Kao deo svojih glavnih ciljeva, Konferencija o budućnosti Evrope (CoFoE) nastoji da ojača vezu između građana i Evropske unije dajući im glas u oblikovanju politika i ambicija Evropske unije i poboljšavajući otpornost Unije na krize. 

Imajući to na umu, nedelja Generalne skupštine ALDA 2021 zamišljena je da posluži kao povod da se njeni članovi sastanu, i da okupi mnoge ključne zainteresovane strane, uključujući pojedince, OCD, lokalne vlasti i udruženja, za niz onlajn i oflajn događaja o nekim specifičnim temama koje se odnose na celokupni evropski kontekst. Na primer, članovi ALDA-e imali su mogućnost da se pridruže različitim događajima onlajn i / ili ličnim prisustvom, kao što su dve konferencije o projektima „LIME“ i „DIGITAL“. Pored toga, oni su se takođe pridružili samoj Generalnoj skupštini krajem nedelje.

Despite the distance, the great atmosphere among participants was tangible; thus, to underline how this event is an essential part of ALDA

Generalna skupština ALDA održala se 25. juna onlajn sa uvodnim govorima G. Oriana Otočana, predsednika ALDA-e i g. Lina Verbeka, predsednika Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, a njime je predsedavao Alesandro Distante, predsednik ISBE, istorijski član ALDA-e. Uprkos udaljenosti, odlična atmosfera među učesnicima bila je zapanjujuća; stoga treba posebno naglasiti kako je ovaj događaj suštinski deo ALDA-e. Kao i prethodnih godina, i ovoga puta je Generalna skupština zabeležila veliko učešće članstva, posebno s obzirom na činjenicu da je ovo prva skupština novoizabranog Upravnog odbora.

Generalna skupština usredsredila se na nekoliko ključnih aspekata, utirući put budućim akcijama i aktivnostima udruženja. Pored analize tehničke dokumentacije, tokom sastanka razgovarano je o nekim ključnim aspektima: Izveštaj o aktivnostima i računovodstveni izveštaji za 2020. godinu, kao i program i budžet za 2021. godinu, izveštaji agencija lokalne demokratije (LDA); Izveštaji SDG-a i uloga ALDA-e u okviru Konferencije o budućnosti Evrope. Ovo je još jednom bila prilika da se naglasi koliko je relevantna i važna uloga LDA kao lokalnih agencija u podsticanju učešća i angažovanja građana. Druga tema na dnevnom redu je naglasila koliko je rad ALDA-e relevantan i na globalnom nivou, kao što je postizanje ciljeva održivog razvoja.

Konačno, uzimajući u obzir sveukupnu misiju ALDA-e, kao udruženja koje neguje stvaranje demokratskog prostora i angažovanje građana; Generalna skupština 2021. doprinela je povećanju učešća ljudi, okupljanju članova; dok je pitanja o kojima se raspravlja na lokalnom nivou dovela na evropski nivo.

I na kraju, ali ne najmanje važno, za zainteresovane su ALDA događaji dostupni i na CoFoE platformi.

 

***
Pročitajte više o Nedelji Generalne skupštine:

Program nedelje Generalne skupštine

“BUK Festival” u Modeni

Pokretanje radnih grupa

Sastanak upravnog odbora

Projekat LIME - konferencija 

Projekat DIGITAL - konferencija

Kao deo svojih glavnih ciljeva, Konferencija o budućnosti Evrope (CoFoE) nastoji da ojača vezu između građana i Evropske unije dajući im glas u oblikovanju politika i ambicija Evropske unije i poboljšavajući otpornost Unije na krize. 

Imajući to na umu, nedelja Generalne skupštine ALDA 2021 zamišljena je da posluži kao povod da se njeni članovi sastanu, i da okupi mnoge ključne zainteresovane strane, uključujući pojedince, OCD, lokalne vlasti i udruženja, za niz onlajn i oflajn događaja o nekim specifičnim temama koje se odnose na celokupni evropski kontekst. Na primer, članovi ALDA-e imali su mogućnost da se pridruže različitim događajima onlajn i / ili ličnim prisustvom, kao što su dve konferencije o projektima „LIME“ i „DIGITAL“. Pored toga, oni su se takođe pridružili samoj Generalnoj skupštini krajem nedelje.

Despite the distance, the great atmosphere among participants was tangible; thus, to underline how this event is an essential part of ALDA

Generalna skupština ALDA održala se 25. juna onlajn sa uvodnim govorima G. Oriana Otočana, predsednika ALDA-e i g. Lina Verbeka, predsednika Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, a njime je predsedavao Alesandro Distante, predsednik ISBE, istorijski član ALDA-e. Uprkos udaljenosti, odlična atmosfera među učesnicima bila je zapanjujuća; stoga treba posebno naglasiti kako je ovaj događaj suštinski deo ALDA-e. Kao i prethodnih godina, i ovoga puta je Generalna skupština zabeležila veliko učešće članstva, posebno s obzirom na činjenicu da je ovo prva skupština novoizabranog Upravnog odbora.

Generalna skupština usredsredila se na nekoliko ključnih aspekata, utirući put budućim akcijama i aktivnostima udruženja. Pored analize tehničke dokumentacije, tokom sastanka razgovarano je o nekim ključnim aspektima: Izveštaj o aktivnostima i računovodstveni izveštaji za 2020. godinu, kao i program i budžet za 2021. godinu, izveštaji agencija lokalne demokratije (LDA); Izveštaji SDG-a i uloga ALDA-e u okviru Konferencije o budućnosti Evrope. Ovo je još jednom bila prilika da se naglasi koliko je relevantna i važna uloga LDA kao lokalnih agencija u podsticanju učešća i angažovanja građana. Druga tema na dnevnom redu je naglasila koliko je rad ALDA-e relevantan i na globalnom nivou, kao što je postizanje ciljeva održivog razvoja.

Konačno, uzimajući u obzir sveukupnu misiju ALDA-e, kao udruženja koje neguje stvaranje demokratskog prostora i angažovanje građana; Generalna skupština 2021. doprinela je povećanju učešća ljudi, okupljanju članova; dok je pitanja o kojima se raspravlja na lokalnom nivou dovela na evropski nivo.

I na kraju, ali ne najmanje važno, za zainteresovane su ALDA događaji dostupni i na CoFoE platformi.

 

***
Pročitajte više o Nedelji Generalne skupštine:

Program nedelje Generalne skupštine

“BUK Festival” u Modeni

Pokretanje radnih grupa

Sastanak upravnog odbora

Projekat LIME - konferencija 

Projekat DIGITAL - konferencija