Predanost ALDA-e razvoju lokalne demokratije i promociji dobre lokalne uprave bila je u srcu njene misije od samog početka. U isto vreme, udruženje se neprestano povećava, potstičući stvaranje Agencija lokalne demokratije (LDA), čija je uloga uključivanje učešća građana, podsticanje stvaranja lokalnih mreža i da služe kao veza između građana i administracije. ALDA-i veoma drago što je do sada aktivno učestvovala u stvaranju 15 LDA u nekoliko zemalja..

Ipak, ALDA sada radi na otvaranju nove Agencije lokalne demokratije u Turskoj, u opštini Edremit. Stoga, uzimajući u obzir kulturno bogatstvo i raznolikost ove mediteranske zemlje i njenu ulogu „raskrsnice dva sveta“ - Evrope na jednoj strani, Azije na drugoj; ALDA sada traži zainteresovane partnere (lokalne/regionalne vlasti i udruženja). Potonji će biti uključeni u pokretanje LDA, imajući mogućnost da podele svoje iskustvo i pridruže se grupi međunarodnih aktera.Još dublje, ova LDA će imati misiju da promoviše dobro lokalno upravljanje, učešće građana i održivi razvoj; uz obezbeđivanje posredovanja između civilnog društva i lokalnih vlasti. Osim toga, Agencija će biti zadužena za:

  • Podršku participativnom pristupu u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, 
  • Pomaganje lokalnim vlastima da rade na otvoren način. 

Slično, vodiće računa o jačanju razmene informacija i razvoju mreže među akterima u Turskoj, kao i drugim lokalnim razvojnim agencijama, zemljama i evropskim akterima. Nekoliko događaja i sastanaka je već planirano, kao što je sastanak budućih partnera zakazan za septembar; i otvaranje LDA u oktobru.

ALDA se raduje ovom velikom trenutku rasta, ne samo za samu asocijaciju, već i za opšte poboljšanje i razvoj demokratije u Evropi i šire.

***
Ako ste zainteresovani za ovaj poziv, kontaktirajte

Gđa Giulia Sostero na giulia.sostero@alda-europe.eu
g. Francesco Pala na francesco.pala@alda-europe.eu