Grad Edremit bio je 15. oktobra 2021. godine domaćin svečanog otvaranja novoosnovane Agencije Lokalne Demokratije (ALD). Bartek Ostrowski - potpredsednik ALDA-e; Antonella Valmorbida - generalna sekretarka ALDA-e; i Giulia Sostero - koordinator ALDA-e za Bliski istok i Afriku (MEA), doputovali su u turski grad na ceremoniju otvaranja i zvanični početak rada, kao i na potpisivanje “Memoranduma o razumevanju” između sledećih partnera osnivača:

 

  • Općina Edremit i Gradska skupština Edremit (Turska);
  • ALDA – Evropska Asocijacija za Lokalnu Demokratiju;
  • Općina Budva (Crna Gora); 
  • Općina Lushnjë (Albanija) ;
  • Općina Ahmetbey (Turska)  
  • Predstavnici organizacija civlnog društva. 

Učesnici, okupljajući se i online i offline, bili su željni da budu prisutni u takvom istorijskom trenutku za razvoj demokratije. Stoga ALD otelotvoruju pozitivan i efikasan eksperiment podrške demokratiji, angažovanjem lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u Evropi i šire. Dakle, kako je podsetio gradonačelnik Selman Hasan Arslan„otvaranje ALD u Edremitu pokazuje ono što radimo u okviru lokalne demokratije i učešća građana ispravno i da idemo pravim putem“.". 

Aktivnost ALDA-e u regionu MEA je solidna i plodna, o čemu svedoče i dva projekta koja se sada provode u Turskoj: projekat DEVOTE i TEAM 4TEAM, , koji se bave uključivanjem migranata i jačanjem civilnog društva. Iz šire perspektive, koristi od učešća građana; izgradnje kapaciteta i pristup sa više aktera, ALDA zajedno sa lokalnim partnerima i ALD-ovima igra stratešku ulogu u razvoju lokalne demokratije.


ALD Edremit “je znak nade u mračnim vremenima”


Tačnije, više od milion ljudi imalo je koristi od implementacije projekata u celom regionu MENA. Ipak, to nije moguće bez zajedničkih napora. Stoga, kako je naglasio Bartek Ostrowski, odnos mora biti zasnovan na reciprocitetu i dijalogu, kao „dvosmernom putu na obostranu korist “. Na osnovu vrednosti, kao što su opšte dobro i dobro upravljanje, Asocijacija je veoma posvećena da ima konkretan i opipljiv uticaj u lokalnim zajednicama; i stoga mi je veoma drago zbog ovog novog dostignuća.

Otvaranje ALD Edremit je „znak nade u mračnim vremenima“ – rekla je Antonella Valmorbida – naglašavajući suštinsku ulogu agencije kao „instrumenta mira, društvene kohezije“ koji jača dijalog između OCD i lokalnih vlasti, kao i među partnerima, građanima i cele zajednice. Što se tiče šire perspektive, ALD zapravo služe kao most između zemalja i Evropske unije, na osnovu programa koji je pre više od 20 godina uspostavio Savet Evrope.

Konkretno ALD Edremit, zahvaljujući participativnom pristupu u procesu donošenja odluka i multilateralnoj decentralizovanoj saradnji, radiće na razmeni informacija i osnaživanju drugih OCD; učešću i uključenost građana. Štaviše, kao što je ilustrovala Giulia Sostero, svoje akcije i aktivnosti će osmisliti u bavljenu sa nekoliko tema i pitanja, kao što su:

  • Kulturna baština i turizam;
  • Odnos između lokalnih vlasti i građana naglašavajući važnost odgovornosti; 
  • Migracije; 
  • Rodna ravnopravnost
  • Invaliditet

Otvaranje ove 16. ALD u Edremitu otvara put ka novim horizontima i daljim koracima u razvoju demokratije. Ceremonija je završena potpisivanjem Memoranduma o razumevanju, a poklopila se sa prijemom od strane Edremita Plakete časti koju dodeljuje Parlamentarna skupština Saveta Evrope.

ALDA je veoma srećna što je promovisala ovako veliko dostignuće i zahvaljujemo se opštini Edremit na hrabrosti i inicijativi, kao i svim ostalim partnerima koji veruju u ovu novu avanturu: putovanje je tek počelo!

 

***

Svečanu ceremoniju otvarnja pogledajte online na ovom linku


[Slika iz opštine Edremit i kolega iz ALDA]