Veliki trenutak učešća u ALDA projektu Mladi Balkana za Evropu (RYCE) na Zapadnom Balkanu, koji je završen u maju 2021.

Putevi koji su pred nama biće teški, ali u osnovi smo optimisti za budućnost Evrope i mladih, ovo su vrlo jasno izrazili svi koji su učestvovali a na poslednjoj konferenciji u okviru projekta “Mladi Balkana za Evropu” (RYCE).

Završna RYCE projektna konferencija održana je 1. jula 2021. u Beogradu, Srbija, u hotelu Metropol. Konferencija je izvedena u hibridnom formatu, a 36 učesnika je gledalo sa platforme Zoom. Zajedno sa ALDA-om prisustvovao je veliki broj učesnika - bilo da su to mreže i organizacije, uključujući 13 partnera.

Projekt “Mladi Balkana za Evropu” trajao je 3 godine, sa ciljem osnaživanja omladinskih organizacija i drugih grupa civilnog društva na Zapadnom Balkanu, kao i u Evropi. Projekat je uzeo u obzir dizajniranje politike, mobilizaciju učešća i boljeg donošenje odluka među mlađim generacijama i monitoring evropskih integracija.

Konferencija je pokazala veliki optimizam za budućnost Evrope i mladih

Tema prvog panela ticala se odnosa između Zapadnog Balkana i Evrope, drugog o očekivanjima mladih od pogleda na evropske integracije, zajedno sa istraživanjem predstavljenim po tom pitanju, dok su treći i poslednji panel imali predstavnici Agencija za lokalnu demokratiju i razgovarali o lokalnoj demokratiji i građanskim inicijativama.

Generalno, konferencija je pokazala veliki optimizam za budućnost Evrope i mladih, ali je takođe naglasila važnost ulaganja u mlađe generacije; praćenjem funkcije demokratije i izgradnjom poverenja. Predviđeni pristupi su uglavnom odozdo prema gore i panevropski, kako bi se postigli ovakvi ciljevi. Stoga, mlade treba efikasno mobilizirati za veće učešće, treba im pružiti informacije o političkim pitanjima koja ih se tiču, uz istovremeno unapređivanje digitalnih alata koji će im omogućiti da dobiju vrijedne vijesti i znanje iz ovog područja.

Govoreći o digitalizaciji, takođe je istaknuto da su od 1. jula na Balkanu uspostavljeni sporazumi o romingu uz pomoć Evropske unije. 18 miliona ljudi iz Albanie, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije znaće da imaju mogućnost da „lutaju kao kod kuće“, što znači da nema dodatnog novca koji će potrošiti kada koriste svoje telefone tokom putovanja unutar regiona. Regionalna integracija je ključ za korake naprijed. Ovo drugo, u stvari, i dalje ostaje tema od velike važnosti.

Vraćajući se na završnu konferenciju, dato je vreme i za predstavljanje rezultata istraživanja o mladima urađeno u ovo doba 2020. godine. Iz opšte perspektive, može se reći da se ovaj sastanak pokazao kao plodan za dijalog, pokazujući dostignuća u poslednje 3 godine projekta Mladih Balkana za Evropu. Bez obzira na to, mobilizacija mladih, kao i pokazatelji evropskih integracija još uvek su nešto što treba i dalje održavati.

***
Ova završna konferencija je u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ koji sprovode Fondacija Centar za demokratiju (vodeći partner), Balkanska mreža za lokalnu demokratiju, CRTA, Youth Act i Sodem. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

A great moment of share within ALDA projects Regional Youth Compact for Europe (RYCE) in Western Balkans, which ended in May 2021.

The roads ahead of us are going to be difficult, but fundamentally speaking, we are optimistic for the future of Europe and the youth, and in the last conference under the Regional Youth Compact for Europe (RYCE) project, this was very clearly expressed by everyone, who has participated.

Završna RYCE projektna konferencija održana je 1. jula 2021. u Beogradu, Srbija, u hotelu Metropol. Konferencija je izvedena u hibridnom formatu, a 36 učesnika je gledalo sa platforme Zoom. Zajedno sa ALDA-om prisustvovao je veliki broj učesnika - bilo da su to mreže i organizacije, uključujući 13 partnera.

. Regional Youth Compact for Europe project lasted for 3 years, with the aim of empowering youth organisations and other civil society groups in the Western Balkans (WB) as well as Europe. More into details, the project took into account policy design, mobilisation of participation and better decision-making among the younger generations, and EU integration monitoring.

Konferencija je pokazala veliki optimizam za budućnost Evrope i mladih

The topic  of the first panel concerned the relationship between the WB and the Europe, the second one was about youth expectations for outlooks of European integration alongside with a research presented on the matter, while the third and last panel had representatives from Local Democracy Agencies to discuss local democracy and civic initiatives.

Generalno, konferencija je pokazala veliki optimizam za budućnost Evrope i mladih, ali je takođe naglasila važnost ulaganja u mlađe generacije; praćenjem funkcije demokratije i izgradnjom poverenja. Predviđeni pristupi su uglavnom odozdo prema gore i panevropski, kako bi se postigli ovakvi ciljevi. Stoga, mlade treba efikasno mobilizirati za veće učešće, treba im pružiti informacije o političkim pitanjima koja ih se tiču, uz istovremeno unapređivanje digitalnih alata koji će im omogućiti da dobiju vrijedne vijesti i znanje iz ovog područja.

Govoreći o digitalizaciji, takođe je istaknuto da su od 1. jula na Balkanu uspostavljeni sporazumi o romingu uz pomoć Evropske unije. 18 miliona ljudi iz Albanie, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije znaće da imaju mogućnost da „lutaju kao kod kuće“, što znači da nema dodatnog novca koji će potrošiti kada koriste svoje telefone tokom putovanja unutar regiona. Regionalna integracija je ključ za korake naprijed. Ovo drugo, u stvari, i dalje ostaje tema od velike važnosti.

Vraćajući se na završnu konferenciju, dato je vreme i za predstavljanje rezultata istraživanja o mladima urađeno u ovo doba 2020. godine. Iz opšte perspektive, može se reći da se ovaj sastanak pokazao kao plodan za dijalog, pokazujući dostignuća u poslednje 3 godine projekta Mladih Balkana za Evropu. Bez obzira na to, mobilizacija mladih, kao i pokazatelji evropskih integracija još uvek su nešto što treba i dalje održavati.

***
Ova završna konferencija je u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ koji sprovode Fondacija Centar za demokratiju (vodeći partner), Balkanska mreža za lokalnu demokratiju, CRTA, Youth Act i Sodem. Ovaj projekat finansira Evropska unija.