Ove godine, 9. maja, ljudi ne samo da će proslaviti „Dan Evrope“, već će to takođe označiti početak Konferencije o budućnosti Evrope (COFOE), održane - u hibridnom formatu - u Evropskom parlamentu u Strazburu. Ipak, šta je Konferencija o budućnosti Evrope? Barem jednom se svako od nas ovo zapitao. Pa, Konferencija (COFOE) predstavlja priliku evropskim građanima da razgovaraju i raspravljaju o izazovima, prioritetima; i na budućem putu kojim bi Evropa trebalo da ide. Dakle, ideja koja stoji iza toga je da sve tri institucije - bilo da su to Evropski parlament; Savet i Komisija - saslušaju građane Evrope, njihove ideje i predloge na temu budućnosti Evrope.

I dalje ostaje jedno pitanje: „Kako se ljudi mogu aktivno pridružiti konferenciji?“ 

Na osnovu pristupa odozdo prema gore i orijentisanog na građane, građani mogu učestvovati u nekoliko konferencija i događaja, podeljenih u teme. Polazeći od višejezične digitalne platforme građani će imati mogućnost da podele svoje ideje; organizuju događaje od kojih su neki već dostupni na participativnom onlajn prostoru.Takođe sa institucionalne strane, organizovaće panele evropskih građana, koji bi trebalo da ih predstavljaju u pogledu starosti građana, socioekonomske pozadine, pola i porekla; i daju svoje inpute plenarnom sastanku konferencije

"Predsednici Evropskog parlamenta, Saveta i Evropske komisije imaju cilj da daju građanima glas u vezi onoga što je važno za njih"

Potonji će se pobrinuti da se preporuke proistekle iz panela i debata uzmu u obzir na budućim sastancima, zakazanim najmanje svakih šest meseci. Tehnički, predstavnici parlamenta; Savet; Komisija; kao i predstavnici nacionalnih parlamenata činiće plenarni sastanak konferencije. Pored toga, biće predstavljeni i predstavnici Komiteta regiona i Ekonomskog i socijalnog odbora, zajedno sa socijalnim partnerima i civilnim društvom. Konačni ishod Konferencije biće dostavljen Zajedničkom predsedništvu, proizašlom iz ovlašćenja sve tri institucije.

Kao što se može pročitati u Zajedničkoj deklaraciji COFOE, „predsednici Evropskog parlamenta, Saveta i Evropske komisije imaju za cilj da građanima daju glas o tome šta im je važno“ . Imajući to na umu, za one koji prate ALDA-u i njen rad, uskoro će prepoznati značaj koji ova prilika ima kada je reč o davanju glasa ljudi na institucionalnom nivou. Stoga je s tim u vezi naša generalna sekretarka - Antonela Valmorbida - nedavno izabrana u Upravni odbor Konvencije civilnog društva , zauzimajući ključnu poziciju u promovisanju ideja, želja i potreba građana. U tom okviru, ALDA je, zajedno sa ostalim OCD, uvek bila dosledna, konkretna i proaktivna u podsticanju građanskog angažovanja i dijaloga među ljudima i institucijama.

ALDA se raduje Konferenciji o budućnosti Evrope, kao konkretnom povodu za ponovno pokretanje, poboljšanje i jačanje Evrope zajedno sa njenim građanima!

Pridružite se ostalim građanima i učestvujte u „Danima Evrope“:

Ove godine, 9. maja, ljudi ne samo da će proslaviti „Dan Evrope“, već će to takođe označiti početak Konferencije o budućnosti Evrope (COFOE), održane - u hibridnom formatu - u Evropskom parlamentu u Strazburu. Ipak, šta je Konferencija o budućnosti Evrope? Barem jednom se svako od nas ovo zapitao. Pa, Konferencija (COFOE) predstavlja priliku evropskim građanima da razgovaraju i raspravljaju o izazovima, prioritetima; i na budućem putu kojim bi Evropa trebalo da ide. Dakle, ideja koja stoji iza toga je da sve tri institucije - bilo da su to Evropski parlament; Savet i Komisija - saslušaju građane Evrope, njihove ideje i predloge na temu budućnosti Evrope.

I dalje ostaje jedno pitanje: „Kako se ljudi mogu aktivno pridružiti konferenciji?“ 

Na osnovu pristupa odozdo prema gore i orijentisanog na građane, građani mogu učestvovati u nekoliko konferencija i događaja, podeljenih u teme. Polazeći od višejezične digitalne platforme građani će imati mogućnost da podele svoje ideje; organizuju događaje od kojih su neki već dostupni na participativnom onlajn prostoru.Takođe sa institucionalne strane, organizovaće panele evropskih građana, koji bi trebalo da ih predstavljaju u pogledu starosti građana, socioekonomske pozadine, pola i porekla; i daju svoje inpute plenarnom sastanku konferencije

"Predsednici Evropskog parlamenta, Saveta i Evropske komisije imaju cilj da daju građanima glas u vezi onoga što je važno za njih"

Potonji će se pobrinuti da se preporuke proistekle iz panela i debata uzmu u obzir na budućim sastancima, zakazanim najmanje svakih šest meseci. Tehnički, predstavnici parlamenta; Savet; Komisija; kao i predstavnici nacionalnih parlamenata činiće plenarni sastanak konferencije. Pored toga, biće predstavljeni i predstavnici Komiteta regiona i Ekonomskog i socijalnog odbora, zajedno sa socijalnim partnerima i civilnim društvom. Konačni ishod Konferencije biće dostavljen Zajedničkom predsedništvu, proizašlom iz ovlašćenja sve tri institucije.

Kao što se može pročitati u Zajedničkoj deklaraciji COFOE, „predsednici Evropskog parlamenta, Saveta i Evropske komisije imaju za cilj da građanima daju glas o tome šta im je važno“ . Imajući to na umu, za one koji prate ALDA-u i njen rad, uskoro će prepoznati značaj koji ova prilika ima kada je reč o davanju glasa ljudi na institucionalnom nivou. Stoga je s tim u vezi naša generalna sekretarka - Antonela Valmorbida - nedavno izabrana u Upravni odbor Konvencije civilnog društva , zauzimajući ključnu poziciju u promovisanju ideja, želja i potreba građana. U tom okviru, ALDA je, zajedno sa ostalim OCD, uvek bila dosledna, konkretna i proaktivna u podsticanju građanskog angažovanja i dijaloga među ljudima i institucijama.

ALDA se raduje Konferenciji o budućnosti Evrope, kao konkretnom povodu za ponovno pokretanje, poboljšanje i jačanje Evrope zajedno sa njenim građanima!

Pridružite se ostalim građanima i učestvujte u „Danima Evrope“: