Na događaju Alberta Londresa u Bitoli, sjeverna Makedonija, u kolovozu 2015.