Završna konferencija CITIES, u gradskoj vijećnici Dordrechta, 13. siječnja 2011.