Nakon uspešnog iskustva u Moldaviji i Ukrajini, projekat podrške dobroj lokalnoj upravi i lokalnim zainteresovanim stranama kroz participativnu demokratiju u Tunisu je priveden kraju.

Osnaživanje lokalnih vlasti i civilnog društva za donošenje rješenja s participativnom demokracijom je naziv projekta – podržanog od tuniskog ogranka Tunisian branch of the Fondacije Konrad Adenauer Stiftung koji je zvanično završen 6. oktobra, tokom završnog događaja održanog u saradnji sa opštinama Carthage i La Goulettekao projektnim partnerima.


“Osnaživanje lokalnih vlasti i civilnog društva za donošenje rešenja uz participativnu demokrtatiju” projekat podržan od tuniskog ogranka Fondacije Konrad Adenauer Stiftung zvanično je završio 6. oktobra


Ovakav završni sastanak imao je za cilj da predstavi, s jedne strane, rezultate teritorijalne dijagnoze koju je sprovelo civilno društvo Kartagine zahvaljujući kompetencijama stečenim tokom tri sesije obuke koje je sprovela ALDA.

S druge strane, završni događaj bio je okvir još jednog ključnog trenutka: potpisivanja Povelje o posvećenosti između Opštine Kartagina i kartaginjanskog civilnog društva. Ovo je značajan događaj jer će Povelja ojačati veze između opštine i civilnog društva, kao i angažovati potpisnike u dublju saradnju u okviru teritorijalne dijagnostike koja mora biti glavni predmet godišnjeg investicionog plana opštine.


***
Više o misiji u Tunisu: