Završna konferencija projekta Kapitalizacija migrantskih kapaciteta Alžir, 2010. godine.