Od 27. do 30. septembra, generalna sekretarka ALDA-e, gđa Antonela Valmorbida, učestvovala je u institucionalnoj misiji na Kosovu* i Severnoj Makedoniji kako bi se sastala sa kolegama, delegatima i ministrima na lokalnom i evropskom nivou.

Tačnije, 28. septembra, generalna sekretarka ALDA-e gospođa Valmorbida i direktorka Kancelarije ALDA-e u Skoplju i koordinatorka za jugoistočnu Evropu, gospođa Katica Janeva, održale su sastanak sa gospodinom Frank Power – šefom Ureda Saveta Evrope, u Prištini, Kosovo*. Sastanak, koji je održan u uredu Saveta Evrope, konsolidovao je dugogodišnju vezu između ALDA-e i Saveta. Sledećeg dana, 29. septembra, gospođu Valmorbidu i gospođu Janevu primile su Lejla Dervišagić, odnosno Katalin Tamus, šefica operacija i šefica programa Saveta Evrope, u Skoplju, Severna Makedonija, na još jedan plodonosni susret.

The next day, September 29, Ms Valmorbida and Ms Janeva were received by Ms. Lejla Dervisagic and Ms. Katalin Tamus, respectively: Head of Operations  and Head of Programmes from the Council of Europe, in Skopje, North Macedonia, for another fruitful encounter.

Oba ova sastanka imala su za cilj da postave temelje za implementaciju programa Evropske oznake izvrsnosti upravljanja(ELoGE)za koji je 2021. godine ALDA dobila akreditaciju od Saveta Evrope da ga sprovodi u Severnoj Makedoniji i Hrvatskoj do 2023. ALDA je već partnerska organizacija u implementaciji ELoGE u Bosni i Hercegovini.


Pomenuti projekat ima za cilj da doprinese aktiviranju različitih lokalnih vlasti iz Severne Makedonije


Detaljnije, ELoGE je dizajniran da podrži opštine da poboljšaju svoj učinak i pruže visokokvalitetne usluge u poboljšanom sistemu lokalne samouprave. Kancelarije lokalne samouprave koje žele da učestvuju u programu moraju da procene kvalitet sopstvenih sprovedenih javnih usluga kroz 12 principa dobrog upravljanja (koje je razvio Stručni centar u poslednjih 10 godina) kako bi procenili učinak lokalnih samouprava u državama članicama Saveta Evrope. Principi se kreću od odgovornosti do vladavine prava, etičkog ponašanja, dobrog finansijskog upravljanja, poštenog sprovođenja izbora, predstavljanja i učešća. Ako se rezultati lokalne uprave pokažu dovoljno efikasnim u ovim sektorima, ona dobija oznaku ELoGE – Evropska oznaka izvrsnosti upravljanja.

ALDA trenutno provodi ELoGE program u Severnoj Makedoniji, dok je na Kosovu* aplikacija u fazi evaluacije i više informacija će biti objavljeno u narednim nedeljama. Konkretnije, „Evropska oznaka izvrsnosti upravljanja (ELoGE) u Severnoj Makedoniji“ je dvogodišnji projekat koji finansira Savet Evrope, a sprovodi Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju – ALDA u partnerstvu sa Centrom za ekspertizu za reformu lokalne samouprave Saveta Evrope. Obe programske kancelarije Saveta Evrope u Prištini i Skoplju su spremne da podrže ovaj projekat i da doprinesu njegovoj implementaciji i promociji.

Navedeni projekat ima za cilj da doprinese aktiviranju različitih lokalnih vlasti iz Severne Makedonije:

  • pružanjem obuke odabranim opštinama iz Severne Makedonije o standardima i metodama dobrog lokalnog upravljanja; 
  • podizanjem svesti među odabranim opštinama u Severnoj Makedoniji o ulozi Saveta Evrope i 12 principa dobrog upravljanja; 
  • informiranjem građana o postojanju alata za mjerenje učinka njihovih lokalnih vlasti i stavljanjem na znanje šta znači dobro upravljanje kroz omogućavanje učešća građana u svim procesima donošenja odluka i uključivanje organizacija civilnog društva u implementaciju principa dobrog upravljanja u Severna Makedonija i 
  • konačno pružanjem pomoći odabranim opštinama u procesu apliciranja za ELoGE akreditaciju pri Savetu Evrope.

Kao entitet koji je u potpunosti akreditovan za implementaciju ELoGE,, ALDA je posvećena tome da to učini u značajnom broju opština, u okviru određenog vremenskog okvira, vršeći neophodne adaptacije, identifikujući opštine koje žele da implementiraju ELoGE i pomažući im da preduzmu različite korake potrebne za ispunjavanje kriterija.

Ova dva dana misije, kao i ostali, bili su nagrađujući, inspirativni i korisni za sve uključene.   

***
Više informacija o misiji možete pronaći ovde