Prva sedmica maja 2022. bila je prilika da se partneri projekta EPIC ponovo sretnu, podijele svoja iskustva i napredak na projektu i učestvuju u pratećem događaju o ruskom ratu protiv Ukrajine

5. maja,. partneri projekta EPIC su se okupili u Strazburu na 7.. Upravnom odboru projekta. Upravni odbor (UO) organiziran je u isto vrijeme Samita u Strazburu, , samita koji predviđa Konferenciju o budućnosti Evrope (CoFoE) na kojoj su nevladine organizacije OCD i građani imali priliku da podijele svoja očekivanja o budućnosti EU.


Tokom upravnog odbora partneri su razgovarali o dostignućima projekta i budućim ciljevima.


Upravni odbor EPIC projekta bio je odlična prilika da se partneri ponovo sretnu nakon 2 godine online sastanaka i događaja, međutim to je bio hibridni događaj koji je omogućio svima da učestvuju. Tokom SC-a, partneri su razgovarali o dostignućima projekta i budućim ciljevima.Svi dijele svoja iskustva o tome kako provode pilot projekte i kako će ih prenijeti lokalnoj zajednici, pažljivo slušajući druge odluke partnera. Štaviše, tokom događaja partneri su zajedno razgovarali o strategijama za naredne aktivnosti i o tome kako se zalagati za inkluzivnije politike EU.

Konačno, naredni dan, u okviru Generalne skupštine ALDA-e , projekat EPIC, ALDA i Mladi evropski federalisti (JEF) predstavili su događaj pod nazivom „Solidarnost sa Ukrajinom: Svjedočanstva rata“, u kojem su panelisti govorili o aktuelnim situacija u Ukrajini. Među njima: Andriy Sadovi, gradonačelnik Lavova, Antonella Valmorbida, generalna sekretarka ALDA-e, i Marta Siciarek, koja predstavlja metropolitansku regiju Gdanjsk, kao i članica EPIC-a.

Događaj je bio veoma snažan i emotivan, te dobra prilika za skoro stotinu učesnika da poslušaju direktna iskustva.