Imereti

The works of Imereti Regional Hub are run by Local Democracy Agency Georgia (LDA Georgia) within the framework of the European Union (EU) and Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) funded project “Civil Society STAR initiative: CSOs as Sustainable, Transparent, Accountable and Resilient Development Actors in Georgia” (2021-2025). The project aims to strengthen civil society as an independent, sustainable, transparent, and accountable development actor across Georgia; while the Hub is targeted to support the sharing of information, experience and opportunities.

Konkretno, širi informacije o projektnim aktivnostima u regionu, komunicira sa lokalnim akterima kroz konsultacije, umrežavanje, zagovaranje i praćenje, jača lokalne OCD, CBO, građanske aktiviste i povećava svest javnosti o njihovoj ulozi i radu.

Pored podrške glavnim aktivnostima u okviru „Inicijative Civil Societi STAR“, Hub sprovodi sledeće aktivnosti:

 • LDA Georgia sprovodi obuke za OCD/CBO iz regiona Imereti na sledeće teme: zastupanje; prikupljanje sredstava; pisanje projekta; finansijsko upravljanje projektima.
 • U okviru projekta biće održane studijske posete predstavnika OCD/CBO regiona Imeretija uspešnim organizacijama civilnog društva u regionima Zapadne Gruzije.

Cilj Regionalnog čvorišta Imereti je da podrži razmenu informacija, iskustva i mogućnosti


 • Predstavnici OCD i CBO mogu dobiti konsultacije o pitanjima upravljanja organizacijom kako bi ih ojačali, informacije o konkursima za grantove raspisane u regionu Imereti.
 • SMS platforma je kreirana da proaktivno pruža informacije predstavnicima OCD i CBO u regionu o raznim aktivnostima.
 • Tokom projekta formirano je nekoliko omladinskih klubova kako bi se promenili stavovi mladih/studenta prema civilnom društvu i organizacijama u zajednici; Svaki kurs-seminar traje tri meseca
 • Javne konsultacije će biti organizovane na regionalnom nivou radi razmatranja važnih pitanja na regionalnom nivou uz uključivanje relevantnih aktera.
 • Sastanci se održavaju sa licima nadležnim za odnose sa nevladinim organizacijama opština. Cilj aktivnosti je promovisanje uloge civilnog društva u javnoj politici.
 • Imereti nudi uslugu dežurne linije svim zainteresovanim licima koja će moći da dobiju informacije na daljinu o pravnom pitanju od interesa za njih;
 • Novoosnovane OCD i CBO organizacije biće odabrane da se podrži njihov razvoj i sa kojima će organizacija raditi na usavršavanju svoje strukture, razvijanju internih dokumenata upravljanja.
 • Regionalni forumi civilnog društva biće održani kako bi se povećala odgovornost civilnog društva i poboljšali stavovi javnosti. Povezivanje sa potencijalnim sponzorima i onima koji traže sredstva.
 • Imereti podržava jačanje omladinskog kluba u opštini Bagdati. U toku projekta biće izrađen model naloga gradonačelnika, model obezbeđenja, održavaće se treninzi i konferencije mladih, finansiraće se inicijative mladih.

***
The project “Civil Society STAR initiative: CSOs as Sustainable, Transparent, Accountable and Resilient Development Actors in Georgia” (2021-2025).  is implemented by the Consortium led by the Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) and composed of the following CSOs: Center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG), Civil Society Institute (CSI), Center for Training and Consultancy (CTC), Education Development and Employment Center (EDEC), and Institute for European Politics (IEP).