Događaj projekta Radimo zajedno za razvoj (WTD) u Bruxellesu, u travnju 2014.

2. dan: Fokus na fiskalnu decentralizaciju i teritorijalnu suradnju.