Intenzivna nedelja puna događaja, konferencija i debata obeležila je drugu polovinu juna 2021. Tako je ALDA, povodom nedelje Generalne skupštine, pokrenula svojih sedam radnih grupa (RG) na sledeće teme:

 1. Demokratija i lokalni razvoj;
 2. životnu sredinu
 3. digitalizaciju,
 4. Saradnja između OCD i privatnog sektora;
 5. Istočno partnerstvo / saradnja Rusije i Centralne Azije;
 6. Saradnja za Jugoistočnu Evropu i
 7. Saradnja Bliskog Istoka, Afrike i Turske

Stoga je učešće i aktivno angažovanje članova uvek bilo stub unutar misije ALDA-e. Stvaranjem ovih sedam tematskih klastera, ideja je da se podstakne dijalog i razmena znanja između stručnjaka i profesionalaca. Služeći kao platforma za razvijanje ideja i vrednog sadržaja, polazeći od lokalnih iskustava i percepcija; radne grupe su znatno dalekosežnije. Stoga su predviđene da imaju uticaj na evropskom nivou, kao npr: podržavanjem procesa digitalizacije u Evropi; podizanjem svesti što se tiče životne sredine; i promovisanjem razmene dobrih praksi povezanih sa lokalnom upravom.

Značaj je ne samo samoj tematici, već i potrebi da se započne na lokalu, a zatim da se pređe evropski nivo

Pored toga, zahvaljujući svom dugom iskustvu, ALDA je takođe definisala tri radne grupe za određena geografska područja u kojima ima veliku stručnost - bilo da se radi o Istočnom partnerstvu, saradnji Rusije i Centralne Azije; Saradnja za Jugoistočnu Evropu (SEE) i Bliski Istok, Afrika i Turska (MEA). Dakle, u okviru ALDA-e postoje tri posebna odeljenja koja rade na gore pomenutim oblastima; stoga je asocijaciji veoma drago da se o tome razmene iskustva i znanja.

Na kraju, ali ne najmanje važno, s obzirom na ulogu ALDA-e kao dela Konvencije o civilnom društvu; i kao sagovornika sa privatnim sektorom (posebno u okviru nekih projekata kao što je SMELT), asocijacija je razmotrila stvaranje posebne Radne grupe kako bi se osnažila saradnja između organizacija civilnog društva i profitnih subjekata, istovremeno promovišući poštene i inkluzivne ekonomske aktivnosti.

S obzirom na relevantnost ovih radnih grupa, njihovi sastanci su takođe vidljivi na platformi Konferencija o budućnosti Evrope, tako da se još jednom naglašava važnost ne samo tematike, već i potreba da se na lokalnom nivou, a posle uhvati u koštac i sa evropskim.

Intenzivna nedelja puna događaja, konferencija i debata obeležila je drugu polovinu juna 2021. Tako je ALDA, povodom nedelje Generalne skupštine, pokrenula svojih sedam radnih grupa (RG) na sledeće teme:

 1. Demokratija i lokalni razvoj;
 2. životnu sredinu
 3. digitalizaciju,
 4. Saradnja između OCD i privatnog sektora;
 5. Istočno partnerstvo / saradnja Rusije i Centralne Azije;
 6. Saradnja za Jugoistočnu Evropu i
 7. Saradnja Bliskog Istoka, Afrike i Turske

Stoga je učešće i aktivno angažovanje članova uvek bilo stub unutar misije ALDA-e. Stvaranjem ovih sedam tematskih klastera, ideja je da se podstakne dijalog i razmena znanja između stručnjaka i profesionalaca. Služeći kao platforma za razvijanje ideja i vrednog sadržaja, polazeći od lokalnih iskustava i percepcija; radne grupe su znatno dalekosežnije. Stoga su predviđene da imaju uticaj na evropskom nivou, kao npr: podržavanjem procesa digitalizacije u Evropi; podizanjem svesti što se tiče životne sredine; i promovisanjem razmene dobrih praksi povezanih sa lokalnom upravom.

Značaj je ne samo samoj tematici, već i potrebi da se započne na lokalu, a zatim da se pređe evropski nivo

Pored toga, zahvaljujući svom dugom iskustvu, ALDA je takođe definisala tri radne grupe za određena geografska područja u kojima ima veliku stručnost - bilo da se radi o Istočnom partnerstvu, saradnji Rusije i Centralne Azije; Saradnja za Jugoistočnu Evropu (SEE) i Bliski Istok, Afrika i Turska (MEA). Dakle, u okviru ALDA-e postoje tri posebna odeljenja koja rade na gore pomenutim oblastima; stoga je asocijaciji veoma drago da se o tome razmene iskustva i znanja.

Na kraju, ali ne najmanje važno, s obzirom na ulogu ALDA-e kao dela Konvencije o civilnom društvu; i kao sagovornika sa privatnim sektorom (posebno u okviru nekih projekata kao što je SMELT), asocijacija je razmotrila stvaranje posebne Radne grupe kako bi se osnažila saradnja između organizacija civilnog društva i profitnih subjekata, istovremeno promovišući poštene i inkluzivne ekonomske aktivnosti.

S obzirom na relevantnost ovih radnih grupa, njihovi sastanci su takođe vidljivi na platformi Konferencija o budućnosti Evrope, tako da se još jednom naglašava važnost ne samo tematike, već i potreba da se na lokalnom nivou, a posle uhvati u koštac i sa evropskim.