Konferencija za tisak u Parizu o putujućem seminaru "Tragom Alberta Londresa", održanom u srpnju 2012.