skupštine obeležilo je još nekoliko diskusija u vezi sa pitanjem digitalizacije, digitalne transformacije i uticaja novih tehnologija na život građana i demokratske procese.

O takvim temama se uglavnom razgovaralo kroz projekat DIGITAL – Podrška demokratskoj uniji i aktivnom građanstvu u digitalnoj eri tokom dva događaja koja su se održala u utorak 22. i četvrtak 23. juna.

Oba događaja odigrala su se u onlajn formatu, uvodna sesija i prvi vebinar 4. međunarodnog događaja pod nazivom „Budućnost je digitalna“, bili su duboko povezani sa Konferencijom o budućnosti Evrope sa uvidima čiji je cilj bio analiziranje kako će digitalna revolucija koju živimo na kraju, uticati na demokratiju.

Nakon uvoda pripremljenog od strane Lisi Piter, menadžera u ALDA-i DIGITAL-u, panelisti - Virgilio Dastoli, predsednik Evropskog pokreta Italija, Antonela Valmorbida, generalna sekretarka ALDA-e i Giles Pelaio, šef jedinice Programa Evropa za građane - EACEA - usredsredili su se na izazove upućene digitalizacijom u Evropskoj uniji i njenom funkcionisanju, s jedne strane, a s druge strane snage koje takva transformacija donosi u smislu poboljšanja usluga u svakodnevnom životu građana Evrope.

Govornici sa drugog vebinara - Rait Pihelgas, član , Member of the Evropskog komiteta regiona; Ruth-Marie Henckes, koordinatorka za zastupanje i komunikacije – Evropsko partnerstvo za demokratiju; David Frautschi Heredia, direktor za evropsku vladu i regulatorna pitanja - Internet Society; Sofia Caiolo, koordinatorka za upravljanje projektima ALDA-e, usredsređena na budućnost i uticaj trenutne digitalne revolucije na građane, organizaciju civilnog društva i Evropsku uniju (vidi Agendu)

Čitavu nedelju Generalne skupštine obeležilo je nekoliko diskusija u vezi sa pitanjem digitalizacije, digitalne transformacije i uticaja novih tehnologija na život građana i demokratske procese

U četvrtak, 23. juna, učesnici su pozvani na pregled tri teme povezane sa digitalnom revolucijom: Mladi, Lokalne vlasti i Hrana.

Drugi dan je bio podeljen na tri vebinara. Prva, „Omladinska digitalna budućnost“ - sa Frančeskom Pasudeti, šefom italijanske delegacije Y20 i delegatom Društva mladih ambasadora; Tomas Trevisan, delegat za članstvo - Mladi profesionalci u spoljnoj politici Brisela; i Janis Fifka, član međunarodnog odbora Evropskog parlamenta za mlade - otvorili su dijalog između organizacija civilnog društva koje rade sa mladima, kako bi razumeli njihovu viziju digitalne budućnosti u kojoj bi mladi predstavljali glavnu zainteresovanu stranu.

Shodno tome, tokom drugog vebinara dana, razgovor se prebacio na praktičniji i širi nivo, obraćajući se građanima u celini, kako bi se istražilo kako lokalne vlasti koriste nove tehnologije za poboljšanje života građana u pogledu pristupačnosti usluga. Jonatan Vofsi, „Maire de Chevry-cossigny“ (Francuska) i Paskal Goergen, službenik za učešće građana, civilni status, stanovništvo, digitalnu tranziciju, digitalizaciju, međunarodne odnose i partnerstva opštine „Grez-Doiceau“ (Belgija) predstavljeni su u diskusiji da podele sa nama svoja iskustva (vidi span style="text-decoration: underline;">Agendu)

Digitalna hrana: održivija hrana na našim tanjirima? Bila je tema poslednjeg dela, istražiti kako nove tehnologije mogu podržati uspostavljanje održivijeg obrasca, ograničavajući ili ukidajući negativni uticaj koji naši modeli proizvodnje i potrošnje imaju na životnu sredinu. Pomagali su nam u razumevanju problema Isabele Albert, autorka knjige " Tech it green. Transformation numérique et transition écologique : construire la double révolution du 21e siècle", glavni izvršni direktor kompanije Satgana, Doris Markuardt, programska službenica Evropske komisije u Generalnom direktoratu za poljoprivredu i ruralni razvoj - Jedinica B2 - Istraživanje i inovacije , Isabel Piot-Lepetit, ekonomista u INRAE (l’Institut national de la recherche agronomique) i zamenik direktora „InstitutConvergences Agriculture Numérique”, i Sebastien Veikmans , generalni direktor „WalDigiFarm“.